IRS przyspiesza termin składania zeznań podatkowych dla podatników przebywających za granicą

Co więcej, podatnicy ci nadal mogą ubiegać się o dodatkowe przedłużenie, aby złożyć zeznania za 2019 rok aż do 15 października, jeśli potrzeba jeszcze więcej czasu.

Kontekst

: Ogólnie rzecz biorąc, termin złożenia zeznań podatkowych w USA i zapłacenia wymaganej kwoty podatku to 15 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym (lub następny dzień roboczy, jeśli 15. przypada na święto narodowe). Dla obywateli amerykańskich i rezydentów zamieszkałych za oceanem, lub osób pełniących służbę wojskową poza granicami USA, termin ten jest automatycznie przedłużany o dwa miesiące do 15 czerwca.

Get our free email newsletterEnter

your email address to be alerted to new content like thisEnter email address *Enteremail addressSign
up

Jednak ze względu na pandemię COVID-19, IRS przesunął termin składania deklaracji 2019 i płacenia podatku do 15 lipca dla terminów płatności przypadających między 1 kwietnia 2020 a 15 lipca 2020. Dotyczy to Amerykanów, którzy mieszkają i pracują za granicą, cudzoziemców nierezydentów i podmiotów zagranicznych z wymogiem składania i płacenia podatku w USA, a także podatników, którzy mieszkają w USA, ale nie byli w stanie wrócić do domu lub zdecydowali się nie wracać.

Jeśli podatnik potrzebuje dodatkowego czasu na złożenie zeznania poza terminem 15 lipca, może wystąpić o przedłużenie terminu do 15 października na jeden z dwóch sposobów.

1. Podatnik może złożyć Formularz 4868 poprzez profesjonalistę podatkowego, takiego jak Ty, poprzez oprogramowanie podatkowe lub korzystając z linku Free File na stronie IRS.gov.

2. Podatnik może złożyć płatność elektroniczną za pomocą Direct Pay, Electronic Federal Tax Payment System lub za pomocą debetu, karty kredytowej lub opcji portfela i wybierając Form 4868 lub przedłużenie jako typ płatności. Automatyczne przedłużenie do złożenia wniosku zostanie rozpatrzone, gdy podatnik zapłaci całość lub część podatku elektronicznie do 15 lipca.

Zastrzeżenie: przedłużenie do złożenia NIE jest przedłużeniem do zapłaty. Zobowiązanie podatkowe z zeznania za rok 2019 jest nadal wymagalne do 15 lipca.

Należy pamiętać, że członkowie wojska kwalifikują się do dodatkowych 180 dni na złożenie i zapłacenie podatku, jeśli zachodzi któraś z poniższych sytuacji:

  • Służą w strefie walki lub mają kwalifikującą się służbę poza strefą walki.
  • Służą poza granicami USA, z dala od stałego miejsca służby, uczestnicząc w operacji kryzysowej. Jest to operacja wojskowa, która jest wyznaczona przez Sekretarza Obrony lub powoduje powołanie członków służb mundurowych do aktywnej służby (lub zatrzymanie ich w aktywnej służbie) podczas wojny lub stanu zagrożenia narodowego ogłoszonego przez prezydenta lub Kongres.

Terminy są również przedłużone dla osób służących w strefie walki lub w operacji kontyngentowej w ramach wsparcia sił zbrojnych. Dotyczy to personelu Czerwonego Krzyża, akredytowanych korespondentów oraz personelu cywilnego działającego pod kierownictwem sił zbrojnych w celu wsparcia tych sił.

Wreszcie, małżonkowie osób, które służyły w strefie walk lub w operacji warunkowej, są ogólnie uprawnieni do takiego samego przedłużenia terminu, z pewnymi wyjątkami.

Praktyczne podejście

: Pozostań w kontakcie z klientami, którzy są obecnie za granicą. Możesz skoordynować wypełnianie deklaracji podatkowych tak, aby dostosować się do ich zmieniających się potrzeb.

Powiązane artykuły

Dzień podatkowy również będzie 15 lipca

IRS ogłasza kolejne przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego