Strategie darowizn dla profesjonalistów podatkowych w skomplikowanym środowisku roku 2020

W tym artykule skupimy się na darach pełnych, a nie częściowych. Omówimy również pewne kwestie związane z podatkiem od darowizn i podatkiem od nieruchomości oraz aspekty podatku dochodowego związane z darowiznami, ale kwestie związane z podatkiem od wyrównania pokoleń i podatkiem stanowym są poza naszym obecnym zakresem.

Ogólna ekonomia

W połowie 2020 roku, istnieje pewien nacisk na spadek wyceny, biorąc pod uwagę wpływ ekonomiczny COVID-19. Może być również więcej kwestii lub nieprzewidzianych sytuacji co do przyszłych potrzeb obecnego właściciela. Może być również więcej potrzeb - i niskie stawki podatku dochodowego - z możliwymi odbiorcami, takimi jak młodzi dorośli, którzy zostali zwolnieni z tej pierwszej pracy po studiach.

Wielu z nich przewiduje obniżoną efektywną stawkę podatku dochodowego ze względu na posiadanie mniejszego dochodu. Mniejsza stawka może dotyczyć również dochodów z długoterminowych zysków kapitałowych. Podczas gdy prognozy często zakładają 20-procentowy podatek od zysków kapitałowych, stawka podatku od zysków kapitałowych może być zerowa, w zależności od sytuacji danej osoby.

Zapisz się

na nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailDon

't miss out on our best content.Enter email address *Enteremail addressSign
up

The Prospect of Legislative Change

Jak piszemy pod koniec lipca 2020 roku, znaną zasadą ogólną dla zamożnych nieruchomości jest step-up in base at death. Raporty są takie, że może to przynajmniej w pewnym stopniu zostać uchylone w ramach propozycji pana Bidena.

Propozycje tego ostatniego obejmują również podatek w wysokości 39,6 procent od długoterminowych zysków kapitałowych i kwalifikowanych dywidend od dochodów powyżej 1 miliona dolarów (Details and Analysis of Former Vice President Biden's Tax Proposals, The Tax Foundation, April 29, 2020, taxfoundation.org).

Są tu istotne niewiadome, ale perspektywy zmian legislacyjnych sugerują, aby nie wyrzucać tych starych ewidencji kosztów. Niemożność ustalenia podstawy opodatkowania może przełożyć się na niedopuszczalne odliczenia strat.

Ostatnim przykładem jest sprawa Duffy v. Commissioner, T. C. Memo 2020-108 (13 lipca 2020 r.). Znaczenie podstawy z punktu widzenia podatku dochodowego nie ogranicza się do sytuacji sprzedaży. Perspektywy istotnych zmian legislacyjnych w zakresie podatków od przeniesienia własności są szeroko dyskutowane, ale w chwili obecnej bardzo niejasne.

Podatki od przeniesienia własności - tylko podstawy

Systemy podatkowe od nieruchomości i darowizn są zunifikowane, tak że darowizna przekraczająca roczne wyłączenie zmniejszy kwotę wyłączenia (ujednolicony kredyt) dostępną dla celów podatku od nieruchomości. Obecne prezenty mogą być przy zmniejszonej wartości w porównaniu do niedawnej przeszłości. Darowizny dożywotnie mogą wykorzystywać mniejszą część dożywotniego zwolnienia darczyńcy lub powodować mniejszy podatek od darowizn w tych sytuacjach, w których podatek jest ponoszony.

Podatek od darowizn per se jest kwestią sprawozdawczą, ale rzadko podatkową. Jako prawo istnieje od tego pisania, istnieje wyższy poziom zwolnienia z podatku od transferu dostępny przez 2025.

"Osoby korzystające z podwyższonej kwoty wyłączenia z podatku od darowizn obowiązującej w latach 2018-2025 nie będą miały negatywnego wpływu po 2025 r., kiedy kwota wyłączenia ma spaść do poziomu sprzed 2018 r." (Frequently Asked Questions on Estate Taxes, irs.gov; patrz również Estate and Gift Tax FAQs, irs.gov). Ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r. tymczasowo zwiększyła zwolnienia z podatku od transferu dla lat po 2017 r. i przed 2026 r. (Conference Rep. to Accompany H.R. 1, 115th Cong., 1st Sess., House Report 115-466, 15 grudnia 2017 r., s. 307-316).

Poziom zwolnienia z podatku od transferu na osobę w 2020 r. wynosi 11 580 000 USD i dwa razy tyle dla pary małżeńskiej. Roczne zwolnienie z podatku od darowizn na rok 2020 na osobę wykonaną wynosi tyle samo, co w roku 2019 - 15 000 dolarów.

