Kilka wskazówek podatkowych na koniec roku w COVID

Oto kilka wskazówek dotyczących firm i klientów indywidualnych, które pomogą Ci w planowaniu podatkowym na koniec roku.

Przedsiębiorstwa

Dzięki ustawie CARES możesz mieć możliwość przeniesienia na przyszłość lub z powrotem strat operacyjnych netto (NOL). Należy zaznaczyć, że spółki typu C-Corporation są wyłączone z możliwości przeniesienia 100 procent NOL oraz kwoty przeniesienia z powrotem.

Niektórzy klienci mogą nadal otrzymywać pożyczki z Paycheck Protection Program (PPP) i mogą być zmuszeni do ich spłacenia. Należy skontaktować się z każdym klientem, który może doświadczać takich sytuacji i odpowiednio zaplanować działania. Należy pamiętać, że te przepisy wygasają 31 grudnia 2020 roku. Kongres pracuje jednak nad ustawą CARES Act II, więc bądź na bieżąco.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Jeśli Twój klient prowadzi księgowość metodą memoriałową, pamiętaj, że ważne jest, kiedy pojawiają się przychody i koszty. Na przykład, jeśli umowa została podpisana w grudniu, ale usługi mają być wykonane dopiero w styczniu, dochód nie podlega opodatkowaniu w roku jego otrzymania, lecz dopiero w momencie wykonania umowy.

Jeżeli jest to możliwe, należy przesunąć termin realizacji umowy na następny rok. W przypadku wydatków każdy wydatek poniesiony w danym roku lub w ciągu najbliższych trzech miesięcy roku może być rozliczony w grudniu.

Jeśli księgowość prowadzona jest metodą kasową, grudzień jest odpowiednim czasem na urlop. Niektórzy klienci mogą otrzymać czeki i zamknąć działalność na dwa ostatnie tygodnie roku.

Przy metodzie kasowej dochód jest liczony w momencie jego faktycznego otrzymania. Jeśli firma jest zamknięta, poproś klienta o wstrzymanie poczty, aby w przypadku otrzymania czeku nie otrzymał go aż do stycznia, co oznacza brak dochodu w 2020 roku. Jeśli chodzi o wydatki, poproś klienta, aby kupił materiały eksploatacyjne, takie jak materiały biurowe, oraz wszelkie duże przedmioty, aby mógł skorzystać z odpisu kosztów z sekcji 179 lub z bonusowej amortyzacji.

Każda firma została w jakiś sposób dotknięta przez ustawę COVID. Należy pamiętać, że ustawa CARES zawiera kilka przepisów mających na celu pobudzenie gospodarki poprzez ulgi podatkowe i inne działania.

Osoby fizyczne

W ustawie CARES zawarto wiele przepisów mających na celu pomoc osobom fizycznym. Jeden z nich, o którym mówiliśmy wcześniej, dotyczy właścicieli spółek typu pass-thru, które uzyskały NOL. Jak już wcześniej wspomniano, osoby te mogą przenieść te straty w 100 procentach wstecz lub do przodu.

Osoby fizyczne mogą odliczyć do 300 dolarów darowizny na cele charytatywne ponad limit. Ten przepis podlega stopniowemu ograniczeniu w zależności od wysokości skorygowanego dochodu brutto (AGI).

Otrzymane zasiłki z tytułu stymulacji gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu. Wszystkie zasiłki dla bezrobotnych, nawet te dodatkowe 600 dolarów, które przysługiwały przez cztery miesiące, również podlegają opodatkowaniu. O ile nie ma NOL-u, który zlikwidowałby ten dochód, większość osób będzie musiała zapłacić podatek od WSZYSTKIEGO otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku premii na koniec roku nie należy lekceważyć osi czasu dochodu. Jeśli jest to możliwe, można porozumieć się z pracodawcą i wypłacić premię w styczniu.

Ponieważ w 2020 roku liczba NOL-i będzie wysoka, może to być czas, aby zacząć przekształcać tradycyjne konta IRA na konta Roth IRA. Będzie należny podatek, ale zamienimy te kwoty do wysokości NOL. Pamiętaj, że jeśli jakiekolwiek środki zostały pobrane z konta IRA, nie ma kary za jakiekolwiek problemy związane z COVID.

Być może nadszedł czas, aby omówić z klientami kwestię zdrowotnego konta oszczędnościowego (HSA). Jeśli masz plan z wysokim odliczeniem, możesz odłożyć $3 550, jeśli jesteś osobą samotną, i $7 100, jeśli jesteś rodziną.

