Co nowe przepisy mówią o odliczeniach za odsetki hipoteczne i podatki?

Ostatnie zmiany w prawie nakładają limity na kwoty, które właściciele domów, którzy itemize deductions na Form 1040's Schedule A są w stanie odliczyć za płatności odsetkowe od kredytów hipotecznych za ich osobiste rezydencje.

Stare zasady, które obowiązują w roku 2017 i latach poprzednich. Pozwalały one itemizers na odliczenie płatności za odsetki od aż 1 miliona dolarów długu hipotecznego za główny dom i drugi dom używany jako wakacyjne zacisze.

Zmienione zasady, które mają zastosowanie w 2018 roku i późniejszych latach. Obniżają pułap zadłużenia hipotecznego dla nowych nabywców. Pułap spada z 1 mln dolarów do 750 tys. dolarów dla małżeństw składających zeznania wspólnie i osób samotnych oraz 375 tys. dolarów dla małżeństw składających odrębne zeznania. Więcej za chwilę o tym, kiedy niektóre pary niezamężne każdy dostać się do odliczenia odsetek od do $750,000 długu.

Tylko jeden kęs na jabłku dla nowych nabywców. Muszą oni zastosować obniżone pułapy do łącznej sumy pożyczek użytych do zakupu, budowy lub znacznego ulepszenia głównego i drugiego domu danej osoby.

Adios to deductions for interest payments on home-equity loans. Nowe przepisy znoszą wszelkie odpisy na odsetki od pożyczek home-equity. Stare przepisy pozwalały na odliczenia za odsetki od aż $100,000 takich pożyczek; nie nakładały żadnych ograniczeń na sposób wykorzystania tych pożyczek. Można je było przeznaczyć na przykład na samochód lub meble.

Następnie byli kredytobiorcy, którzy wykorzystywali swoje domy do zabezpieczenia nietypowych długów, jak moi byli klienci, dumni rodzice Abner i Daisy. Użyli oni wpływów z pożyczki, aby dokonać bezzwrotnej wpłaty 100 000 dolarów na przyjęcie weselne córki Sadie, co skończyło się źle dla Abnera, Daisy, Sadie i dla mnie.

Ślub Sadie nigdy się nie odbył; przyszła panna młoda wycofała się, gdy spotkała innego pana, który bardziej przypadł jej do gustu. Abner i Daisy postanowili porzucić niewyobrażalnego doradcę, który nie potrafił uzasadnić odliczenia od podatku ich sześciocyfrowych nakładów.

Płatności stanowych i lokalnych podatków dochodowych oraz podatków od nieruchomości. Nowe przepisy ograniczają również odpisy za takie płatności. Pułapy wynoszą $10,000 dla par składających zeznania wspólnie i osób samotnych, spadając do $5,000 dla małżeństw składających zeznania oddzielnie.

Kilku z moich bystrych podatkowo klientów poprosiło mnie o opracowanie strategii, która umożliwiłaby małżeństwom składającym zeznania oddzielnie zakwalifikowanie się do dwóch odliczeń w wysokości aż $10,000. Powiedziałem im, że to może się stać tylko wtedy, gdy zakończą swoje małżeństwo.

Szczęśliwe zakończenie dla niezamężnych par, które kupują drogie domy, pozostają w związku małżeńskim i składają osobne 1040s: Każdy ma prawo do odliczenia do 10 000 dolarów. IRS nie może się przejmować tym, że biorą jedną pożyczkę na zakup swojego mieszkania. Ponadto, każdy z nich jest w stanie odliczyć odsetki od aż $750,000 długu hipotecznego.

IRS nie jest cenzuralny. To simpatico, gdy pary niezamężne są, powiedzmy, proste, tej samej płci, lub rodzeństwa.

Kilka przypomnień przed zakupem dla par niezamężnych, które mogą się później rozstać: Zawierajcie umowy o konkubinacie, które obejmują to, co stanie się, gdy sprzedadzą lub w inny sposób pozbędą się swoich domów.

Co jeśli jeden z partnerów chce zostawić połowę domu drugiemu? Cóż, wtedy oboje muszą napisać testamenty.

Kim są osoby najbardziej dotknięte przez pułapy? Ci, którzy mieszkają w demokratycznie nastawionych stanach nadmorskich, takich jak Kalifornia, Connecticut, New Jersey i Nowy Jork, i pogodzili się z rocznymi płatnościami stanowych i lokalnych podatków dochodowych oraz podatków od nieruchomości, które sumują się znacznie powyżej $10,000.

Indeksowanie. Nie przez przypadek, przedziały dla podatków dochodowych i kwoty standardowego odliczenia, które są dostępne dla osób, które wybierają, aby nie wyszczególnić wydatki na rzeczy takie jak wydatki medyczne i datki na cele charytatywne są "indeksowane", co oznacza, że są one dostosowywane corocznie, aby odzwierciedlić wszelkie interwencje inflacji, podczas gdy nie ma indeksowania dla pułapów na odsetki hipoteczne i stanowych i lokalnych podatków dochodowych i podatków od nieruchomości.

Jak długo mają obowiązywać nowe zasady i ich pułapy? Obowiązują one w latach 2018-2025. W 2026 roku mają zniknąć z ksiąg i powrócić stare, nieobciążone pułapami zasady. Powodzenia, bo w tym czasie odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne; wiele może się zdarzyć.

Dodatkowe artykuły. Przypomnienie dla księgowych, którzy chętnie skorzystają z porad, jak powiadomić klientów o taktykach, które ograniczają podatki w tym roku, a nawet dają przewagę w przyszłym roku: Zagłębić się w archiwum moich artykułów (ponad 300 i licząc).