Avalara oferuje zarządzaną klasyfikację kategorii podatkowych

Nowy Managed Tax Category Classification firmy Avalara jest zbudowany w celu generowania decyzji klasyfikacyjnych i pomocy w stanowych i lokalnych określeniach podatkowości dla katalogów produktów firm w USA. Kiedy firmy wprowadzają nowy produkt lub usługę, musi on zostać zaklasyfikowany do właściwej kategorii podatkowej. Biorąc pod uwagę ponad 13,000 jurysdykcji podatkowych w zakresie podatku od sprzedaży i użytkowania w samych Stanach Zjednoczonych, z których wiele posiada unikalne zestawy zasad dotyczących sposobu opodatkowania produktów i usług, dokładne przypisanie podatkowości jest wyzwaniem.

Aby określić podatkowość produktów, firmy muszą brać pod uwagę takie szczegóły jak sposób wykonania produktu, miejsce sprzedaży, sposób dostawy i wiele innych dla każdej jurysdykcji. Ponieważ katalogi produktów i usług oraz przepisy podatkowe ulegają ciągłym zmianom, klasyfikacja produktów i określenie możliwości opodatkowania wymaga całorocznej uwagi, personelu i zasobów. Biorąc pod uwagę złożoną naturę katalogów produktów i przepisów podatkowych, ręczne klasyfikowanie i określanie kategorii może powodować odpowiedzialność audytową, jeśli zostanie przeprowadzone niepoprawnie, a także stanowić obciążenie dla czasu, personelu i zasobów finansowych przedsiębiorstw.

Avalara Managed Tax Category Classification umożliwia klientom biznesowym:

  • Zwiększyć dokładność obliczeń podatkowych. Dopasowanie produktów i usług do właściwej kategorii podatkowej, umożliwiając dokładniejsze określanie stawek podatkowych. Avalara Managed Tax Category Classification wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zapewnić aktualne klasyfikacje, które pomagają ograniczyć zawyżanie i zaniżanie podatku, jednocześnie pozostawiając miejsce na zastosowanie specjalnych względów, takich jak kwalifikowalność do SNAP i WIC.
  • Oszczędzaj czas na klasyfikację produktów. Zmniejsz ilość czasu poświęcanego na poszukiwanie i podejmowanie decyzji dotyczących właściwej klasyfikacji produktów. Baza danych treści produktów Avalara wspomaga algorytmy AI i uczenia maszynowego oraz funkcje wyszukiwania, aby łatwo identyfikować i klasyfikować produkty.
  • Uprość klasyfikacje produktów, aby chronić marże biznesowe. Przyspiesz czas wprowadzania na rynek nowych produktów dzięki szybszej klasyfikacji, a także zmniejsz ryzyko kar i audytu dzięki dokładniejszym szczegółom klasyfikacji niezależnie od wielkości i objętości katalogów produktów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Avalara Managed Tax Category Classification, kliknij tutaj.