Ulgi podatkowe dla pracowników gospodarstw domowych związane z COVID-19

Ostatnie ustawodawstwo w odpowiedzi na pandemię COVID-19, w tym Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) oraz Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES) ma wpływ na Państwa klientów, którzy zatrudniają pomoc domową oraz pracowników - nianie, domowych opiekunów osób starszych, gosposie i innych - którzy pracują w ich domach.

Oto, co Ty, Twoi klienci i ich pracownicy powinni wiedzieć, aby skorzystać z ulg podatkowych, płatnego urlopu chorobowego i rodzinnego oraz rozszerzonych świadczeń dla bezrobotnych.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień to, co najlepsze w AccountingWEB.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Korzyści z płatnych urlopów FFCRA

FFCRA była pierwszym dużym federalnym aktem prawnym, który dotyczył pandemii COVID-19. Zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia i zapewnia płatny urlop chorobowy i rodzinny w pewnych okolicznościach związanych z COVID-19. FFCRA stosuje się do pracodawców zatrudniających mniej niż 500 pracowników, więc oczywiście obejmuje to Twoich klientów z pomocą domową.

Ustawa o urlopie rodzinnym i medycznym (FMLA), która zazwyczaj nie dotyczy małych pracodawców, obowiązuje teraz każdego, kto ma mniej niż 500 pracowników. FFCRA wymaga od pracodawców domowych zapewnienia 80 godzin płatnego urlopu chorobowego swoim pracownikom oraz do 12 tygodni urlopu rodzinnego - dwa tygodnie bezpłatnego i 10 tygodni płatnego - dla pracowników dotkniętych COVID-19.

Pracownicy muszą być zatrudnieni w dniu lub po 1 kwietnia, aby otrzymać świadczenia i mogą korzystać z płatnego urlopu do końca 2020 roku.

Kwalifikujące się powody do płatnego urlopu w ramach FFCRA obejmują:

 1. Podlega federalnemu, stanowemu lub lokalnemu nakazowi kwarantanny lub izolacji związanemu z COVID-19;
 2. Otrzymał zalecenie od dostawcy usług medycznych, aby poddać się samemu kwarantannie w związku z COVID-19;
 3. Doświadcza objawów COVID-19 i szuka diagnozy medycznej;
 4. Opieka nad osobą podlegającą nakazowi opisanemu w (1) lub samokwarantannie opisanej w (2);
 5. Opieka nad dzieckiem, którego szkoła lub miejsce opieki jest zamknięte (lub dostawca opieki nad dzieckiem jest niedostępny) z powodów związanych z COVID-19; lub
 6. Doświadczenie innych zasadniczo podobnych warunków określonych przez Sekretarza Zdrowia i Usług Społecznych, w porozumieniu z Sekretarzami Pracy i Skarbu.

Kiedy pracownik jest chory, poddany kwarantannie lub odizolowany (powody 1-3) może wziąć płatny urlop w pełnej stawce wynagrodzenia w maksymalnej wysokości $511/dzień ($5,110 przez 10 dni).

Jeśli pracownik bierze urlop w celu opieki nad kimś chorym, poddanym kwarantannie lub odizolowanym (powód czwarty), może otrzymać wynagrodzenie w wysokości dwóch trzecich normalnej stawki wynagrodzenia, maksymalnie $200/dzień ($2,000 w ciągu 10 dni). W przypadku płatnego urlopu w celu opieki nad dzieckiem (powód piąty) i/lub płatnego urlopu rodzinnego w ramach rozszerzenia FMLA, pracownicy mogą otrzymać wynagrodzenie w wysokości dwóch trzecich ich normalnej stawki płacy w maksymalnej wysokości $200/dzień (lub łącznie $12,000 w ciągu 12 tygodni).

Regularna stawka wynagrodzenia pracownika to jego normalna stawka godzinowa. Stawki za nadgodziny nie są uwzględniane przy obliczaniu płatnego urlopu FFCRA. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do urlopu w zależności od liczby godzin przepracowanych średnio w okresie dwóch tygodni.

Twój klient może wypłacić do 80 godzin kwalifikowanego zwolnienia lekarskiego w okresie dwóch tygodni, nawet jeśli pracownik pracuje więcej niż 40 godzin w danym tygodniu. W przypadku płatnego urlopu rodzinnego, Twój klient zapłaci za wszystkie godziny, które pracownik normalnie przepracował w tygodniu, w wysokości dwóch trzecich jego regularnej stawki wynagrodzenia.

Ulgi podatkowe FFCRA

To już wszystkie korzyści dla pracowników. A co z ulgami podatkowymi dla Twojego klienta?

Płatny urlop jest ulgą podatkową dolar za dolara. Cokolwiek Twój klient płaci swojemu pracownikowi za płatny urlop chorobowy lub rodzinny, może być odliczone od podatków pracodawcy płaconych do IRS. Twój klient może płacić ponad maksymalne limity dozwolone w płatnym urlopie chorobowym i rodzinnym, ale otrzyma kredyt tylko od rekompensaty do tych limitów.

Podatki potrącane od pracownika obejmują federalne podatki dochodowe oraz podatki FICA (Social Security i Medicare). Twój klient przekazuje również swoją część podatków FICA. Od całkowitej kwoty podatku, który normalnie zostałby przekazany do IRS, należy odliczyć kwotę wypłaconą pracownikowi za urlop chorobowy i rodzinny.

Możesz kontynuować składanie Formularza 1040-ES wraz z kwartalnym podatkiem pracodawcy Twojego klienta na kwotę, którą odprowadza (całkowite zobowiązanie minus środki pobrane na płatny urlop). Pieniądze pobrane na ulgi podatkowe FFCRA zostaną uzgodnione podczas składania Schedule H z osobistym rozliczeniem podatkowym Twojego klienta.

