Czy koniec roku to czas na omówienie planów majątkowych?

Myśląc o planach majątkowych, można przywołać myśl o testamencie. Bez względu na to, czy umrzesz intestate (bez testamentu), czy testate (z testamentem), majątek prawdopodobnie przejdzie przez sąd probacyjny, który jest publiczny i w większości stanów powiadamia wierzycieli podatnika.

Testamenty mogą zostać zakwestionowane i zamienić się w prawne bagno. Jednym ze sposobów na wyjście z tego bałaganu jest przekazywanie przez klientów aktywów beneficjentom z pominięciem postępowania probacyjnego. Można to osiągnąć za pomocą funduszu powierniczego.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień najlepsze informacje z AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Podajadres e-mailZapisz
się

Czym są trusty?

Trust to dokument prawny składający się z trzech stron:

  1. Grantodawcy lub Trustmakera (osoby, która zakłada trust)
  2. Powiernik (osoba lub firma kontrolująca aktywa)
  3. Beneficjenci (osoby otrzymujące aktywa funduszu powierniczego w chwili śmierci).

Istnieją również trusty odwołalne (Revocable Trusts), co oznacza, że można je zmieniać, oraz trusty nieodwołalne (Irrevocable Trusts), których nie można zmieniać.

Fundusz odnawialny (Revocable Trust lub living trust) jest tworzony dla osoby, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków. Za życia spadkodawcy jest on powiernikiem i kontroluje wszystkie swoje aktywa. W momencie śmierci powiernikiem zostaje ktoś inny, trust staje się nieodwołalny, a aktywa przechodzą na beneficjentów bez przeprowadzania postępowania sądowego.

Jedną z zalet trustu jest to, że w momencie jego tworzenia Grantodawca może wprowadzić ograniczenia co do tego, kiedy beneficjenci mogą dziedziczyć ich pieniądze. Na przykład, jeśli podatnik ma młodsze dzieci, Grantodawca może zawrzeć w kontrakcie powierniczym zapis o używaniu narkotyków i alkoholu, mówiący o tym, że jeśli dziecko używa narkotyków i alkoholu, będzie musiało przestać, by móc odziedziczyć swoje aktywa. Ponadto, można zastrzec, że dziecko musi mieć odpowiednią średnią ocen lub określony wiek, po osiągnięciu którego aktywa mogą zostać odziedziczone.

Podatkowość trustu odnawialnego jest na poziomie spadkodawcy. Wszystkie przedmioty o dużej wartości, takie jak dom, samochód, konta bankowe czy przedmioty kolekcjonerskie, muszą zostać przeniesione na powiernika. W przypadku takich kwestii jak rzeczy osobiste, można je załatwić poprzez testament "Pour-Over Will", który będzie musiał przejść przez procedurę probacji. Jednak wartość majątku przechowywanego w testamencie powinna być w najlepszym wypadku symboliczna.

Testament nieodwołalny (Irrevocable Trust), poza tym, że nie można go zmienić, robi dwie ważne rzeczy: usuwa z majątku podlegającego opodatkowaniu wszelkie aktywa podlegające opodatkowaniu i zapewnia ochronę majątku. Trust nieodwołalny, podobnie jak trust odwołalny, ma Grantodawcę lub Powiernika, Powiernika i Beneficjentów.

Grantodawca tworzy trust, a powiernikiem jest ktokolwiek inny niż Grantodawca lub Beneficjenci. Ważne jest, że po umieszczeniu przez Grantodawcę aktywów w funduszu powierniczym lub utworzeniu korpusu, Grantodawca nie ma już kontroli nad aktywami, a stosując różne klauzule w funduszu powierniczym może kontrolować sposoby dziedziczenia aktywów. Dlatego też aktywa te są wyłączone z opodatkowanego majątku i chronione przed wierzycielami.

Opodatkowanie trustu nieodwołalnego odbywa się na poziomie beneficjenta, np. fundusz powierniczy nigdy nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak fundusz jest zainwestowany w papiery wartościowe, to dywidendy lub sprzedaż papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na poziomie beneficjentów. Jeśli inny składnik majątku zarobi pieniądze lub zostanie sprzedany, to pieniądze te przechodzą na beneficjentów. Fundusze powiernicze nieodwołalne muszą uzyskać numer EIN i złożyć formularz 1041.

Konta ABLE

Dla niepełnosprawnego dziecka konto ABLE może być tym, co zalecił lekarz. Konta ABLE są dostępne od kilku lat. Przed ich powstaniem należało utworzyć nieodwołalny fundusz powierniczy (Irrevocable Special Needs Trust). Problem z Funduszem Specjalnej Troski polega na tym, że jest on utrzymywany jako aktywa przez dziecko specjalnej troski i może wpływać na wysokość otrzymywanych przez nie pieniędzy.

W przypadku konta ABLE Account możesz wpłacić na nie do $15,000 lub do limitu podatku od darowizn. Jeśli jesteś w związku małżeńskim i zdecydujesz się na podział darowizn, możesz wpłacić na to konto do $30,000 rocznie. Co najważniejsze, nie jest to traktowane jako majątek dziecka specjalnej troski, gdy ubiega się ono o świadczenia.

Jak widać, jest wiele rzeczy, w których można pomóc klientom pod koniec roku.