Plany dla CPA na rok 2020 nadal obowiązują

Uchwalając ustawę CARES, Kongres zawiesił na rok 2020 wszystkie wypłaty minimalne (RMD) z kont emerytalnych. W ciągu kilku miesięcy Kongres doprecyzował przepisy i obecnie zezwala na zwrot wypłat dokonanych do 31 sierpnia.

W przypadku RMD pobranych po 31 sierpnia 2020 r., właściciele będą musieli skorzystać z zasady 60 dni na zwrot wypłaty. Jest to ważne dla tych klientów, którzy nie potrzebują pieniędzy i mogli zapomnieć, że mają zaplanowane automatyczne RMD na koniec roku.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres email *Podajadres emailZapisz się

Klienci mają teraz 60 dni od momentu wypłaty pieniędzy na ich zwrot, nawet jeśli ten 60-dniowy okres potrwa do 2021


roku.

Konieczna może być dodatkowa koordynacja w celu zwrotu pobranego podatku, jak również dokładne zrozumienie zasad rolowania. Ta korzyść ze zwrotu może przynieść oszczędności w podatku dochodowym lub możliwość konwersji.

W przypadku zamiany tej samej kwoty na konto Roth IRA, oszczędności podatkowe nie są widoczne dzisiaj, ale w przyszłości, gdy konto Roth będzie rosło. Stawki podatkowe mogą być wyższe w przyszłości, więc jest to okazja do zamiany przyszłych dolarów podlegających opodatkowaniu na wolne od podatku w przyszłości. Konwersja nie musi być ograniczona do kwoty RMD. Może to być więcej lub mniej, w zależności od konkretnych prognoz podatkowych i potrzeb klienta.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i rynek pracy, klienci mogą chcieć rozważyć wcześniejsze przejście na emeryturę lub potencjalnie stanąć w obliczu zmniejszenia liczby godzin pracy lub utraty pracy. Należy zapytać o plany lub zamiary klientów, aby zrozumieć ich potrzeby w zakresie przepływów pieniężnych. Jeśli klient odchodzi z pracy lub ją traci, należy sprawdzić jego ubezpieczenie zdrowotne i możliwość skorzystania z programu COBRA, ubezpieczenia rynkowego lub Medicare, jeśli ukończył 65 lat.

Jeśli klienci nadal pracują i obawiają się, że ich obecny przepływ gotówki może być zagrożony, składki do planu emerytalnego mogą zostać zmniejszone, aby dostosować się do budżetu domowego. Dla osób poniżej 59 ½ roku życia, wypłata lub pożyczka z konta emerytalnego może być opcją oferowaną w ramach przepisów Ustawy CARES.

Zrozumienie dostępu do świadczeń emerytalnych w tym czasie może mieć decydujące znaczenie. Przegląd 401(k) lub innych planów emerytalnych klienta jest pierwszym krokiem do uzyskania przyszłych korzyści.

Oprócz 401(k) lub innych planów o zdefiniowanej składce, klienci mogą nadal posiadać element o zdefiniowanym świadczeniu (lub emeryturę) w ramach swojego pakietu emerytalnego. W momencie przejścia na emeryturę lub rozwiązania stosunku pracy, emerytura może oferować różne opcje, w tym dożywotnią rentę z gwarantowanymi wypłatami lub ryczałtową wypłatę gotówki już dziś.

W warunkach historycznie niskich stóp procentowych, wartość bieżąca płatności renty dożywotniej w formie ryczałtu może być atrakcyjna, jeśli istnieje możliwość przeniesienia jej na samodzielnie zarządzane konto IRA. Zapewnia to otrzymanie świadczenia w przypadku przedwczesnej śmierci i pozwala na elastyczność w planowaniu podatkowym wypłat dożywotnich.

Dla osób, którym zależy na gwarantowanej kwocie miesięcznej, sensowna może być renta dożywotnia. Należy przeprowadzić kalkulację kosztów i korzyści, biorąc pod uwagę inne czynniki życiowe, takie jak stan zdrowia, stan cywilny, potrzeby pieniężne, potrzeby spadkobierców i inne aktywa emerytalne. Pytanie o opcje emerytalne przed przejściem na emeryturę lub rozwiązaniem umowy o pracę ułatwia podjęcie decyzji.

Zmienność rynków w tym roku stworzyła także okazję do zastosowania strategii zwanej "zbieraniem strat podatkowych" (tax-loss harvesting). Założeniem zbierania strat podatkowych jest sprzedaż pozycji inwestycyjnych ze stratą i zastąpienie ich pozycjami o podobnej strategii lub celu. Pozwala to inwestorom na utrzymanie inwestycji, aby uniknąć utraty zysków, ale także na realizację strat w celu wyrównania zysków kapitałowych.

Chociaż najlepsza okazja do realizacji strategii zbierania strat podatkowych pojawia się przy lub w pobliżu minimów rynkowych, do końca roku jest jeszcze czas, aby wykorzystać tę okazję. Od końca marca niektóre sektory odnotowują lepsze wyniki niż inne, dzięki czemu pewne aktywa inwestycyjne, które jeszcze nie odzyskały pełnej wartości, mogą być wykorzystane w tej strategii. Zmienność utrzymująca się do 2020 r. stwarza dalsze możliwości, a wszelkie niewykorzystane straty można przenieść na przyszłe lata.

Nie ma podręcznika na rok taki jak 2020. W tym roku CPA musieli zagłębić się w szczegóły ustawodawstwa i polityki bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich latach. CPA często doskonale radzą sobie z interpretacją skomplikowanego języka, ale prawdziwą wartość wnoszą, gdy stosują go wobec klientów i wyjaśniają, w jaki sposób wpływa on na ich osobiste życie finansowe.

Po zastanowieniu, ten rok udowodnił, że doradztwo jest najcenniejszym towarem dla CPA, relacje są niezbędne, a zaufanie jest najważniejsze. Nadal jest czas, aby wykorzystać to, czego nauczyliśmy się w tym roku, do sfinalizowania planów na 2020 rok lub przewidzenia problemów na 2021 rok.

Z perspektywy planowania nie brakuje możliwości, które podniosą pozycję CPA w świadomości klientów z osoby przygotowującej rozliczenia podatkowe na zaufanego doradcę w najbardziej wrażliwych momentach.

Oryginalny artykuł ukazał się w Pennsylvania CPA Journal, oficjalnym magazynie Pennsylvania Institute of CPAs.