Nowe prawo zmienia zasady Programu Ochrony Płac

Masywny Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act stworzył PPP jeszcze w marcu. Zgodnie z ustawą CARES, pracodawcy mogą kwalifikować się do specjalnych pożyczek SBA, które mogą być całkowicie lub częściowo umorzone, jeśli spełnione są pewne wymagania. Nowe prawo generalnie rozluźnia zasady dla kredytobiorców.

Niektóre z głównych postanowień PPPFA są następujące:

Okres wykorzystania wpływów

z pożyczek: Początkowo, umorzenie pożyczek PPP było oparte na płatnościach w ciągu ośmiu tygodni po dystrybucji wpływów z pożyczek. Teraz nowa ustawa wydłuża ten ośmiotygodniowy okres do wcześniejszego z 24 tygodni lub 31 grudnia 2020 roku. Pożyczkobiorcy, którzy otrzymali swoje pieniądze przed wejściem w życie ustawy PPFA, mogą wybrać krótszy, ośmiotygodniowy okres.

Wykorzystanie wpływów

z pożyczki: Aby zakwalifikować się do umorzenia pożyczek PPP, pożyczkobiorcy byli zobowiązani do wykorzystania co najmniej 75 procent wpływów z pożyczki na koszty płacowe (np. płace i świadczenia z tytułu planu zdrowotnego). W odpowiedzi na naciski opinii publicznej Kongres obniżył ten wymóg do 60 procent kosztów wynagrodzeń. Należy jednak pamiętać, że nowe prawo nie zmienia zasad ograniczających wykorzystanie wpływów do kosztów płac i świadczeń, odsetek od kredytów hipotecznych, czynszów i usług komunalnych.

Termin zapadalności

: Nowe prawo przedłuża termin zapadalności pożyczek PPP, które nie zostały umorzone, z dwóch lat do pięciu lat. Przepis ten dotyczy w szczególności pożyczkobiorców, którzy otrzymują pieniądze z PPP po dacie wejścia w życie nowej ustawy. W przypadku istniejących pożyczek, strony mogą dojść do własnego porozumienia.

Zasada bezpiecznej

przystani: Tak jak poprzednio, umorzenie pożyczki pozostaje oparte na utrzymaniu pracowników w pełnym wymiarze godzin (FTE), w porównaniu do wcześniejszych poziomów zatrudnienia. Ale nowe przepisy przedłużają termin safe-harbor dla ponownego zatrudnienia pracowników z 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Pożyczkobiorcy, którzy przywrócą do pracy zwolnionych pracowników na czas, nie zostaną ukarani zmniejszeniem wysokości umorzenia pożyczki.

Zapisz się na nasz BEZPŁATNY e-newsletterPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać najlepsze z AccountingWEB co tydzień.Wpisz adres e-mail *Podajadres e-mailZapisz
się

Zwolnienia z kar za przebaczenie

: Nowa ustawa dodaje dwa wyjątki od zasad nakazujących zmniejszenie wysokości umorzenia kredytu.
  1. Kwota przebaczenia nie zostanie zmniejszona w oparciu o niższą liczbę FTE, jeśli kredytobiorca może wykazać, że bezskutecznie próbował ponownie zatrudnić pracowników, którzy byli zatrudnieni 15 lutego 2020 roku i nie jest w stanie zatrudnić podobnie wykwalifikowanych pracowników przed 31 grudnia 2020 roku. (To kodyfikuje nieformalne wskazówki od IRS).
  2. Przebaczenie pożyczki nie zostanie zmniejszone, jeśli pożyczkobiorca może wykazać, że nie jest w stanie powrócić do tego samego poziomu działalności gospodarczej, jaki miał przed 15 lutego 2020 r. ze względu na warunki takie jak dystans społeczny, sanityzacja i/lub kwestie bezpieczeństwa pracowników lub klientów.

Odroczenia podatku od wynagrodzeń

: Ustawa CARES wyodrębniła specjalne zasady pozwalające pracodawcom na odroczenie części podatku Social Security od płac, jeśli nie mieli oni umorzonych kredytów PPP Nowa ustawa usuwa to ograniczenie dla kredytobiorców PPP.

To są tylko najważniejsze punkty PPPFA. Oczekuje się, że rząd dostarczy dodatkowe wskazówki w postaci nowych regulacji. Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami, abyś mógł lepiej pomagać swoim klientom.

Powiązane artykuły

Jak działa wniosek o umorzenie kredytu w ramach PPP

Jak księgować dochody i wydatki związane z kredytem PPP