Zasady opodatkowania sprzedaży cyfrowej wymagają uporządkowania

To, czy dobra cyfrowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży, zależy czasem od tego, kogo zapytasz. Niezależnie od tego, państwa muszą jak najszybciej uporządkować politykę podatkową dotyczącą produktów cyfrowych.

Poniższy przypadek, który koncentruje się na decyzjach podejmowanych w Mississippi, a w szczególności w Departamencie Podatkowym, ilustruje, dlaczego stany muszą wyjaśnić politykę podatkową dotyczącą produktów cyfrowych. Większość stanów opodatkowuje przynajmniej niektóre produkty cyfrowe, ale jak zauważa Multistate Tax Commission (MTC), "przyjęły one bardzo różne podejścia." Aby podkreślić ten punkt, cytuje ona "ważny artykuł na ten temat": "Jak stany definiują, opodatkowują i zwalniają z opodatkowania cyfrowe towary i usługi? Na każdy sposób. Koniec."

 

MTC pracuje zatem nad zidentyfikowaniem "potencjalnych najlepszych praktyk i obszarów dla zwiększenia jednolitości" w odniesieniu do opodatkowania sprzedaży produktów cyfrowych. Będzie to wymagało czasu. Pierwszym krokiem będzie stworzenie zarysu białej księgi na ten temat, którą MTC przedstawi podczas spotkania w listopadzie 2021 roku.

Skupienie się na Missisipi

Departament Skarbowy Mississippi utrzymuje, że sprzedaż fotografii cyfrowych generalnie podlega opodatkowaniu. W 2016 r. departament uznał fotografa ślubnego za odpowiedzialnego za niezapłacony podatek od sprzedaży w wysokości $44,533, plus kary i odsetki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2016 r. Board of Tax Appeals podtrzymał później naliczenie podatku od sprzedaży, ale po złożeniu apelacji Sąd Najwyższy Missisipi uznał, że jest on korzystny dla fotografa.

A więc, czy fotografie cyfrowe podlegają opodatkowaniu w Mississippi, czy nie? Jak opisano w tym zawiadomieniu o odwołaniu (hat tip do Eversheds-Sutherland), fotograf twierdzi, że sprzedaje głównie usługi fotografii ślubnej, a nie towary lub rzeczowe aktywa osobiste, i że usługi fotograficzne są "wyraźnie nieobecne na liście usług podlegających opodatkowaniu określonych w §27-65-23 Kodeksu Mississippi". Tak więc, nie zarejestrowali się w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż lub nie obciążyli swoich klientów podatkiem od sprzedaży.

Departament Podatkowy Mississippi twierdzi, że fotograf "zaangażował się w sprzedaż materialnych dóbr osobistych, która podlega opodatkowaniu zgodnie z §27-65-17 Kodeksu Mississippi". Co więcej, fotograf nie udowodnił, że fotografia nie jest usługą podlegającą opodatkowaniu lub że nie powinna podlegać opodatkowaniu na mocy 35.IV.4.04, który brzmi, w odpowiedniej części: "Fotografowie i wideofilmowcy podlegają opodatkowaniu według zwykłej stawki podatku od sprzedaży detalicznej w odniesieniu do sprzedaży detalicznej konsumentom fotografii, obrazów, filmów, dyskietek i innych materialnych dóbr osobistych".

Wydaje się, że jest to rozsądny argument i Rada ds. Odwołań Podatkowych zgodziła się, że tak jest. Jednak Sąd Najwyższy Mississippi nie zgodził się z tym. Sąd poczynił kilka interesujących uwag:

1. Lista podlegającej opodatkowaniu sprzedaży detalicznej fotografa w 35.IV.4.04 nie zawiera "określonych produktów cyfrowych".

2. Mimo że przepisy i regulacje prawne Mississippi były wielokrotnie aktualizowane i zmieniane, usługi fotograficzne nie zostały dodane do listy usług podlegających opodatkowaniu w tym stanie.

3. Kiedy Mississippi zdecydowało się na opodatkowanie "określonych produktów cyfrowych", nie uwzględniło w statucie fotografii cyfrowej ani obrazów powstałych w wyniku fotografii cyfrowej.

To prawda, że fotografie cyfrowe nie są wymienione w stanowej definicji określonych produktów cyfrowych (§27-65-26), choć "elektronicznie przekazywane cyfrowe utwory audiowizualne, cyfrowe utwory audio i książki cyfrowe" są:

  • "Cyfrowe utwory audiowizualne" oznaczają serię powiązanych ze sobą obrazów, które, wyświetlane kolejno, wywołują wrażenie ruchu, wraz z towarzyszącymi im dźwiękami, jeśli występują.
  • "Cyfrowe utwory dźwiękowe" oznaczają utwory powstałe w wyniku utrwalenia serii dźwięków muzycznych, mówionych lub innych, w tym dzwonków. "Dzwonki" oznaczają zdigitalizowane pliki dźwiękowe, które są pobierane na urządzenie i które mogą być wykorzystywane do ostrzegania klienta w odniesieniu do komunikacji.
  • "Książki cyfrowe" oznaczają utwory, które są powszechnie uznawane w zwykłym i powszechnym znaczeniu jako "książki".

Departament Skarbowy Mississippi odwołuje się od decyzji Sądu Najwyższego i interesujące będzie zobaczyć, co się stanie. Według Scotta Petersona, wiceprezesa ds. relacji z rządem w Avalara, "Ogólnie rzecz biorąc, ciężar udowodnienia, że zakup lub sprzedaż jest zwolniona z podatku spada na osobę ubiegającą się o zwolnienie, a ciężar udowodnienia, że coś podlega opodatkowaniu spada na państwo."

W międzyczasie departament pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie fotografów i twórców filmowych, aby wyjaśnić, że "fotografowie i wideofilmowcy podlegają opodatkowaniu według zwykłej stawki podatku od sprzedaży detalicznej konsumentom fotografii, obrazów, filmów, płyt i innych materialnych dóbr osobistych lub określonych produktów cyfrowych" (kursywą zaznaczono nowy tekst).

Zmienione rozporządzenie, zgodnie z propozycją, można znaleźć tutaj (kolejny hat tip dla Eversheds-Sutherland). Jeśli zmiana zostanie przyjęta, wejdzie w życie 1 października 2021 roku.