Kwoty te są odliczane ponad limit, nie podlegają opodatkowaniu w momencie ich wypłaty, o ile są przeznaczone na opiekę zdrowotną, a ponadto nie muszą być wykorzystane do końca roku, więc kwoty na tym koncie mogą się kumulować.

Families First Coronavirus Response Act (Ustawa o reagowaniu na koronawirusy)

Istotną częścią działań mających na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19 jest pozostawanie pracowników w domu w czasie choroby. W ramach Ustawy o reagowaniu na koronawirusy Families First (FFCRA lub Ustawa), niektórzy pracownicy, w tym osoby samozatrudnione, otrzymują od swoich pracodawców płatne zwolnienia lekarskie lub rozszerzone urlopy rodzinne i medyczne z określonych powodów związanych z COVID-19.

Aby pomóc firmom w pokryciu kosztów, Kongres zapewnia ulgi podatkowe, ale aby otrzymać te ulgi, ich pracownicy muszą być:

- podlegać federalnej, stanowej lub lokalnej kwarantannie lub nakazowi izolacji w związku z koronawirusem

- Zalecona przez lekarza samokwarantanna z powodu obaw związanych z koronawirusem

- doświadczają objawów koronawirusa i szukają diagnozy lekarskiej

- Opieka nad inną osobą, która podlega federalnej, stanowej lub lokalnej kwarantannie lub nakazowi izolacji w związku z koronawirusem, lub której lekarz zalecił samokwarantannę z powodu obaw związanych z koronawirusem

- Opieka nad synem lub córką, jeśli szkoła lub placówka dziennej opieki nad dzieckiem została zamknięta lub dostawca usług opieki nad dzieckiem jest niedostępny z powodu środków ostrożności związanych z koronawirusem

- Doświadczenie innych podobnych warunków określonych przez Sekretarza Zdrowia i Usług Społecznych.

Zgodnie z ustawą, pracownicy otrzymują dwie trzecie swojego stałego wynagrodzenia podczas urlopu FMLA związanego z koronawirusem, ale rekompensata jest ograniczona do 200 USD za dzień i 10 000 USD ogółem. Jednakże urlop ten zaczyna obowiązywać dopiero po 10 dniach.

W przypadku nowych świadczeń z tytułu zwolnień lekarskich, wysokość kredytu jest ograniczona do 511 USD dziennie dla pracowników korzystających z urlopu z powodu choroby lub kwarantanny. Limit wynosi $200 dziennie dla pracowników korzystających z urlopu w celu opieki nad inną osobą lub przebywających na urlopie z powodu choroby określonej przez HHS. Wysokość zasiłku jest dodatkowo ograniczona limitem 10 dni chorobowych na pracownika.

Ulga z tytułu zwolnienia lekarskiego jest oparta na "kwocie ekwiwalentu za kwalifikowane zwolnienie lekarskie" osoby samozatrudnionej. Kwota ta jest równa (1) nie więcej niż 10 dniom w ciągu roku, w których dana osoba nie może pracować z powodu, który uprawniałby ją do zwolnienia chorobowego związanego z koronawirusem, gdyby była pracownikiem, (2) pomnożonej przez mniejszą z następujących wartości

- 511 USD za dzień w przypadku osób chorych lub poddanych kwarantannie lub 200 USD za dzień w przypadku osób opiekujących się inną osobą lub przebywających na urlopie z powodu choroby określonej przez HHS; lub

- 100 procent średniego dziennego dochodu z samozatrudnienia osoby chorej lub poddanej kwarantannie za dany rok lub 67 procent średniego dziennego dochodu z samozatrudnienia osoby opiekującej się inną osobą lub przebywającej na urlopie z powodu stanu określonego przez HHS.

Ulga podatkowa z tytułu samozatrudnienia przysługuje również w wysokości 100 procent "kwoty ekwiwalentu za kwalifikowany urlop rodzinny". Kwota ta jest równa (1) do 50 dni w ciągu roku, w których dana osoba nie może pracować z powodu, który uprawniałby ją do urlopu rodzinnego związanego z koronawirusem, gdyby była ona pracownikiem, (2) pomnożonej przez mniejszą z następujących wartości:

- 200 USD lub

- 67 procent średniego dziennego dochodu z pracy na własny rachunek w danym roku.

Jak widać, jest to ogromna oszczędność dla firm i osób samozatrudnionych. To tylko kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć tegoroczne zobowiązania podatkowe swoich klientów.