IRS odpowiada na pytania dotyczące kredytu na urlop rodzinny i medyczny

Ulga podatkowa, która została zatwierdzona przez Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) dla płatnych urlopów rodzinnych, została przedłużona i zmodyfikowana przez Consolidated Appropriations Act (CAA) pod koniec grudnia.

Nowe FAQs można znaleźć na stronie COVID-19-Related Tax Credits for Required Paid Leave Provided by Small and Midsize Businesses FAQs. Ulga FFRCA miała wygasnąć 31 grudnia 2020 roku. Obecnie CAA przedłuża ulgę do 31 marca 2021 roku z kilkoma modyfikacjami.

Zapisz się na nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Kontekst

: Zgodnie z ustawą FFRCA, kwalifikujący się pracodawca zatrudniający mniej niż 500 pracowników jest uprawniony do ulgi podatkowej z tytułu zapewnienia pracownikom płatnych urlopów chorobowych i rodzinnych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2020. Ulga podatkowa przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy, w tym do telepracy, z powodu kwarantanny lub samokwarantanny z powodu zakażenia wirusem COVID-19 lub ma objawy zakażenia wirusem COVID-19 i poszukuje diagnozy lekarskiej.

Kwalifikujący się pracodawcy mogą ubiegać się o ulgę za płatne zwolnienie lekarskie udzielone pracownikowi na okres do dwóch tygodni (do 80 godzin) przy normalnej stawce wynagrodzenia pracownika do 511 USD za dzień i 5 110 USD ogółem.

Ponadto, uprawniony pracodawca może otrzymać ulgę podatkową za pracowników, którzy nie są w stanie pracować z powodu opieki nad osobą chorą na koronawirusa lub opieki nad dzieckiem, ponieważ szkoła dziecka lub miejsce opieki nad nim jest zamknięte, lub opłacany opiekun jest niedostępny z powodu koronawirusa. Uprawnieni pracodawcy mogą ubiegać się o kredyt za płatne zwolnienia lekarskie udzielone pracownikowi na okres do dwóch tygodni (do 80 godzin) w wysokości dwóch trzecich normalnej stawki wynagrodzenia pracownika lub do 200 dolarów za dzień i 2 000 dolarów ogółem.

Pracodawcy mają również prawo do zaliczenia płatnego urlopu rodzinnego udzielonego pracownikowi w wysokości dwóch trzecich normalnego wynagrodzenia, do 200 USD za dzień i 10 000 USD ogółem. Na poczet tego kredytu można zaliczyć do 10 tygodni kwalifikowanego urlopu.

Uprawnieni pracodawcy są uprawnieni do natychmiastowego otrzymania kredytu w pełnej wysokości płatnego urlopu chorobowego i rodzinnego, plus powiązane wydatki na plan zdrowotny oraz udział pracodawcy w podatku Medicare od kwalifikowanego urlopu. Ulga podlegająca zwrotowi jest odliczana od określonych podatków od wynagrodzeń wypłacanych wszystkim pracownikom.

Pracodawca może ubiegać się o kredyt na swoich federalnych zeznaniach podatkowych dotyczących zatrudnienia, ale może skorzystać z niego szybciej poprzez zmniejszenie swoich federalnych depozytów podatku od wynagrodzeń. Jeśli podatki są niewystarczające do pokrycia kwoty kredytu, pracodawca może wystąpić do IRS o zaliczkę na poczet kredytu, składając formularz 7200.

Tak jak poprzednio, pracodawcy są uprawnieni do otrzymania tego kredytu, jeśli udzielili pracownikom płatnego urlopu z powodów związanych z COVID-19. Zmieniony kredyt nie jest już dostępny dla pracowników, którzy wyczerpali swoje uprawnienia do urlopu. Pracodawcy mogą jednak nadal dobrowolnie udzielać tym pracownikom płatnego urlopu.