Przegląd podstaw podatku dochodowego

Otrzymane prezenty nie podlegają podatkowi dochodowemu, aczkolwiek późniejszy dochód z podarowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu dla nowego właściciela. "Dochód brutto nie obejmuje wartości majątku nabytego w drodze darowizny, zapisu, urządzenia lub spadku."(IRC Section 102). Ogólna zasada jest taka, że podstawa opodatkowania darczyńcy przenosi się na obdarowanego. Poniżej znajduje się podstawowy zapis z IRS.

Co więc w przypadku, gdy klient sprzeda nieruchomość, która została mu podarowana? Ogólna zasada jest taka, że Twoja podstawa opodatkowania nieruchomości jest taka sama jak podstawa opodatkowania darczyńcy. Na przykład, jeśli otrzymałeś akcje, które darczyńca nabył za 10 dolarów za akcję (i to była jego podstawa), a później sprzedałeś je za 100 dolarów za akcję, zapłacisz podatek dochodowy od zysku w wysokości 90 dolarów za akcję (Uwaga: Zasady są inne w przypadku nieruchomości nabytych z majątku (Frequently Asked Questions on Gift Taxes, IRS.gov, https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/frequently-asked-questions-on-gift-taxes). Istnieje wyjątek od zasady step-up w przypadku dochodu w odniesieniu do osoby zmarłej (sekcja 1014(c)).

Istnieje wyjątek od zasady step-up, gdy osoba zmarła w ciągu roku od otrzymania darowizny, a osoba zmarła przekazuje nieruchomość z powrotem darczyńcy lub małżonkowi darczyńcy (Section 1014(e)). Generalnie nie chcielibyśmy przekazywać dzieciom majątku o obniżonej wartości, poza, powiedzmy, majątkiem osobistym, gdzie każda strata jest osobista i nie podlega odliczeniu.

Inną możliwą kwestią jest to, że klasyfikacja aktywów może ostatecznie zmienić się wraz z osobą otrzymującą. Na przykład, stary dom rodziców będzie zazwyczaj aktywem inwestycyjnym dla dziecka, które w nim nie mieszka.

Długoterminowe i krótkoterminowe aspekty darowanego majątku zazwyczaj przenoszą się na obdarowanego. Dziecko otrzymujące krótkoterminowe papiery wartościowe w drodze darowizny dożywotniej zazwyczaj patrzy na czas nabycia przez rodzica, natomiast majątek odziedziczony w chwili śmierci jest długoterminowy bez patrzenia na datę nabycia przez rodzica.

Jeśli planem jest utrzymanie nieruchomości do śmierci w celu stopniowego wzrostu, zasady wymiany typu "like-kind" mogą odegrać rolę w uniknięciu zysku z całego życia. Począwszy od 1 stycznia 2018 r., zasady wymiany like-kind są ograniczone do nieruchomości.

Patrząc na obecne, stosunkowo niskie wyceny, może również zachęcać do przekazywania darowizn tylko po to, aby osiągnąć znane, stosunkowo niskie wyceny dla celów podatku od przeniesienia. Jeśli zostanie podjęta decyzja o przekazaniu większej ilości aktywów w formie darowizny dożywotniej, może to spowodować przesunięcie aktywów o niskiej podstawie w obrębie rodziny.

Rozważmy tutaj, jeśli to możliwe, przedział podatkowy odbiorcy, federalny i stanowy. Rozważmy rozłożenie darowizn tak, aby nie był to tylko jeden członek rodziny dokonujący dużej sprzedaży. Rozłożenie zysku na członków rodziny prawdopodobnie zmniejszy podatek, ale to ogólne stwierdzenie może nie być prawdziwe w konkretnym przypadku.

Charytatywne rozdysponowanie przez darczyńcę i/lub dokonane powinno być również uwzględnione w planowaniu. Nadal istnieje zachęta w zakresie podatku dochodowego, polegająca na trzymaniu cennych aktywów do momentu śmierci, aby osiągnąć step up, lub przynajmniej mieć nadzieję na step up.

W stanach, w których istnieje wspólnota majątkowa, śmierć małżonka poprzedzającego śmierć zwykle powoduje stopniowanie obu połówek (sekcja 1014). W wielu przypadkach jest to nadal bardzo istotny czynnik.

Jak to często bywa w planowaniu podatkowym, ważne jest, aby "zrobić rachunek" z jak największą liczbą faktów, które można zebrać dla wszystkich członków rodziny, których to dotyczy.