Ludzie Procesy Technologia - Trzy filary sukcesu

Zarządzanie Procesami Biznesowymi i Technologia Procesów Ludzkich

W 1964 r. ekspert w dziedzinie zarządzania biznesem, Harold Leavitt, napisał pracę zatytułowaną "Applied Organization Change in Industry ", w której przedstawił model tworzenia zmian w organizacji. Model ten to People Process Technology (PPT) Framework, nazywany również Złotym Trójkątem, i jest strategią zarządzania procesami biznes owymi (BPM). Association of Business Process Management Professionals definiuje BPM jako "Zdyscyplinowane podejście do identyfikacji, projektowania, realizacji, dokumentowania, pomiaru, monitorowania i kontroli zarówno zautomatyzowanych, jak i niezautomatyzowanych procesów biznesowych w celu osiągnięcia spójnych, ukierunkowanych wyników zgodnych ze strategicznymi celami organizacji." W uproszczeniu BPM analizuje aktualny stan przedsiębiorstwa i rozpoznaje obszary wymagające poprawy w celu stworzenia bardziej wydajnej i efektywnej organizacji.

People Process Technology wspiera BPM jako podstawę do wdrażania zmian organizacyjnych, usprawnień i reengineeringu. Ludzie, procesy i technologie, jako odrębne komponenty, są niezbędne do rozwoju, transformacji i zarządzania organizacją. Aby osiągnąć efektywność organizacyjną, wszystkie trzy elementy muszą równoważyć i podtrzymywać dobre relacje i interakcje między sobą.

 

Ludzie

Ludzie są najbardziej kluczową częścią trójkąta. Termin "ludzie" odnosi się do pracowników w organizacji. Ludzie są tymi, którzy wykonują zadania w procesie, czasami przy pomocy technologii. Jednym z głównych problemów dotyczących aspektu ludzi w tej metodzie jest to, że ludzie są zajęci lub zajęci. Tak więc, menedżerowie będą musieli czekać na tych właściwych ludzi, aby stać się dostępne. Skup się na dostępności najbardziej produktywnych pracowników. Zatrudnianie właściwych ludzi jest niezbędne. Firmy muszą zidentyfikować swoich kluczowych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, doświadczeniem, nastawieniem i wartościami, które są zgodne z kulturą firmy. Ludzie wymagają również jasno zdefiniowanych ról, tak aby każdy znał swoje obowiązki. Tak więc, zapewnienie, że zespół składa się z właściwych ludzi z właściwą komunikacją jest również krytyczne.

 

Proces

Proces odnosi się do kroków lub działań mających na celu osiągnięcie określonego celu. Proces w ramach PPT odpowiada głównie na pytanie "jak". Jak osiągniemy nasz cel? Jak wykorzystamy ludzi i technologię, aby osiągnąć ten cel? Bez procesów ludzie nie mają jasnego pojęcia, co robić. Bez ludzi, procesy nie są wykonywane. Wdrożenie procesów w miejscu pracy nie jest tak proste, jak przydzielenie zadania lub zasugerowanie działania. Za kulisami odbywa się wiele planowania i koordynacji.

Oto kilka wskazówek dotyczących wprowadzania nowych procesów w miejscu pracy:

    • Upewnij się, że Twoi pracownicy rozumieją, jaka jest ich rola w miejscu pracy
    • Zidentyfikuj wszystkie kroki, które Ty i członkowie Twojego zespołu musicie wykonać, aby osiągnąć wyznaczone cele
    • Przekaż jasne instrukcje wszystkim osobom, które są częścią zmiany
    • Wdrożenie systemu przeglądów, który pomoże Twoim pracownikom zrozumieć, czego od nich oczekujesz przy każdej nowej zmianie
    • Ustalenie, jakie metryki i inne mierniki będą wykorzystywane do określenia sukcesu i wykonania zadania.

 

Technologia

Technologia zapewnia narzędzia, które ludzie mogą wykorzystać do wdrożenia procesu. Pomaga również zautomatyzować niektóre części procesu. Innowatorzy i eksperci każdego dnia wymyślają nowe, pomocne technologie i narzędzia. Jednak sama technologia nie rozwiąże wszystkich problemów. Biorąc pod uwagę People, Process, Technology Framework, technologia potrzebuje ludzi i procesów, aby działać poprawnie. Zbyt często firmy dokonują ogromnych inwestycji w technologię, aby uzyskać przewagę strategiczną. Ludzie i procesy są na drugim miejscu. Następnie starają się dopasować ludzi i procesy do nowej technologii. Ale to nie przyniesie najlepszych rezultatów. Technologia jest niczym bez właściwych ludzi podążających za właściwym procesem, który ją wspiera. Dlatego też, technologia powinna być zawsze brana pod uwagę w ostatecznym rozrachunku.