Czy korekta inflacji podatkowej IRS na rok 2021 jest przerażająca?

Stawki podatkowe dla osób fizycznych w roku 2021 pozostają takie same jak w roku 2020. Wartości dolarowe przedziałów podatkowych zostały nieznacznie skorygowane w górę, jak pokazano poniżej.

Stawki podatkowe w roku 2021 dla osób samotnie wychowujących dzieci i małżeństw płacących podatki wspólnie (Single Filers and Married Couples Filing Jointly)
Stawka podatkowa Dochód do opodatkowania[Pojedyncze]

Dochód doopodatkowania[małżeństwo we wspólnym rozliczeniu] 10% Do $9,950 Do $19,900 12% $9,951 do $40,525 od 19 901 do 81 050 USD 22% 40 526 USD do 86 375 USD 81 051 USD do 172 750 USD 24% 86 376 USD do 164 925 USD 172 751 USD do 329 850 USD 32% 164 926 USD do 209 425 USD 329 851 USD do 418 850 USD 35% 209 426 USD do 523 600 USD 418 851 USD do 628 300 USD 37% Powyżej 523 600 USD Powyżej 628 300 USD

Źródło: Kiplinger

Poniżej przedstawiamy niektóre z ważniejszych zmian, które mogą dotknąć Państwa klientów w 2021 roku:

  • Standardowe odliczenie dla osób składających zeznanie w pojedynkę wzrasta z $12,400 w 2020 r. do $12,550 w 2021 r., natomiast standardowe odliczenie dla osób składających zeznanie wspólnie wzrasta z $24,800 w 2020 r. do $25,100 w 2021 r.
  • Kwota zwolnienia z alternatywnego podatku minimalnego (AMT) na rok 2021 wynosi $73,600 i zaczyna stopniowo wygasać w wysokości $523,600 ($114,600 dla małżeństw składających zeznanie wspólnie, dla których zwolnienie zaczyna stopniowo wygasać w wysokości $1,047,200). W 2020 r. kwota zwolnienia z AMT wynosiła 72 900 USD i zaczynała stopniowo wygasać w wysokości 518 400 USD (113 400 USD dla małżeństw składających zeznania wspólnie, dla których zwolnienie zaczyna wygasać w wysokości 1 036 800 USD).
  • W roku 2021 miesięczny limit kwalifikowanych świadczeń dodatkowych związanych z transportem pozostaje na poziomie $270, podobnie jak miesięczny limit kwalifikowanego parkingu.
  • Dla lat podatkowych rozpoczynających się w 2021 r., limit dolara na redukcję wynagrodzenia pracownika z tytułu składek na elastyczne programy wydatków zdrowotnych pozostaje na poziomie $2,750. W przypadku planów kafeteryjnych, które pozwalają na przeniesienie niewykorzystanych kwot, maksymalna kwota przeniesienia wynosi $550, czyli o $50 więcej niż w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2020 r.
  • Kwota skorygowanego dochodu brutto (AGI) używana przez osoby składające wspólne zeznanie podatkowe do określenia wysokości ulgi na naukę przez całe życie w 2021 r. wynosi $119,000, w porównaniu z $118,000 w roku 2020. Należy pamiętać, że progi stopniowego zmniejszania ulgi American Opportunity Tax Credit nie są indeksowane o inflację.
  • W 2021 r. kwota wyłączenia dochodów uzyskanych z zagranicy wynosi $108,700, w porównaniu z $107,600 w 2020 r.
  • Maksymalna kwota w sekcji 179 w roku 2021 wyniesie 1,05 miliona dolarów, w porównaniu z 1,04 miliona dolarów, a próg stopniowego zmniejszania wynosi 2,62 miliona dolarów, w porównaniu z 2,59 miliona dolarów.
  • Majątek osoby zmarłej w roku 2021 może skorzystać z wyłączenia z podatku w wysokości 11,7 miliona dolarów, w porównaniu z 11,58 miliona dolarów w roku 2020.
  • Roczne wyłączenie z podatku od darowizn wynosi $15,000 w roku 2021, czyli tyle samo, ile w roku 2020.
  • Maksymalna ulga z tytułu adopcji w roku 2021 to kwota kwalifikowanych wydatków adopcyjnych w wysokości $14,440, w porównaniu z $14,300 w roku 2020.

Na koniec należy pamiętać, że limity wpłat do planów 401(k) i IRA pozostaną takie same w 2021 roku, jak w 2020 roku. Roczny limit wpłat na 401(k) pozostaje na poziomie $19,500 ($26,000 jeśli masz 50 lat lub więcej), podczas gdy limit wpłat na IRA wynosi $6,000 ($7,000 jeśli masz 50 lat lub więcej).