Sąd podatkowy orzeka w sprawie odliczeń na domowy komputer

Pomimo zmiany przepisów podatkowych, kluczowe zasady pozostają aktualne do dziś. W nowej sprawie podatnik z Maryland prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego. Wnioskował o odliczenia za laptopa, którego rzekomo używał w domu do celów służbowych. IRS odmówił odliczenia i sprawa, która dotyczyła również zakwestionowania odliczeń z tytułu strat w grach hazardowych, trafiła do Sądu Skarbowego.

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, Sąd Skarbowy przyznał rację IRS. Stwierdził on, że podatnik nie wykazał, że jakakolwiek część domu była regularnie i wyłącznie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik nie dostarczył również żadnych zapisów dokumentujących służbowe wykorzystanie laptopa, a jego żona nie potwierdziła, że używał go wyłącznie do pracy. Co więcej, podatnik nie spełnił wymogów uzasadnienia dla nieruchomości znajdujących się w wykazie. Sprawa zamknięta.

Zapisz się

do naszego BEZPŁATNEGO biuletynu e-mailowegoNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Kontekst

: Niektóre rodzaje majątku przedsiębiorstwa są traktowane jako "majątek wymieniony w wykazie" dla celów odliczeń amortyzacyjnych oraz ulgi z tytułu kosztów uzyskania przychodów określonej w art. 179. Dotyczy to w szczególności pojazdów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przed 2018 r. komputer domowy, jak również wszelkie urządzenia peryferyjne, również wchodziły w zakres tej kategorii, chyba że były używane w regularnej placówce biznesowej lub w części domu podatnika kwalifikującej się jako biuro domowe.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi mienia ujętego w wykazie, w zależności od przeznaczenia biznesowego, obowiązują ścisłe wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz inne specjalne ograniczenia. Na przykład, jeśli twój klient wykorzystywał komputer domowy do celów biznesowych przez 75% jego całkowitego wykorzystania w roku, w którym został oddany do użytku, odliczenie z Sekcji 179 było ograniczone do 75% kosztów. Wymienione nieruchomości muszą być wykorzystywane w co najmniej 50 procentach do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczególny wyjątek

: Jeśli komputer znajdował się w zwykłej placówce biznesowej, nie był traktowany jako mienie znajdujące się na liście. Zazwyczaj komputer domowy kwalifikował się do tego wyjątku, jeśli Twój klient był samozatrudniony i utrzymywał biuro domowe jako główne miejsce prowadzenia działalności.

Na szczęście ustawa Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), która weszła w życie w 2018 r., usunęła komputery i sprzęt peryferyjny z klasyfikacji mienia ujętego w wykazie. Istnieje jednak dodatkowa przeszkoda podatkowa, gdy komputery są używane w biurze domowym. Technicznie rzecz biorąc, biuro domowe musi być wykorzystywane "regularnie i wyłącznie" do celów biznesowych. Tak więc każdy przypadek osobistego wykorzystania komputera może wpłynąć negatywnie na odliczenia z tytułu korzystania z biura domowego.

Ale co z odliczeniami za komputery nabyte po 2017 roku? Mimo że komputer domowy nie jest już traktowany jako nieruchomość wymieniona w wykazie, podatnicy nadal muszą wykazać, że spełniają wymogi dotyczące odliczeń z tytułu posiadania biura domowego.

Premia podatkowa

: Komputer domowy wprowadzony do użytku po 2017 roku może kwalifikować się do premii amortyzacyjnej, nawet jeśli komputer jest wykorzystywany w mniej niż 50 procentach do celów biznesowych. W rezultacie podatnicy mogą odliczyć 50 procent kosztu komputera w roku, w którym został on oddany do użytku.

Aby uniknąć sporów podatkowych z IRS, można zachęcać klientów do zakupu komputera lub laptopa, który będzie wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych w domowym biurze, a z innych urządzeń korzystać osobiście. Dodatkowy koszt może się opłacić.