Planowanie osobiste jako część planowania na koniec roku

Osoby zajmujące się planowaniem i przygotowywaniem rozliczeń podatkowych mogą również zauważyć nacisk na zorganizowanie się i pozostanie zorganizowanym, co może być pomocne przez cały rok, a nie tylko w pracy na koniec roku.

Nacisk osobisty

Lokalizacja ważnych dokumentów powinna mieć formę pisemną, ponieważ ważne dokumenty rzadko znajdują się w jednym miejscu. Korespondencja na dany temat również powinna znajdować się w jednym miejscu. Na przykład, pisma z instrukcjami od pełnomocnika ds. planowania nieruchomości powinny znajdować się razem z testamentem, dokumentami funduszu powierniczego itp.

Zapisz się na nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Zamieszczone tu listy mogą pomóc w wysiłkach organizacyjnych, zapewniając wygodne miejsce do notowania lokalizacji dokumentów. Poniżej znajduje się przykładowa lista ważnych informacji osobistych i finansowych:

 • Akty notarialne, umowy najmu, pierwszy i drugi dom, nieruchomości służbowe.
 • Wyceny, zdjęcia kolekcji itp.
 • Dokumenty i deklaracje ubezpieczeniowe
 • Paszporty
 • Podmioty gospodarcze, zeznania korporacyjne i partnerskie, a przynajmniej K-1 za lata otwarte.

Należy rozważyć potrzebę uzyskania rocznych zeznań za lata zamknięte, gdy jest to istotne dla ustalenia podstawy aktywów lub podstawy kapitału własnego właściciela. Zapytaj również swoich klientów:

 • Czy nadszedł czas, aby wprowadzić profesjonalnych powierników, biorąc pod uwagę stan zdrowia i potrzeby różnych członków rodziny?
 • Czy istnieją menedżerowie zdolni do kierowania firmą lub osoby o odpowiednich umiejętnościach i uprawnieniach, które mogłyby prowadzić sprawy firmy w przypadku długotrwałej choroby lub niezdolności do pracy?
 • Jakie szkolenia osobiste mogą być odpowiednie? Szkolenia te mogą obejmować zarówno studia magisterskie, jak i szkolenia komputerowe dla Ciebie lub Twoich pracowników.
 • Czy istnieje skrytka depozytowa? Jeśli tak, to gdzie?

Nacisk na działalność gospodarczą

Weryfikacja wynagrodzeń, a nawet rozważenie rozwiązania stosunku pracy z pracownikami może być szczególnie ważne w nowym środowisku COVID-19. Kilka pytań, które należy zadać:

 • Jakie plany świadczeń socjalnych są obecnie oferowane przez firmę i czy należy ponownie rozważyć ich poziom?
 • W jakim stopniu właściciel uczestniczy w tych planach?
 • Czy istnieją względy związane z działalnością związków zawodowych?
 • Czy plany świadczeń pracowniczych powinny być poddane audytowi, czy jest on wymagany na mocy umowy lub prawa?
 • Czy zostały złożone wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące programów świadczeń, np. formularz 5500 lub 5500-SF (Sprawozdanie z programu świadczeń dla małych przedsiębiorstw)?
 • Czy spełnione zostały wymogi dotyczące obowiązkowych świadczeń i ubezpieczeń?

Ustawa Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA, może zapewnić niektórym pracownikom dostęp do planu grupowego przez określony czas po odejściu z pracy. Ponadto należy wiedzieć, czy w nowym środowisku COVID-19 należy rozszerzyć lub ograniczyć plany świadczeń uznaniowych. Może to obejmować m.in:

 • przeglądy premii
 • opcje na akcje
 • ogólne plany emerytalne (czas na zmiany w planach?)
 • prawa do wzrostu wartości akcji
 • szkolenia i edukację pracowników.

Kontrole wewnętrzne często kładą nacisk na podział obowiązków i jasno określone uprawnienia, które mogły ulec zmianie w wyniku rozważań nad dyrektywą COVID-19. W związku z tym należy zapytać swoich klientów:

 • Czy nadszedł czas, aby rozważyć zbadanie sprawozdań finansowych firmy przez biegłego rewidenta?
 • Czy nadszedł czas na przegląd systemu księgowego, aby upewnić się, że informacje są dostarczane na czas i że porównania są odpowiednie?
 • Czy występują nietypowe obciążenia, które zwiększają ryzyko oszustwa?
 • Czy należy zaangażować Cię do przeglądu kontroli wewnętrznej?
 • Czy pandemia COVID-19 spowodowała takie zmiany w działalności firmy, że konieczne jest przeprowadzenie nowych przeglądów kontroli wewnętrznej?
 • Czy więcej pracy odbywa się poza siedzibą firmy, podczas gdy system został zaprojektowany z myślą o pracownikach przebywających w bliskim sąsiedztwie?
 • Co można zaplanować, aby zminimalizować wpływ sezonowości na przepływy pieniężne?
 • Jakie kroki mogą pomóc w ustabilizowaniu przepływów pieniężnych?

Wnioski

Koniec roku to wyjątkowo dobry czas na planowanie długoterminowych zmian, począwszy od zmiany strategii cenowej, po dodawanie lub usuwanie produktów, a nawet działów firmy. Jest to również dobry czas na zachęcanie do planowania w perspektywie całorocznej.