Poznaj nowe zasady podatkowe dotyczące alimentów w zeznaniach za 2019 r.

Wśród niezliczonej ilości próśb, z jakimi zwracają się do nas specjaliści od podatków w okresie wzmożonej pracy, najbardziej podstawową jest możliwość wejścia z zaufaniem. W związku z tym, AccountingWEB współpracuje z J.K. Lasser, aby pomóc w zapewnieniu tego niezbędnego bodźca, którego praktycy najbardziej potrzebują w tym kluczowym okresie roku.

Sezon obfituje w wiele pytań, począwszy od zmian w formularzach i kodeksach podatkowych po procesy i procedury dla osób fizycznych i firm. Wierzymy, że ta seria artykułów i dodatkowe informacje od autorów Barbary Weltman i Elliota Eissa zmniejszą nieco obciążenie.

Mamy nadzieję, że ten kolejny artykuł przyniesie korzyści tym Państwa klientom, którzy mają do czynienia z płatnościami alimentów i związanymi z nimi zmianami w rozliczeniach podatkowych.

Mówiąc najprościej, zasady podatkowe regulujące płatności alimentów uległy zmianie. To, czy alimenty dokonane w 2019 roku podlegają opodatkowaniu dla odbiorcy i odliczeniu przez płatnika, zależy od tego, kiedy dekret rozwodowy lub umowa o separacji zostały sfinalizowane:

- Dla dekretów i umów po 2018 roku, alimenty nie podlegają opodatkowaniu dla odbiorcy ani odliczeniu przez płatnika.

- W przypadku dekretów i umów sprzed 2019 roku, alimenty podlegają opodatkowaniu dla odbiorcy i odliczeniu przez płatnika. Zasady dotyczące alimentów nie uległy zmianie w przypadku tych płatności.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień to, co najlepsze w AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Podajadres e-mailZapisz
się

Jeśli instrument rozwodowy lub separacyjny został wykonany przed 1 stycznia 2019 r., ale jest modyfikowany w tym dniu lub po tej dacie, zasady po 2018 r. mają zastosowanie, jeśli modyfikacja wyraźnie stwierdza, że alimenty nie będą podlegały odliczeniu przez płatnika ani opodatkowaniu przez


odbiorcę.

Stare zasady dla starych rozwodów bez zmian

W przypadku dekretów i umów sprzed 2019 roku, płatności stanowią alimenty podlegające odliczeniu tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

- Płatności są dokonywane na podstawie dekretu o rozwodzie lub separacji prawnej, pisemnej umowy o separacji, lub dekretu o wsparciu. Dobrowolne płatności nie liczą się.

- Płatności są w gotówce. Płatności mogą być dokonywane na rzecz byłego małżonka lub w imieniu byłego małżonka (np. opłacanie czynszu byłego małżonka). Nie ma minimalnego okresu wypłat, ale jeśli płatności w pierwszym lub drugim roku przekroczą $15,000, ale zostaną zmniejszone w drugim lub trzecim roku o ponad $15,000, nastąpi pewne odzyskanie. (tzn. wcześniej odliczone płatności są zgłaszane jako dochód).

- Strony nie są członkami tego samego gospodarstwa domowego; mieszkają osobno.

- Odpowiedzialność płatnika musi zakończyć się w momencie śmierci odbiorcy.

Wymagania dotyczące raportowania

Aby IRS wiedział, jak płatności alimentów powinny być traktowane, pewne informacje są wymagane do wpisania na Harmonogramie 1 formularza 1040 lub 1040-SR.

- Jeżeli alimenty podlegają odliczeniu, płatności są odliczane na Harmonogramie 1 (Formularz 1040 lub 1040-SR), nawet jeżeli płatnik wnioskuje o standardowe odliczenie, a nie o odliczenia od pozycji. Płatnik musi wpisać datę oryginalnej umowy rozwodowej lub separacyjnej oraz numer Social Security odbiorcy - małżonka. W przeciwnym razie odliczenie może zostać odrzucone, a płatnik może zostać obciążony karą w wysokości 50 dolarów.Jeśli odliczalne alimenty są płacone więcej niż jednemu byłemu małżonkowi, należy wpisać numer Social Security jednego z nich na Schedule 1 i podać podobne informacje dla drugiego(ych) na oddzielnym oświadczeniu dołączonym do deklaracji.

- W przypadku odbiorcy alimentów podlegających opodatkowaniu, należy zgłosić płatności i wpisać datę umowy rozwodowej lub separacyjnej na Harmonogramie 1 (Formularz 1040 lub 1040-SR). Odbiorca musi podać byłemu małżonkowi swój numer Social Security i może podlegać karze 50 dolarów, jeśli tego nie zrobi.

Kopia dekretu rozwodowego lub umowy o separacji nie musi być dołączona do zwrotu.

Dodatkowy wpływ nowych przepisów

Osoby otrzymujące alimenty podlegające opodatkowaniu mogą traktować je jako odszkodowanie w celu dokonania wpłaty na konto IRA. Oznacza to, że osoby otrzymujące nieopodatkowane alimenty zgodnie z nowymi zasadami nie mogą zasilić konta IRA w oparciu o alimenty.

Zmiany w przepisach dotyczących alimentów nie mają wpływu na opodatkowanie alimentów na dzieci. Takie płatności nadal są wolne od podatku dla otrzymującego je rodzica. Nie podlegają one odliczeniu przez płacącego je rodzica.

Podobnie, zmiany w przepisach dotyczących alimentów nie mają wpływu na przeniesienie własności między małżonkami w związku z rozwodem. Generalnie, takie transfery są wymianą nieopodatkowaną.

Małżonek przekazujący nie osiąga zysków ani strat, a małżonek przyjmujący przyjmuje podstawę opodatkowania majątku przekazującego. Ostatecznie, przejmujący małżonek zrealizuje zysk lub stratę, gdy nieruchomość zostanie sprzedana (chyba, że będzie przechowywana do śmierci).

Opłaty prawne związane z uzyskaniem alimentów nie są kosztem uzyskania przychodu. W przypadku dekretów i umów sprzed 2019 roku, opłaty prawne były odliczane jako różne odliczenia podlegające pułapowi 2 procent skorygowanego dochodu brutto.

Jednakże, to odliczenie jest zawieszone na lata 2018 do 2025. W przypadku dekretów i umów po 2018 roku, nie można nigdy odliczyć opłat za usługi prawne, ponieważ alimenty nie podlegają opodatkowaniu.

Wniosek

Osoby przygotowujące zeznania podatkowe muszą pamiętać, aby zapytać o szczegóły dotyczące wszelkich płatności alimentów, aby mogły one zostać prawidłowo potraktowane w zeznaniach płatnika i odbiorcy.

J.K. Lasser's Your Income Tax 2020 daje Ci instrukcje krok po kroku do łatwego, bezstresowego wypełnienia zeznania.
Pobierz książkę tutaj.

Powiązane artykuły

Możliwość zwrotu podatku z rozliczenia za 2018 rok

Czy jesteś na bieżąco z nowymi formularzami podatkowymi i zestawieniami?