Podstawowe informacje o uldze podatkowej na energię słoneczną

Energia słoneczna ma wiele zalet, w tym federalną ulgę podatkową dla właścicieli domów i firm, którzy zainstalowali panele przed 31 grudnia. Oto co powinni wiedzieć doradcy podatkowi.

Oficjalnie nazywa się ona ulgą inwestycyjną (ITC), ale znana jest również jako federalna ulga podatkowa na energię słoneczną. Ulga ta została wprowadzona ustawą Energy Policy Act z 2005 roku i od czasu jej uchwalenia była czterokrotnie przedłużana. Po latach obowiązywania na poziomie 30 procent kosztów instalacji słonecznej, przez następne dwa lata ulga wynosi 26 procent. Ta szczególna ulga podatkowa jest dość istotna dla uprawnionych podatników, ponieważ daje im dolarową redukcję kwoty podatku dochodowego, który w przeciwnym razie byłby im należny.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres email * Wpiszadres emailZapisz
się

Podstawy

Obecna 26-procentowa ulga podatkowa spadnie do 22% w 2023 roku, a jeśli nie będzie dalszych zmian w przepisach, zniknie dla właścicieli domów w 2024 roku. Odbiorcy komercyjni doświadczą podobnego spadku do 2023 roku, ale w roku 2024 i później ulga zostanie ustalona na poziomie 10%. Zawsze, gdy rząd oferuje zachęty podatkowe, jest się z czego cieszyć, zwłaszcza gdy towarzyszą im zachęty lokalne i stanowe.

Na przykład Karolina Południowa oferuje 25-procentową stanową ulgę podatkową na instalacje solarne, co oznacza, że właściciele domów w stanie Palmetto mogą potencjalnie skorzystać z 51-procentowej ulgi na koszt netto instalacji solarnej. Na tym jednak nie koniec. W stanach, w których obowiązują standardy portfela odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą zapewnić klientom określoną minimalną ilość energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna.

Aby pomóc w spełnieniu tego wymogu, przedsiębiorstwa energetyczne mogą kupować energię wyprodukowaną w domu klienta korzystającego z energii słonecznej. Właściciel domu uzyskuje jeden certyfikat SREC (solar renewable energy certificate) za każde 1000 kilowatogodzin wygenerowanych przez jego dom, a przedsiębiorstwa energetyczne mogą otrzymać kredyt za wyprodukowanie tej energii poprzez zakup kredytów. Chociaż wartość SREC różni się w zależności od stanu, jest to prawdziwy przykład wzmocnienia pozycji podatnika.

Jakie jest stanowisko rządu w sprawie energii słonecznej?

Rząd jest tak przychylny energii słonecznej, że wiele innych stanów i gmin wprowadziło zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do energii słonecznej. Oznacza to, że wartość dodana instalacji paneli słonecznych nie będzie uwzględniana w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, co daje właścicielom domów i firmom więcej potencjalnych oszczędności.

Przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe zlokalizowane na obszarach wiejskich o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 000 mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu Rural Energy America Program (REAP) Departamentu Rolnictwa USA, który zapewnia dotacje w wysokości do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu oraz łączne dotacje i gwarancje kredytowe w wysokości do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Małe przedsiębiorstwa, w tym gospodarstwa rolne, mogą również ubiegać się o 26-procentową federalną ulgę podatkową, która może zmniejszyć o połowę koszt zakupu energii słonecznej.

Jak to wszystko działa

Po zapłaceniu podatków panele słoneczne będą przez cały rok przynosić mieszkańcom i właścicielom firm potencjalne oszczędności. Oprócz wpływu na ochronę środowiska, panele słoneczne na dachach budynków dają właścicielom domów i firm możliwość wzmocnienia energetycznego poprzez stworzenie możliwości odsprzedaży nadwyżek energii, uniknięcia przerw w dostawie prądu w połączeniu z akumulatorem, a nawet ładowania samochodów elektrycznych.

Oto jak to działa:

Kiedy słońce pada na panele słoneczne, wytwarzają one energię elektryczną, która daje właścicielom domów możliwość zmniejszenia rachunków za prąd i emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu płatności na rzecz firmy solarnej energia ta jest całkowicie darmowa dla właściciela. To, ile energii elektrycznej można wytworzyć, zależy od szeregu czynników, ale energia słoneczna działa przez cały dzień, nawet w czasie deszczu czy przy ciemnym i ponurym niebie.

Kolejną oszczędnością, o której warto informować klientów, jest możliwość odsprzedaży energii elektrycznej do sieci energetycznej (net metering) w zamian za odliczenie jej od rachunku za prąd. Przedsiębiorstwa te nie wystawiają czeków za nadwyżkę energii wyprodukowanej przez dom lub firmę, ale mogą odliczyć ją od rachunku za prąd.

W przypadku jednego z właścicieli domu, siedmioosobowa rodzina mieszkająca w domu o powierzchni 3000 stóp kwadratowych miała rachunki za energię elektryczną wynoszące średnio 200 dolarów miesięcznie. Po zainstalowaniu paneli słonecznych ich pierwszy rachunek za prąd wyniósł poniżej 10 dolarów. Energia elektryczna wytworzona przez panele słoneczne została najpierw wykorzystana w domu, a następnie właściciele sprzedali nadwyżkę energii z powrotem do sieci w zamian za kredyt.

Te comiesięczne kredyty pozwalają na kompensację dodatkowej energii pobieranej z sieci w celu pokrycia dalszych potrzeb domu. Energia słoneczna miała również wpływ na tego konkretnego klienta podczas refinansowania jego nieruchomości, ponieważ przyczyniła się do wzrostu wartości domu.

W tym przypadku właściciel domu spłacił koszt instalacji paneli słonecznych, a jego rachunki za energię stanowią jedynie ułamek tego, co było wcześniej. Choć wyniki zależą od różnych czynników, historia tej siedmioosobowej rodziny ilustruje niektóre z potencjalnych korzyści finansowych wynikających z korzystania z energii słonecznej.

Nie każdy będzie chciał sprzedawać nadmiar energii z powrotem do sieci. Nadmiar energii może być również magazynowany przez właściciela w akumulatorze, który może być wykorzystywany do ładowania części domu w czasie przerw w dostawie prądu. Wyobraźmy sobie oszczędności dla restauracji, które poniosły ogromne straty finansowe z powodu marnowania żywności w związku z przerwami w dostawie prądu, lub dla właścicieli domów, którzy posiadają wiele lodówek i zamrażarek na swoich posesjach.

Wnioski

Jeśli Twoi klienci zainstalowali energię słoneczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., upewnij się, że wiesz o wszystkich ulgach podatkowych dostępnych dla nich przy wypełnianiu zeznania podatkowego. Jeśli chodzi o przyszłość, Twoja wiedza będzie bardzo cenna, ponieważ pomożesz im ustalić, jak chronić i zwiększać oszczędności uzyskane dzięki energii słonecznej.