Qualified Opportunity Zones i podatki państwowe

Kiedy w zeszłym roku omawialiśmy federalne zachęty podatkowe dla Qualified Opportunity Zones (QOZ), zasady były takie, że federalne zachęty podatkowe obejmowały odroczenie zysków kapitałowych z elementem przebaczenia, jeśli zyski zostaną ponownie zainwestowane w ciągu 180 dni, a następnie inwestycja będzie utrzymywana przez pięć lat do 31 grudnia 2026 roku.

Obecnie istnieje dodatkowe 5 procent przebaczenia zysków kapitałowych, jeśli kwalifikująca się inwestycja będzie utrzymywana przez siedem lat do końca 2026 roku, ale ta korzyść nie może być osiągnięta przy nowych inwestycjach.

UWAGA: O ile nie nastąpią zmiany legislacyjne, rok 2021 jest ostatnim rokiem, w którym inwestycje mogą kwalifikować się do uzyskania 10-procentowej ulgi.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Dla nowych inwestorów istnieje perspektywa odroczenia krótkoterminowych lub długoterminowych zysków kapitałowych oraz perspektywa 10-procentowego odpuszczenia zysków, jeżeli inwestycja jest utrzymywana przez pięć lat. W przypadku inwestycji w QOZ utrzymywanych przez dziesięć lat, zyski z inwestycji są zazwyczaj amortyzowane.

Poza zakresem naszych rozważań pozostaje omówienie niezliczonych zasad kwalifikacji IRS dotyczących podmiotu inwestycyjnego QOZ oraz różnych orzeczeń związanych z pandemią, które łagodzą niektóre z zasad mających wpływ na narzędzie inwestycyjne OOZ i inwestora.

Opodatkowanie państwowe

Dla większości inwestorów i ich doradców dodatkową kwestią są podatki stanowe. Spadek dochodów spowodowany pandemią miał ogólnie rzecz biorąc znaczący negatywny wpływ na stanowe wpływy podatkowe, ale ostatnio odnotowano również znaczące zwroty w stanowych dochodach podatkowych ("Pandemic Drives Historic State Tax Revenue Drop", Rosewicz, Theal and Fall, Pew Trusts, 2/17/21, zaktualizowane przez "State Tax Revenue Passes a Recovery Milestone", 5/7/21; pewtrusts.org).

Kontekst tych niezwykłych czasów sugeruje badaczom podatkowym kontynuację aktualizacji badań dotyczących stanowych przepisów podatkowych regulujących korzyści z inwestycji w kwalifikowane strefy możliwości. Ogólnie rzecz biorąc, nadal istnieje wiele stanów, które stosują istotne zachęty podatkowe dla inwestycji w QOZ.

Różnice federalno-państwowe mogą obejmować ograniczenie kwalifikacji do wyznaczenia QOZ w danym stanie lub do określonych lat podatkowych, lub dodanie wymogów dotyczących płacy minimalnej, ograniczenie niektórych form uczestnictwa oraz dodanie wymogów dotyczących składania wniosków i raportów ("State Tax Treatment of Opportunity Zone Fund Investments", Wolters Kluwer, 5/28/20).

Przydatnym zasobem skategoryzowanym według zgodności federalno-państwowej lub jej braku jest następujący dokument: "Opportunity Zone Resource Center, State Tax Code Conformity - Personal Income, State Tax Code Conformity - Corporate, and State Opportunity Zones Information", Novogradac CPAs, novoco.com.

Istnieje spora liczba stanów, które nie opodatkowują zysków kapitałowych. Największą kategorią są tu stany zgodne, czyli takie, które automatycznie lub na mocy ustawodawstwa regularnie dostosowują się do przepisów federalnych. Nasza lista koncentruje się na opodatkowaniu osób fizycznych:

  • Automatycznie
  • - Connecticut, Kolorado, Delaware, Georgia, Illinois, Kansas, Luizjana, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nowy Meksyk, Północna Dakota, Oklahoma, Utah.
  • Powtarzające się przepisy
- Arizona, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, New Jersey, Ohio, Oregon, Pensylwania, Karolina Południowa, Vermont, Wirginia, Wirginia Zachodnia, Wisconsin.

Inne stany mogą należeć do kategorii ograniczonej zgodności lub niezgodności. Na przykład, Kalifornia odmówiła dostosowania się, więc zysk odroczony dla celów federalnych prawdopodobnie zostałby opodatkowany w Kalifornii.

Nowy Jork dostosował się do przepisów federalnych w zakresie odraczania zysków kapitałowych, ale następnie w kwietniu 2021 r. gubernator Cuomo podpisał ustawę odmawiającą wyłączenia z opodatkowania zysków zainwestowanych w QOZ za lata podatkowe rozpoczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później. Wydaje się zatem, że nowojorskie rozszerzenie definicji zysków kapitałowych podlegających opodatkowaniu zawiera element retroaktywności.

Podwyżki podatków z mocą wsteczną

Zwróciliśmy uwagę na retroaktywny przepis nowojorski, który został już uchwalony. Podwyżki podatków z mocą wsteczną są również przedmiotem dyskusji po stronie federalnej. Mówi się, że jeśli proponowana przez prezydenta Bidena duża podwyżka opodatkowania większych długoterminowych zysków kapitałowych zostanie uchwalona, to może ona działać wstecz do 28 kwietnia 2021 roku.

To właśnie wtedy mówił on o takiej podwyżce podatku w przemówieniu do Kongresu. Oczywiście, Kongres musiałby uchwalić taki przepis i zgodzić się na jego retroaktywność.

Spekulacje na temat szczegółów takiego ustawodawstwa mogą rodzić wiele pytań, ale zdaniem autora, jedno z nich może dotyczyć wpływu retroaktywności na 180-dniową zasadę odraczania zysków kapitałowych zainwestowanych w fundusze QOZ ("Biden Budget Said to Assume Capital-Gains Tax Rate Increase Started in Late April", Rubin, Wall Street Journal, 5/27/21; wsj.com).

Perspektywa podsumowująca

Przewidujemy, że odroczenie zysków kapitałowych poprzez fundusze QOZ będzie stanowiło coraz ważniejszą część zasobów planisty podatkowego. Inwestycje w QOZ w 2021 roku mogą również kwalifikować się do 10-procentowego umorzenia zysków.