Potrącanie wynagrodzenia i opcje W-4 na rok 2021

Przeprojektowany formularz W-4 z 2020 r. nie korzysta już z dodatków, a zamiast tego uwzględnia sytuacje głowy gospodarstwa domowego. Co więcej, w przypadku zatrudnienia przed 2020 r. istnieje podejście "nic nie robić". Tacy pracownicy mają możliwość pozostania przy dotychczasowych instrukcjach dotyczących potrąceń na formularzu W-4 sprzed 2020 r.

Osoby rozpoczynające pracę w 2020 r. wypełniają aktualny formularz W-4. Klienci rozpoczynający pracę przed 2020 rokiem, ale chcący skorygować potrącanie, będą musieli użyć nowego formularza ("FAQs on the 2020 Form W-4", #18, irs.gov, https://www.irs.gov/newsroom/faqs-on-the-2020-form-w-4). Jeśli pracownik nie ma formularza W-4, pracodawca powinien potrącić maksymalną kwotę.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wprowadź adres e-mail *Wprowadźadres e-mailZapisz
się

Ogólny kontekst zmienionego formularza jest jednym z dodatkowych komplikacji wynikających z ustawy "Tax Cuts and Jobs Act" z 2017 r. (Zobacz również przepisy końcowe T.D. 9924, 10/6/20, z komentarzem: https://public-inspection.federalregister.gov/2020-22071.pdf)

.

Poniżej przedstawiono podstawowy wzór formularza W-4 na rok 2020:

  • Status podatkowy (krok 1; osoba samotna, małżeństwo składające wspólne zeznanie podatkowe lub inne)
  • Praca na kilku etatach lub praca współmałżonka (Krok 2)
  • Zgłaszanie osób pozostających na utrzymaniu (Krok 3)
  • Inne dochody, np. dochody z odsetek
  • Inne odliczenia, np. koszty odsetek hipotecznych (Krok 4)
  • Podpisanie (krok 5)

Formularz jest w zasadzie instrukcją dla pracodawcy, który z kolei wykorzysta te informacje do obliczenia wysokości potrąceń. Jeśli formularz jest wymagany, tylko etapy 1 i 5 są absolutnie konieczne. Kroki są stosunkowo proste, z wyjątkiem Kroku 2 i 4.

Krok 2 ma opcje (a), (b) i (c), z których tylko jedna może być wykorzystana. Krok 2(a) prowadzi pracownika do strony obliczeniowej IRS: www.irs.gov/W4App. Jeśli dana osoba jest płatnikiem alternatywnego podatku minimalnego, niektórych innych podatków, ma długoterminowe zyski kapitałowe lub kwalifikowane dywidendy, strona zachęca do skorzystania z pomocy IRS Pub. 505.

Te ostatnie rodzaje dochodu podlegają opodatkowaniu, ale efektywna stawka podatkowa od takiego dochodu może być niższa niż w przypadku zwykłego dochodu. Krok 2(a) wydaje się obejmować krok 2(b) dotyczący wielu miejsc pracy lub 2(c), który może być użyty, jeśli są dwa miejsca pracy o podobnym wynagrodzeniu. W ramach podstawowej aplikacji W4App znajduje się przydatny estymator potrącania podatku ("Tax Withholding Estimator", IRS.gov, https://www.irs.gov/individuals/tax-withholding-estimator).

Trzy opcje w Kroku 2 "wymagają kompromisu pomiędzy dokładnością, prywatnością i łatwością użycia....". ("FAQs on the 2020 Form W-4, #11, irs.gov, https://www.irs.gov/newsroom/faqs-on-the-2020-form-w-4). Na przykład, krok 2(b) może być wyborem, jeśli nie ma się dostępu do Tax Withholding Estimator. Jeśli chcesz uzyskać "mniej więcej dokładne potrącenie i zachować prywatność, możesz skorzystać z arkusza Multiple Jobs Worksheet na stronie 3".

Jeśli ktoś ma dochód z samozatrudnienia i podatek od samozatrudnienia, może uwzględnić je w obliczeniach dotyczących potrąceń, zamiast dokonywać oddzielnych szacunkowych płatności podatkowych.

"Jeśli uzyskujesz dochód z samozatrudnienia (w tym jako niezależny wykonawca), generalnie będziesz musiał zapłacić zarówno podatek dochodowy, jak i podatek od samozatrudnienia. Formularz W-4 jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników, którzy nie podlegają podatkowi od samozatrudnienia. Dlatego też, podobnie jak stary formularz W-4, formularz W-4 w zmienionej wersji nie oblicza podatku od samozatrudnienia. Jeśli klienci chcieliby skorzystać z formularza W-4, aby dokonać korekty potrącenia w celu uwzględnienia dochodu z samozatrudnienia, który otrzymają z innego źródła, powinni skorzystać z Tax Withholding Estimator na stronie www.irs.gov/W4app lub zapoznać się z publikacją IRS 505." ("FAQs on the Form 2020 Form W-4", pytanie 13; https://www.irs.gov/newsroom/faqs-on-the-2020-form-w-4).

Korzystanie z Tax Withholding Estimator jest zalecane, jeśli Twój klient:

- spodziewa się pracować tylko przez część roku (nie dotyczy to zmiany pracy),

- miał duże saldo do zapłaty lub zwrotu w zeszłym roku i nie jest to już początek bieżącego roku,

- uzyskuje dochód z dywidend lub zysków kapitałowych albo podlega dodatkowym podatkom, takim jak dodatkowy podatek Medicare

- uzyskuje dochód z samozatrudnienia

- preferują najdokładniejsze potrącanie podatku w przypadku pracy w wielu miejscach, lub

- wolą ograniczyć informacje podawane w krokach 2-4, ale nie chcą rezygnować z dokładności ("FAQs on the Form 2020 Form W-4", pytanie 15; https://www.irs.gov/newsroom/faqs-on-the-2020-form-w-4).

Ogólnie rzecz biorąc, estymator potrąceń koncentruje się na podatku dochodowym, a nie na podatku FICA, chociaż może obejmować dodatkowy podatek Medicare, który ma zastosowanie w niektórych sytuacjach związanych z wysokimi zarobkami (zob. "Tax Withholding Estimator FAQs, Do my estimated results include FICA and Medicare tax?", IRS.gov, https://www.irs.gov/individuals/tax-withholding-estimator-faqs).

Udoskonalone procedury IRS w zmienionym formularzu W-4 oraz w estymatorze potrąceń podatkowych powinny zasadniczo poprawić dokładność potrąceń z pensji.