Planowanie podatkowe dla strat operacyjnych netto w późnym okresie życia

Przeniesienia strat operacyjnych netto (NOL) nie wygasają szybko, ale w najnowszej historii ograniczano przeniesienia i ostatecznie odgrywają one ważną rolę w zmniejszaniu surowości koncepcji rozliczenia rocznego.

Na przykład, podatnik osiągający równy dochód przez dwa lata ma mniej więcej zerowy dochód do opodatkowania, jeśli rok z milionem strat poprzedza rok z milionem dochodu. Przy tych samych danych za dwa lata, zakładając brak zasady przeniesienia i rok dochodowy poprzedzający rok straty, podatnik jest winien podatek od miliona we wcześniejszym roku.

Istnieje możliwość, że podatnik skorzysta z NOL-u powstałego w późniejszym roku, ale istnieje opóźnienie w jego wykorzystaniu i możliwość, że NOL wygaśnie niewykorzystany. W świecie, w którym nie ma możliwości zwrotu, można teoretycznie zarobić milion 31 grudnia, następnego dnia odliczyć milion dolarów straty i być winnym podatku od miliona, mimo że w ciągu dwóch dni udało się wyrównać straty.

Ustawa CARES przewiduje, że NOL-y z lat 2018, 2019 i 2020 mogą być przenoszone na kolejne pięć lat wstecz bez konieczności przestrzegania limitu 80 procent dochodu.

"Ustawa CARES tymczasowo znosi również ograniczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu, umożliwiając w ten sposób podatnikom (do) wykorzystanie NOL-i w celu skompensowania 100 procent dochodu podlegającego opodatkowaniu w latach podatkowych 2018, 2019 i 2020.... Straty poniesione w latach podatkowych rozpoczynających się przed 1 stycznia 2018 r. mogą być przenoszone na lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2020 r., bez podlegania 80-procentowemu ograniczeniu." ("CARES Act Five-Year NOL Carryback Rules Will Have Significant Impact on M&A Transactions", Hall, Ruiz, Zucker, Mussio, McDermott, Will & Emery, mwe.com, 3/27/20).

Jeżeli straty z lat ubiegłych są wystarczająco duże, może być możliwy pełny zwrot podatku za lata, w których straty zostały przeniesione. Stopa realizacji może być stosunkowo wysoka w tych latach, w zależności, oczywiście, od specyfiki podatnika (Patrz również IRS Publication 536 (2020), "Net Operating Losses (NOLs) for Individuals, Estates and Trusts", str. 1).

Możliwe jest zrzeczenie się przeniesienia, wybór, który jest generalnie nieodwołalny. Specjalne korzystne zasady mogą mieć zastosowanie, jeśli jakakolwiek część NOL dotyczy rolnictwa (patrz Tax Cuts and Jobs Act, CARES Act i Rev. Proc. 2021-14).

Nowe ograniczenia mogą ograniczyć większe "nadmierne straty biznesowe". Zasada nadwyżki strat biznesowych ogranicza straty generalnie do $250,000 lub $500,000 w zeznaniu wspólnym. W spółkach osobowych i korporacjach typu S, limity dotyczą udziału każdego właściciela w stracie jednostki.

Ograniczenia pojawiły się wraz z ustawą Tax Cuts and Jobs Act i miały obowiązywać w latach podatkowych rozpoczynających się po 2017 roku i przed 2026 rokiem. Zostały one tymczasowo zawieszone przez ustawę CARES Act, dzięki czemu podatnicy nie posiadający osobowości prawnej mogą odliczać straty za lata podatkowe rozpoczynające się w 2018, 2019 i 2020 roku. Należy również pamiętać o uwarunkowaniach związanych z podatkami stanowymi (patrz "FAQs: COVID 19- State Net Operating Loss," BakerHostetler; bakerlaw.com, 3/24/20; https://www.bakerlaw.com/alerts/faqs-covid-19-state-net-operating-loss-nol).

Skutki przeniesienia NOL przez podatnika

Co dzieje się z NOL-em korporacji typu C po śmierci jedynego lub kontrolującego udziałowca? Nie ma zasady per se, która eliminowałaby NOL spółki C corporation nawet w przypadku śmierci jedynego udziałowca (zob. np. art. 382(l)(3)(B)).

Co dzieje się z przeniesieniem straty operacyjnej netto osoby fizycznej w momencie śmierci? Wygasa ona w roku, w którym nastąpiła śmierć. Niekoniecznie wygasa ona w chwili śmierci w ograniczonym sensie, w jakim może być wykorzystana we wspólnym zeznaniu, które obejmuje dochód osoby pozostałej przy życiu za cały rok (Rev. Rul. 74-175, 1974-1 CB 52; Regs. 1.2-1(c)). W tym scenariuszu możliwe byłoby, aby dochód po śmierci współmałżonka pozostałego przy życiu został skompensowany przez NOL współmałżonka, który zmarł przed śmiercią. Można się zagłębić w kwestie pomiaru NOL-ów małżonka, który zmarł, i małżonka, który przeżył, w zależności od udziału każdego z nich w przedsiębiorstwie (zob. Rose, TC Memo 1973-207; Zeeman, 395 F.2d 861 (CA-2, 1968)).

NOL zmarłego członka nie przechodzi po prostu na pozostałego przy życiu małżonka, nawet jeśli para była małżeństwem przez wiele lat. Sugeruje to zaskakującą konieczność prześledzenia przez specjalistę podatkowego odliczeń i strat pod kątem możliwości przeniesienia ich na długi okres czasu. Ta sama podstawowa zasada ma zastosowanie do niezliczonych innych przeniesień, które mogą być obecne w chwili śmierci.

Rozważania dotyczące planowania

Jedna z kwestii na "liście kontrolnej" może obejmować przyspieszenie dochodu w celu zminimalizowania utraty przeniesień, które mogą powstać w chwili śmierci lub wkrótce po niej. Planowanie uwzględniałoby stopniowe zwiększanie w chwili śmierci wartości docenianych aktywów. W planowaniu na wypadek śmierci, może to dotyczyć sprzedaży docenionych aktywów zdrowego małżonka, ponieważ takie aktywa nie będą podlegały odliczeniu w chwili śmierci. Z drugiej strony, w stanach o wspólnej własności, obie połówki majątku wspólnego zostają zrównane z godziwą wartością rynkową w momencie śmierci małżonka, który wcześniej zmarł.

Zmiany własnościowe mogą zmniejszyć lub wyeliminować NOL spółki C Corporation. Zasady te są poza naszym zakresem, ale mogą dotyczyć ograniczeń nie mających zastosowania w przypadku, gdy opcje są wykonalne tylko w przypadku śmierci, inwalidztwa lub niezdolności umysłowej właściciela spółki przynoszącej straty (Regs. 1.382-9(e)"(1), Temp. Reg. 1.382-2T(h)(4)(x)(D), "Limitations on Corporate Tax Attributes, An Analysis of Section 382 and Related Provisions", Alvarez & Marsal Taxand, alvarezandmarshal.com, Lee Zimet, 12 maja 2019 r., s. 64, 125).

Biorąc pod uwagę, że strata operacyjna netto korporacji C nie wygasa tylko w momencie śmierci udziałowca (lub kontrolującego udziałowca), innym rozważaniem dotyczącym planowania jest to, czy pomocne może być posiadanie strat operacyjnych netto w korporacji C, szczególnie jeśli wydaje się prawdopodobne, że w przeciwnym razie mogą istnieć indywidualne NOL, które są tracone w momencie śmierci udziałowca.