Recepta lekarska na Polski Ład - czyli najkorzystniejsza forma opodatkowania lekarzy od 2022 roku

Mamy już koniec roku 2021, po tym jak wielu przedsiębiorcom nie udało się pokonać ograniczeń narzuconych przez pandemię Covid-19. Dziś, po wprowadzeniu polskiego ładu, okazuje się, że kolejne lata będą wyzwaniem dla przedsiębiorców. Muszą oni działać szybko i bezpiecznie, aby dostosować się do zmieniających się realiów podatkowych. Mamy wiele rozwiązań dla Polskiego Ładu. Dziś przedstawimy receptę dla lekarzy.

Która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza?
Lekarz pracujący na kontrakcie jest podobny do przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Może on obecnie wybrać jeden z czterech rodzajów opodatkowania: Są to: (i) zasady ogólne, (ii), podatek liniowy, (iii), podatek ryczałtowy oraz (iv) karta podatkowa.


Zasady ogólne - opodatkowanie według przedziału podatkowego

Lekarz może wybrać opodatkowanie swoich dochodów z działalności gospodarczej według stawek 17% lub 32%. Ten rodzaj opodatkowania ma wiele zalet. Pozwala na odliczanie wydatków związanych z działalnością gospodarczą oraz stosowanie ulg podatkowych. Można również złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem.

W przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają ze skali podatkowej, istnieją inne możliwości, takie jak wyższa kwota wolna od podatku w postaci polskich lirów czy ulgi dla tzw. klasy średniej.

Nowe przepisy podatkowe nie są najlepszym rozwiązaniem dla lekarzy pod względem finansowym. Zmieni się podstawa naliczania składki, a także to, że składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie można odliczyć od podatku. Składki były płacone od zadeklarowanej kwoty. Od 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% będzie uzależniona od dochodu przedsiębiorcy.

Opodatkowanie liniowe

Opodatkowanie liniowe dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, jeżeli podatnik wybierze jego płacenie.

Od 20 stycznia 2022 r. zmieni się sposób obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, istotnej zmianie ulegnie wysokość składki. Nowa stawka będzie wynosić 4,9%.

Ryczałt

Ryczałt jest najbardziej atrakcyjną formą opodatkowania dla lekarzy. Od przyszłego roku stawka zostanie obniżona do 14%. Jest to szczególnie korzystne dla tych, którzy nie ponoszą znaczących kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ryczałt obliczany jest na podstawie przychodów.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatku zryczałtowanego uzależniona jest od przychodów podatnika, tj.

60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z danymi GUS, dla rocznych dochodów nieprzekraczających 60 tys. zł;
100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ustalonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), dla dochodów rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł.
Jeżeli roczny dochód przekracza 300 tys. zł. wypłacane jest 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia wg GUS.


Karta podatkowa

Polskie rozporządzenie oznacza również rewolucję w stosowaniu karty podatkowej. Z tej formy opodatkowania będą mogli korzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku wykorzystali ją do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pojawiły się już pierwsze kontrowersyjne interpretacje w prawie podatkowym, które proponują odmienne zasady rozliczeń.

Przykładowo, patrz pismo z dnia 17.09.2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. akt 0113-KDIPT2-1.4011.583.2021.2.MAP, lekarz będzie miał możliwość zastosowania w 2022 r. karty podatkowej, mimo że wcześniej rozliczał się przy zastosowaniu podatku liniowego. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku nie zastosowano obowiązujących przepisów. Wydana interpretacja nie będzie już wiążąca z uwagi na zmianę stanu prawnego.

Jakie formy opodatkowania są najkorzystniejsze?
Istnieje wiele możliwości opodatkowania dla lekarzy. Warto przyjrzeć się konkretnym liczbom. Poniżej przedstawiamy porównanie form opodatkowania. Dochód lekarza wynosi 15 000 zł. Średni koszt uzyskania przychodu to 20.000 zł.


Ryczałt jest najkorzystniejszą formą opodatkowania dla danego poziomu kosztów.

O czym należy pamiętać przy formularzu podatkowym?

Lekarz, który planuje zmienić sposób opodatkowania swojej działalności gospodarczej, powinien zadbać o to, aby złożyć w naczelnym urzędzie skarbowym deklarację wskazującą rodzaj opodatkowania.

Termin ten upływa 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu podatkowym, w którym osiągnięto pierwszy przychód. Jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w styczniu, oświadczenie powinno zostać złożone w urzędzie najpóźniej do 20 lutego.