Jak użyć formularza 1040-X, aby zmienić status podatkowy

Jeśli dopiero do nas dołączasz, część pierwsza tej serii wyjaśnia podstawy formularza 1040-X, Amended U.S. Individual Income Tax Return, dawniej Form 1040X. Znajdziesz w niej również porady jak złożyć 1040-X.

Zmiana statusu zgłoszenia.

Załóżmy, że para małżeńska miała problemy małżeńskie i zdecydowała się złożyć osobne formularze 1040 za rok 2020. Teraz pogodzili się i mogą zaoszczędzić na podatkach, jeśli złożą wniosek wspólnie za ten rok. Inne małżeństwo może złożyć osobne zeznanie, ponieważ jeden z małżonków ma stosunkowo niski dochód brutto i znaczne wydatki medyczne (odliczane tylko w zakresie, w jakim przekraczają 7,5 procent AGI). AGI drugiego małżonka było wyższe, a jego wydatki medyczne były symboliczne.

Podczas gdy prawo wymaga od par, które składają osobne zeznania i mieszkają razem podczas roku podatkowego, nawet tylko przez jeden dzień, aby zadeklarować wszystkie swoje świadczenia Social Security jako dochód podlegający zgłoszeniu, pary, które składają zeznania wspólnie, zawsze unikają podatków od co najmniej 15 procent swoich świadczeń, a często unikają ich całkowicie.

Czy te pary mogą przejść z osobnych na wspólne zeznania? Tak, pod warunkiem, że złożą swoje 1040-X w odpowiednim terminie. A co z parami, które składają zeznania wspólnie, ale chcą przejść na osobne? Mogą to zrobić tylko wtedy, gdy złożą 1040-Xs przed terminem płatności za dany rok.

IRS szczegółowo określa, co należy zrobić w przypadku, gdy para złożyła wniosek wspólnie, ale chce zmienić się na małżeństwo składające wniosek oddzielnie przed upływem terminu składania wniosków. Wymaga to, aby oboje małżonkowie obrali różne ścieżki: małżonek, którego numer Social Security Number pojawia się jako pierwszy na 1040, musi złożyć 1040-X; drugi małżonek składa nowy 1040.

Artykuły takie jak ten, prosto do Twojej skrzynki pocztowejDołącz

do naszego newslettera, aby uzyskać najnowsze trendy w księgowości, pomysły, wiadomości i technologie dostarczane bezpośrednio na Twój e-mail.Wprowadź adres e-mail *Wprowadźadres e-mailZapisz
się

Zazwyczaj IRS nie pozwala parom na zmianę po upływie terminu składania


dokumentów.

Oboje małżonkowie pozostają związani swoim wyborem do składania wspólnych deklaracji. W świetle prawa, osoba, która zdecyduje się na wspólne złożenie zeznania, a następnie rozwiedzie się, nie może wypisać się ze wspólnego 1040 i złożyć go osobno, aby zmusić byłego małżonka do zapłacenia większych podatków.

Rozwód a unieważnienie: duża różnica podatkowa.

Istnieje różnica między rozwodem a unieważnieniem. Sądy udzielają rozwodu, aby zakończyć małżeństwo, które było ważne w momencie jego zawarcia, natomiast unieważnienie dotyczy małżeństwa, które w żadnym momencie nie było ważne, np. gdy jedna ze stron nie była pełnoletnia w momencie zawierania małżeństwa.

Dla pary zainteresowanej jedynie najszybszym sposobem rozwiązania węzła, pytanie może wydawać się nieistotną kwestią techniczną. Jednak czujne dusze w IRS uważają, że jest to istotna różnica, gdy nadejdzie czas składania deklaracji 1040.

Revenue Ruling 76-255 określa tę różnicę.

Unieważnienie jest retroaktywne; to tak jakby para nigdy nie była małżeństwem. Rezultat: nie mieli prawa dokonać wyboru, aby złożyć wspólne 1040, które jest upoważnione przez Internal Revenue Code Section 7703.

Przykład: Powiedzmy, że para pobrała się w 2020 roku i złożyła wspólne zeznanie za ten rok; jednak po terminie składania zeznań, ich małżeństwo zostało unieważnione. Ponieważ dekret o unieważnieniu uznał ich małżeństwo za nieważne od samego początku, IRS uważa ich za niezamężnych na koniec 2020 roku.

Mówiąc bardziej wprost, to jest w porządku dla tych stron, aby złożyć wspólne 1040 tylko jeśli są one prawnie żonaty na 31 grudnia 2020 roku. Dlatego, jak ostrzega IRS, muszą "cofnąć" wszelkie wspólne zeznania złożone za poprzednie lata podatkowe, składając 1040-X jako single filers. Tłumaczenie: IRS może ich wykopać za dodatkowe podatki i odsetki.

Ruling 76-255 dotyczy rzadkich okoliczności, w których IRS pozwala osobom, które złożyły wspólne zeznanie 1040, na zmianę ich statusu. Orzeczenie dotyczyło tylko jednorocznego małżeństwa. Niemniej jednak, teoria ta prawdopodobnie miałaby zastosowanie bez względu na długość małżeństwa.

Zakończmy ten felieton pozytywnym akcentem. Zwroty mogą być dostępne dla par, których małżeństwa zostały unieważnione i które płaciłyby mniejsze podatki jako osoby samotne.

Co dalej w kolejnych kolumnach.


Więcej o innych aspektach 1040-X.