Seniorzy dbający o podatki wykorzystują wypłaty z IRA do przekazywania darowizn, które można odliczyć od podatku

Na początku grudnia nasz felietonista i guru podatkowy Julian Block omówił, w jaki sposób klienci będący na emeryturze mogą wykorzystać konto emerytalne w celu uzyskania ulgi podatkowej. Zawsze czujny, Pan Block odkrył, że z powodu kolejnych przepisów, są aktualizacje, którymi należy się podzielić w tej sprawie. W związku z tym skomponował poniższy artykuł dla dobra Państwa emerytowanych klientów.

Od dawna obowiązujące przepisy wymagają, aby osoby fizyczne dokonywały corocznych wypłat ze swoich kont IRA i innych kont emerytalnych z odroczonym podatkiem po ukończeniu 72 lat. (70 ½ był wymaganym wiekiem dla 2019 roku i wcześniejszych lat) IRS charakteryzuje te obowiązkowe odliczenia jako wymagane minimalne dystrybucje (RMDs).

Niektóre z pytań, które mogą zadać twoi klienci na emeryturze: Czy QCDs faktycznie zmniejszają podatki od RMD? Jeśli tak, to czy warto się tym przejmować? W końcu prawo pozwala ofiarodawcom na obniżenie podatków, gdy ubiegają się o itemized deductions za datki na cele charytatywne na formularzu 1040 w liście A.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień to, co najlepsze w AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Wpisz adres e-mailZapisz
się

Moja odpowiedź dla darczyńców 70 ½ lub powyżej: Użyj QCDs, które idą bezpośrednio z ich IRA do organizacji charytatywnych, które wybierają. Mogą oni dokonać QCD do $100,000 na rzecz jednej lub więcej organizacji charytatywnych i dokonać standardowych odliczeń, które przekraczają ich odliczenia od pozycji, jak wyjaśniono poniżej.

Chociaż wiek RMD wzrosła do 72, wiek QCD pozostaje 70 ½. Ponadto, prawo zezwala małżonkowi osoby pozostającej w związku małżeńskim w wieku 70 ½ lat lub starszym na przekazanie kolejnych $100,000 na cele charytatywne ze swoich IRA. Podczas gdy QCDs liczą się jako część RMDs, IRS nie opodatkowuje QCDs. Tak więc, tak, obniżają one podatki od RMDs i są warte zachodu.

Przykład: Clarice otrzymuje swoje RMD z Vanguard. W 2020 r. RMD wyniesie nieco ponad 50 000 USD. Clarice i jej mąż Hannibal, którzy regularnie wspierają Rye YMCA, szkoły i inne organizacje charytatywne, chcą wysłać czeki na 17 000 dolarów do swoich ulubionych filantropów.

  • Czego nie powinni robić: Wysłać własnych czeków.
  • Co powinni zrobić: Użyj jej RMD, aby wysłać QCDs o wartości 17 000 $.
  • Coś innego do zrobienia na 2020 rok: Przełącz się z itemizing do twierdzenia standardowej dedukcji.

Dlaczego? Ponieważ ostatnie ustawodawstwo zawiera przepisy, które wymazują lub ograniczają wiele odpisów od pozycji, takich jak ograniczenie do $10,000 odliczeń za stanowe i lokalne podatki dochodowe i majątkowe, i znacznie rozszerzają kwoty standardowego odliczenia, które są dostępne dla filerów, którzy nie mają pozycji.

Kwoty te są zwiększane co roku, aby odzwierciedlić inflację. W 2020 roku są to: $24,800 dla małżeństw składających zeznania wspólnie; $18,650 dla głów gospodarstw domowych; i $12,400 dla osób samotnych i małżeństw składających odrębne zeznania.

W 2020 roku są dodatkowe kwoty dla osób, które mają więcej niż 65 lat (grupa, która obejmuje Clarice i wszystkich innych odbiorców RMD), a także dla tych, którzy są prawnie niewidomi: $1,300 dla małżeństw składających zeznania wspólnie lub oddzielnie i $1,650 dla osób samotnych i głów gospodarstw domowych.

Również w 2020 r. obowiązuje standardowy odpis bez pytania dla Clarice i jej męża: $27,400 ($24,800 dla obojga, plus $1,300 dla niej i $1,300 dla niego).

Dlaczego Clarice i Hannibalowi opłaca się porzucić itemizing na rok 2020: Para jest wynajmująca, nie ma żadnych odliczeń za odsetki hipoteczne lub podatki od nieruchomości, a $10,000 to najwięcej, co mogą ubiegać się o stanowe podatki dochodowe. Brak odliczeń na wydatki medyczne; ich przewidywane nieubezpieczone wydatki na opiekę medyczną są niewystarczające, aby przekroczyć próg 7,5 procenta skorygowanego dochodu brutto.

Ich jedyne znaczące odliczenia: Te $17,000, które zamierzają przekazać Rye YMCA i innym organizacjom charytatywnym.

Czy pominięcie listy A i zastosowanie standardowego odliczenia oznacza, że tracą oni wszelkie ulgi podatkowe za swoje darowizny? Nie, jeśli powiedzą Vanguardowi, żeby wykorzystał RMD Clarice do dokonania QCD o wartości 17 000 USD.

Vanguard wyśle Clarice czeki na 17 000 dolarów, płatne na rzecz organizacji charytatywnych (szczegóły mają znaczenie; nie mogą być płatne na jej rzecz), które ona następnie przekaże beneficjentom. Szczęśliwe zakończenie: Podlegające opodatkowaniu RMD Clarice spadają z około 50 000 dolarów do około 33 000 dolarów; para ubiega się o standardową ulgę w wysokości 27 400 dolarów, kwotę, która przekracza ich dopuszczalne odliczenia na liście A, wynoszące co najwyżej 27 000 dolarów.

Przypomnienie dla darczyńców, którzy dokonują QCD: Załatwiajcie sprawy wcześniej, a nie później. Każdego grudnia, ofiarodawcy zalewają administratorów IRA prośbami o QCDs w ostatniej chwili.

Dodatkowe artykuły.

Przypomnienie dla księgowych, którzy z chęcią skorzystają z porad, jak powiadomić klientów o taktykach, które pozwolą im obniżyć podatki w tym roku, a nawet dać przewagę w przyszłym roku: Zagłębić się w archiwum moich artykułów (ponad 300 i licząc).

Powiązane artykuły

Argumenty przemawiające za odkładaniem pieniędzy na konto Roth IRA

Jak długo muszą trwać aktywa emerytalne?