Co warto wiedzieć o zmianach w przepisach dotyczących uczestników programów emerytalnych

Po pierwsze, oto krótkie podsumowanie głównych przepisów Ustawy CARES dotyczących wypłat z planów emerytalnych i pożyczek. Normalnie, wypłaty z kwalifikowanych planów emerytalnych i IRAs podlegają 10 procentowemu podatkowi karnemu - oprócz zwykłego podatku dochodowego - jeżeli są dokonywane przed ukończeniem 59½ roku życia, chyba że ma zastosowanie specjalny wyjątek.

Ustawa CARES ustanawia nowy wyjątek dla wypłat związanych z koronawirusem do 100,000 dolarów z kwalifikowanego planu lub IRA pomiędzy 1 stycznia a 30 grudnia 2020 roku. Taka dystrybucja jest zwolniona z 10-procentowego podatku karnego. Ponadto, dystrybucja związana z COVID-19 jest opodatkowana równomiernie w okresie trzech lat, a uczestnik ma czas do końca tych trzech lat na spłatę kwoty do kwalifikowanego planu lub IRA.

Jeśli kwota zostanie spłacona w całości w ciągu trzyletniej szansy, nie ma żadnych zobowiązań podatkowych. Ponadto, Ustawa CARES rozluźnia istniejące zasady dotyczące pożyczek z kwalifikowanych planów emerytalnych. W szczególności, nowe prawo pozwala planom na zawieszenie spłat pożyczek, które są należne od 27 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., jednocześnie efektywnie podwajając limit dolara na pożyczki z $50,000 do $100,000.

Teraz, ostatnie zawiadomienie IRS rozszerza definicję "kwalifikowanej osoby", która może skorzystać z przepisów ustawy CARES. Uwzględnia ona dodatkowe czynniki, takie jak redukcje wynagrodzenia, rezygnacje z ofert pracy i opóźnione daty rozpoczęcia pracy, które mają wpływ na daną osobę, a także niekorzystne konsekwencje finansowe wynikające z wpływu COVID-19 na współmałżonka lub członka gospodarstwa domowego.

W szczególności, jak ustalono w zawiadomieniu 2020-50, kwalifikowaną osobą jest każdy, kto spełnia jeden z tych dwóch testów:

1. Osoba ta (lub jej małżonek lub osoba zależna) została zdiagnozowana, z wirusem SARS-CoV-2 lub chorobą koronawirusową 2019 (wspólnie "COVID-19") za pomocą testu zatwierdzonego przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (w tym testu autoryzowanego na mocy Federal Food, Drug, and Cosmetic Act).

2. Osoba ma niekorzystne konsekwencje finansowe wynikające z tego, że którykolwiek z członków gospodarstwa domowego doświadczył jednej z następujących sytuacji:

  • Przebycia kwarantanny, zwolnienia z pracy lub redukcji godzin pracy z powodu COVID-19
  • niezdolność do pracy z powodu braku opieki nad dzieckiem z powodu COVID-19
  • Zamknięcie lub ograniczenie godzin pracy firmy, której są właścicielami lub którą prowadzą, z powodu COVID-19
  • Zmniejszenie wynagrodzenia lub dochodów z tytułu samozatrudnienia z powodu COVID-19
  • unieważnienie oferty pracy lub opóźnienie daty rozpoczęcia pracy z powodu COVID-19

Notice 2020-50 wyjaśnia również, że pracodawcy mogą wybrać, czy wdrożyć te zasady dystrybucji i pożyczki związane z koronawirusem. IRS twierdzi, że uczestnicy planu mogą ubiegać się o korzyści podatkowe wynikające z zasad dystrybucji związanych z koronawirusem, nawet jeśli przepisy planu nie zostaną zmienione. Administratorzy mogą polegać na zaświadczeniu osoby fizycznej, że jest ona kwalifikowaną osobą do tych celów.

Wreszcie, nowe wskazówki zapewniają pracodawcom procedurę bezpiecznej przystani w celu wdrożenia zawieszenia spłat pożyczek, które w innym przypadku byłyby należne do końca 2020 r. Zawiadomienie stwierdza, że mogą istnieć inne rozsądne sposoby administrowania tymi zasadami.

Więcej szczegółów na temat stosowania zasad ustawy CARES do związanych z koronawirusem dystrybucji i pożyczek z kwalifikowanych planów można znaleźć w Zawiadomieniu 2020-50. Ta ulga podatkowa i inne informacje dotyczące aspektów podatkowych COVID-19 są dostępne na stronach IRS Coronavirus Tax Relief pod adresem www.irs.gov.

Powiązane artykuły

Co zawiera ustawa CARES dla planów emerytalnych?

Jak długo muszą trwać aktywa emerytalne?