Jak doradzać klientom w kwestii obejścia przepisów sekcji 280E?

Sekcja 280E dotyczy przedsiębiorstw, które sprzedają tak zwane "substancje kontrolowane", zgodnie z definicją rządu federalnego. W tym wpisie omówimy wpływ Sekcji 280E IRC na biznesy, które sprzedają rekreacyjną marihuanę, a następnie przejdziemy do techniki, którą te biznesy mogą wykorzystać, aby ustawić się w bardziej korzystnej pozycji.

Jak zobaczymy, przy odrobinie manewrów biznesowych, firmy te mogą zmniejszyć wiele negatywnych skutków finansowych Sekcji 280E.

Podstawy Sekcji 280E IRC

Jak wspomniano, Sekcja 280E odnosi się do biznesów, które generują dochód ze sprzedaży federalnie kontrolowanych substancji. W szczególności, Sekcja 280E zabrania tym firmom dokonywania odliczeń od zwykłych wydatków biznesowych, które wynikają z generowania dochodu ze sprzedaży substancji kontrolowanych.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień najlepsze informacje z AccountingWEB.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Co ważne, sekcja 280E nie zabrania tym przedsiębiorcom odliczania kosztów sprzedanych towarów (COGS) przy obliczaniu dochodu do opodatkowania. Ale biznesy sprzedające substancje kontrolowane nie mogą odliczać żadnych innych wydatków poza COGS. Ponieważ marihuana jest nadal substancją kontrolowaną na poziomie federalnym, sprzedawcy marihuany muszą przestrzegać ograniczeń zawartych w sekcji 280E.

Sekcja 280E może spowodować duże rachunki podatkowe

Ponieważ sprzedawcy marihuany i inne biznesy, które sprzedają substancje kontrolowane muszą spełniać wymogi Sekcji 280E, mogą one skończyć z niezwykle dużymi rachunkami podatkowymi. W wielu przypadkach, firmy polegają na odliczaniu zwykłych wydatków biznesowych, aby osiągnąć zysk.

Kiedy Sekcja 280E zostaje nałożona, biznesy związane z konopiami indyjskimi kończą na płaceniu podatków od dochodu, który nie jest "prawdziwym" lub "prawdziwym" dochodem, ponieważ zwykłe wydatki nie zostały wzięte pod uwagę. Rozważmy częsty scenariusz: biznes związany z konopiami indyjskimi ma całkowity dochód brutto w wysokości 1 miliona dolarów, COGS w wysokości 250 000 dolarów i zwykłe koszty działalności w wysokości 350 000 dolarów.

Kiedy ten biznes płaci podatki zgodnie z sekcją 280E, będzie opodatkowany od dochodu w wysokości 750 000 dolarów, a nie 400 000 dolarów. Jeśli firma zapłaci podatek od $200,000 w oparciu o dochód do opodatkowania w wysokości $750,000, to efektywna stawka podatkowa wyniesie 50 procent, ponieważ jej "prawdziwy" dochód wynosi tylko $400,000! Te wysokie rachunki podatkowe mogą szybko zjeść marżę zysku firmy.

Strukturyzacja biznesu wokół Sekcji 280E

Dopóki sekcja 280E nie zostanie zmieniona lub usunięta, w jaki sposób sprzedawcy marihuany mogą znaleźć się w lepszej sytuacji finansowej, pozostając jednocześnie w pełnej zgodności z tą sekcją? Na szczęście, jeśli biznesy związane z konopiami podzielą się na dwa oddzielne podmioty, mogą obejść sekcję 280E bez jej naruszania.

Oto jak działa ta strategia: detalista konopi tworzy dwie oddzielne firmy (np. dwie LLC, LLP, itp.), a każdy z tych dwóch podmiotów gospodarczych będzie pełnił inną funkcję. Jeden podmiot gospodarczy będzie generował dochód ze sprzedaży produktów konopi, a następnie drugi podmiot gospodarczy będzie wykonywał każdą inną funkcję (tj. utrzymanie, przechowywanie, marketing i reklama, inne towary, zarządzanie budynkiem itp.)

Podmiot, który faktycznie sprzedaje produkty z konopi indyjskich, będzie spełniał bezpośrednio wymogi sekcji 280E i dokona odliczenia COGS. Drugi podmiot będzie poza zasięgiem Sekcji 280E i będzie brał wszystkie odliczenia za zwykłe wydatki biznesowe.

Ten manewr będzie wymagał trochę pieniędzy, aby go zrealizować - tj. opłaty prawne, opłaty za doradztwo, inne koszty założenia, itp. - ale biorąc pod uwagę wpływ Sekcji 280E, firmy, które wykorzystają tę strategię, zauważą duże korzyści netto. Strategia ta została właściwie wyraźnie zatwierdzona przez sądy. W sprawie CHAMP przeciwko Komisarzowi, sąd podtrzymał wdrożenie tej strategii przez biznes związany z konopiami indyjskimi.

Decyzja ta została następnie wyraźnie poparta w innej sprawie, Canna Care przeciwko komisarzowi. Przy wdrażaniu tej strategii konieczne jest, aby firma prowadziła nienaganną dokumentację, w przeciwnym razie może pojawić się argument, że firma jest w rzeczywistości tylko jednym przedsiębiorstwem, a nie dwoma oddzielnymi.

Detaliści konopi muszą uzyskać kompetentnego doradcę prawnego i kompetentnego księgowego, gdy próbują tej strategii. Ale ponownie, korzyści z tej strategii znacznie przewyższą koszty zatrudnienia kompetentnych specjalistów.

Powiązane artykuły

Czy istnieje sposób na obejście sekcji 280E?

O konopiach i uldze podatkowej na badania i rozwój