Sąd podatkowy stwierdził, że pracownicy serwisu sprzątającego są niezależnymi wykonawcami

Jeśli pracownik jest zakwalifikowany jako pracownik, pracodawca musi płacić swoją część podatków od wynagrodzenia, pobierać od pracownika część podatków od wynagrodzenia i wymaganych podatków dochodowych oraz zgłaszać te kwoty do IRS. W przeciwieństwie do tego, jeśli pracownik kwalifikuje się jako niezależny kontrahent, pracodawca jest zwolniony z tych obowiązków.

Ponadto, pracodawca nie musi zapewniać świadczeń dodatkowych - takich jak ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne - które są oferowane innym pracownikom. Jednakże, jeśli pracodawca niewłaściwie zakwalifikuje pracownika jako niezależnego wykonawcę, może zostać obciążony znacznym rachunkiem za niezapłacone podatki, plus odsetki i kary.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY newsletterNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz się

Sąd Podatkowy kieruje się pewnymi wytycznymi przy określaniu statusu pracowników, ale każda sprawa jest rozstrzygana indywidualnie. Często sprowadza się to do stopnia kontroli, jaką pracodawca sprawuje nad pracownikami. Jeśli pracodawca ma niewielką kontrolę lub nie ma jej wcale, pracownicy prawdopodobnie będą traktowani jako niezależni wykonawcy.

W nowej sprawie Santos, TC Memo 2028-88, 6/17/20, podatnik, który mieszkał w Massachusetts, prowadził firmę świadczącą usługi sprzątania, która zawarła umowę z kompleksem mieszkaniowym. Podatniczka nie miała żadnych pisemnych umów o pracę z pracownikami. Nie gwarantowała im minimalnej ilości ani częstotliwości pracy, a oni mogli odmówić wykonania pracy sprzątającej z dowolnego powodu. W rzeczywistości wielu pracowników sprzątało dla innych osób fizycznych lub firm.

Po przybyciu na miejsce pracownik otrzymywał klucz do mieszkania, które wymagało sprzątania i był kierowany do tego mieszkania przez zarządcę nieruchomości. Podatnik rzadko chodził do mieszkań i nadzorował sprzątanie lub kontrolował pracę.

Jeśli sprzątanie było pod jakimś względem niedociągnięte, a pracownik opuścił już nieruchomość, zarządca nieruchomości kontaktował się z podatnikiem, który następnie kierował pracownika do powrotu, aby naprawić problemy. W żadnym momencie podatniczka formalnie nie zwolniła ani nie wypowiedziała umowy żadnemu ze swoich pracowników.

Wreszcie, podatniczka nigdy nie przeszkoliła żadnego z pracowników. Mogli oni zatrudniać asystentów, pracować kiedy chcieli i kupowali własne materiały.

W oparciu o te fakty, Sąd Skarbowy uznał, że podatniczka miała bardzo małą kontrolę nad pracownikami. W związku z tym, powinni oni być traktowani jako niezależni wykonawcy, a nie pracownicy.

Pomimo tego korzystnego wyniku podatkowego, nie zakładaj, że Twoi klienci są bezpieczni w podobnych okolicznościach. Udokumentuj działania lub ich brak, które potwierdzają stanowisko, że pracownicy powinni być traktowani jako niezależni wykonawcy. Zazwyczaj pracodawcy mogą przyznawać pracownikom w odległych lokalizacjach większą elastyczność niż przed pandemią, więc należy to uwzględnić w dokumentacji.