Rozszerzone świadczenia dla bezrobotnych

Ustawa CARES zapewnia fundusze federalne na rozszerzenie dostępności ubezpieczenia od bezrobocia dla osób, które nie mają pracy z powodu pandemii COVID-19. Dzięki temu nowemu prawu, praktycznie wszyscy pracownicy, nawet ci, którzy w innym przypadku nie kwalifikowaliby się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, mogą w pewnych okolicznościach otrzymać płatności za okres do 39 tygodni bezrobocia. Zapewnia również dodatkowe $600 tygodniowo wszystkim osobom otrzymującym świadczenia za tygodnie bezrobocia kończące się przed 31 lipca 2020 roku.

Ty i Twoi klienci powinni zapoznać się z rozszerzonymi świadczeniami i doradzić wszystkim swoim pracownikom, którzy zostali zwolnieni lub przebywają na urlopie, a którzy mogą kwalifikować się do otrzymania świadczeń, aby złożyli wniosek za pośrednictwem agencji pracy stanu, w którym byli zatrudnieni. Państwa klient zostanie powiadomiony, że jego pracownik złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych i powinien odpowiedzieć na wszelką korespondencję z państwowej agencji pracy.

Jeśli klient płacił "poza księgami" lub zalega z podatkami, a jego pracownik złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, wówczas klient może spotkać się z grzywnami i karami oraz być zobowiązany do zapłacenia zaległych podatków.

Osoby mogą ubiegać się o pomoc dla bezrobotnych pandemicznych, jeśli są:

 • Objawowe, szukają diagnozy, zostały zdiagnozowane lub opiekują się członkiem rodziny, u którego zdiagnozowano COVID-19
 • Opiekują się dzieckiem, które nie może uczęszczać do szkoły lub innej placówki, która jest zamknięta w bezpośrednim wyniku pandemii COVID-19
 • Poddany kwarantannie lub zalecony przez pracownika służby zdrowia do samokwarantanny
 • Zaplanowane do podjęcia pracy, ale nie ma pracy lub nie jest w stanie do niej dotrzeć w bezpośrednim wyniku COVID-19
 • Obecnie jest żywicielem rodziny/głównym wsparciem, ponieważ głowa gospodarstwa domowego zmarła w bezpośrednim wyniku działania COVID-19
 • Odejście z pracy jako bezpośredni skutek COVID-19
 • Bez pracy z powodu zamknięcia miejsca zatrudnienia w bezpośrednim następstwie COVID-19

Osoba może nie kwalifikować się, jeśli jest w stanie pracować w formie telepracy lub otrzymuje płatne świadczenia urlopowe, takie jak FFCRA, odszkodowanie pracownicze, ubezpieczenie od niepełnosprawności lub jakikolwiek wymagany przez państwo urlop chorobowy lub rodzinny.

Każdy, kto kwalifikuje się do bezrobocia w swoim stanie, może otrzymać dodatkowe $600/tydzień w ramach pandemicznego odszkodowania dla bezrobotnych. Dotyczy to tygodni bezrobocia kończących się 31 lipca 2020 roku lub wcześniej. Pandemiczne odszkodowanie dla bezrobotnych jest uważane za dochód podlegający opodatkowaniu przez IRS i stanowe agencje podatkowe.

Doradzanie swoim klientom

Jeśli pracownik gospodarstwa domowego klienta nie może pracować, ponieważ jest chory lub opiekuje się kimś, kto jest chory na COVID-19, może on skorzystać z:

 • Płatnego urlopu chorobowego i PTO zapewnionego przez pracodawcę
 • Państwowy płatny urlop chorobowy i rodzinny
 • Płatny urlop chorobowy i rodzinny FFCRA (wymagany do zapewnienia, jeśli pracownik się kwalifikuje)
 • Ubezpieczenie od niepełnosprawności (dotyczy tylko Kalifornii, Hawajów, New Jersey, Nowego Jorku, Rhode Island)
 • Zasiłki dla bezrobotnych

Jeśli pracownik nie kwalifikuje się do płatnego zwolnienia lekarskiego, zmniejszenie liczby godzin i złożenie wniosku o częściowe bezrobocie może być opcją. Ponownie, pracownik musi mieć legalne wynagrodzenie, aby skorzystać z płatnego urlopu chorobowego i rodzinnego oraz zasiłku dla bezrobotnych.

Pracownicy gospodarstw domowych dołączają do milionów Amerykanów składających wnioski o bezrobocie, więc jest to krytyczny czas dla twoich klientów, aby być na bieżąco z obowiązkami podatkowymi dotyczącymi zatrudnienia w gospodarstwie domowym. Dzięki opóźnionemu terminowi składania wniosków podatkowych w 2019 roku (i terminowi Q1 2020), jest czas, aby pomóc klientowi nadrobić zaległości w podatkach związanych z zatrudnieniem w gospodarstwie domowym przed złożeniem lub złożeniem zmienionego zeznania z Schedule H.

Ryzyko finansowe związane z narażeniem się na niezgodność z przepisami jest znacznie większe niż koszty nadrobienia zaległych podatków. Jest to niespokojny i wymagający czas dla Państwa i Państwa klientów. Mam nadzieję, że te spostrzeżenia i wskazówki przyniosą jasność w kwestii zatrudnienia w gospodarstwie domowym, dadzą Ci pewność siebie i pomogą podjąć mądre decyzje dla Twoich klientów.

Powiązane artykuły

Ustawa CARES daje cztery ulgi podatkowe na cele charytatywne

Co zawiera ustawa CARES dla planów emerytalnych?