GRAT i co jeszcze można dzięki niemu osiągnąć

Grantor retained annuity trusts (GRATs) mogą mieć cele niepodatkowe, ale zasadniczo są to narzędzia pomagające zamożnym klientom uniknąć podatku od nieruchomości. Osoba zakładająca fundusz zatrzymuje rentę dożywotnią na określony czas. Aktywa funduszu zwykle przechodzą na członka rodziny.

Pomiary podatkowe zależą od kwoty renty, okresu takich płatności oraz Sekcji 7520 w momencie tworzenia trustu. Miesięczne stawki sekcji 7520 w 2021 r. zaczęły się od mniej niż 1 procent w pierwszych miesiącach i nadal są znacznie niższe niż 1½ procent, jak piszemy w połowie 2022 r. (Patrz np. stawka z czerwca 2021 r. w Rev. Rul. 2021-9). Wycena podatku od darowizny rozpoczyna się od wartości rynkowej aktywów użytych do sfinansowania funduszu powierniczego, a następnie odejmuje się część zatrzymaną, czyli wartość zatrzymanej renty dożywotniej.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wprowadź adres email *Wprowadźadres emailZapisz
się

Podstawową ideą jest to, że zwolnienie z podatku od darowizn i konsekwencje są mierzone z góry, a te obliczenia mogą równie dobrze powiedzieć, że nic nie zostanie otrzymane przez drugiego członka rodziny po rozwiązaniu trust


u.

W języku podatkowym, jest to "wyzerowany GRAT". Ale ponieważ (jeśli) fundusz radzi sobie lepiej niż przewidują obliczenia aktuarialne, aktywa przechodzące z funduszu do innego członka rodziny mogą w końcu zostać zwolnione z podatku od darowizn lub podatku od nieruchomości.

Roczne wyłączenie z podatku od darowizn nie jest dostępne w tego typu trustach, ponieważ dzieci otrzymują przyszłe korzyści, a nie obecne interesy. Zwolnienie z podatku nie jest dostępne z góry przy finansowaniu trustu, więc wybór beneficjenta jest tutaj również ważny.

Kwoty renty wracające do spadkodawcy nie są usuwane z majątku, a niektórzy doradcy sugerują, aby kwoty te przeszły na żyjącego małżonka w ramach odliczenia małżeńskiego od podatku od nieruchomości. Dla celów podatku dochodowego, powiernik generalnie kończy z opodatkowaniem dochodu, więc dzieci są chronione przed dodatkowym podatkiem dochodowym do czasu otrzymania aktywów w momencie rozwiązania trustu.

Plan podatkowy zakłada, że członek rodziny, który otrzyma aktywa w momencie rozwiązania trustu, będzie żył dłużej niż trust. Jak już wspomnieliśmy, trust musi również radzić sobie lepiej niż wyliczyłby to aktuariusz, co może nie być zbyt trudne w środowisku, w którym nadal obowiązują niskie stopy procentowe. Ważne jest, aby finansować takie fundusze powiernicze z aktywów, co do których oczekuje się wzrostu wartości.

Jakie są negatywne aspekty?

Grantodawca (zazwyczaj rodzic) nie może dostać się do aktywów funduszu powierniczego, jeśli ma jakieś nieprzewidziane potrzeby. Istnieją również opłaty prawne i ewentualnie opłaty dla powiernika, jeśli bank zajmuje się trustem. Jednak z punktu widzenia podatku od transferu, jest to również uczciwe stwierdzenie, że te trusty mają stosunkowo mało minusów w większości przypadków.

Ich aktualność, z wyjątkiem udaremnienia legislacyjnego, jest również wzmocniona przez perspektywy, że rodzina może mieć lepsze wykorzystanie zwolnień podatkowych, obecnie zaplanowane do powrotu do obniżonych poziomów po 2025 roku, lub wcześniej, jeśli administracja Biden powiedzie się w uzyskaniu zwolnień podatkowych transferowych zmniejszone.

Z punktu widzenia podatku dochodowego, istnieje kwestia tego, że GRAT rezygnuje z podwyższenia podstawy do wartości rynkowej w momencie śmierci (sekcja 1014). Step-up w momencie śmierci jest kolejną korzyścią, która może być dostępna rzadziej, jak wynika z niektórych dyskusji na temat zmian legislacyjnych.

Propozycje związane z prezydentem Bidenem wyeliminowałyby step up dla "zysków przekraczających 1 milion dolarów (2,5 miliona dolarów na parę w połączeniu z istniejącymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości) i upewnienie się, że zyski są opodatkowane, jeśli nieruchomość nie zostanie przekazana na cele charytatywne". (Fact Sheet: The American Families Plan, Biały Dom, 4/28/21; whitehouse.gov). Struktura GRAT czasami kładzie nacisk na wiele trustów o różnym okresie trwania, tak aby przynajmniej niektóre z nich zostały rozwiązane za życia spadkodawcy, co jest konieczne do osiągnięcia celu planowania majątku.

Czego możemy się spodziewać w przyszłości dla GRAT?

Prezydent Obama miał propozycje skupiające się na GRAT, były też inne propozycje legislacyjne, które nie stały się obowiązującym prawem, mające na celu zmniejszenie korzyści płynących z takich trustów. Senatorowie Bernard Sanders i Sheldon Whitehouse przedstawili 25 marca 2021 r. projekt ustawy "For the 99.5 percent Act".

Projekt ustawy drastycznie zwiększyłby podatki od darowizn i spadków. Zawiera również przepisy koncentrujące się na GRAT, w tym wymóg minimalnego dziesięcioletniego okresu, a maksymalny okres trwania dożywotniej emerytury plus dziesięć lat. Ponadto, pozostała część majątku funduszu nie może być mniejsza niż 25% wartości rynkowej aktywów funduszu lub 500.000 dolarów, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Podobno taki przepis nie ma działać wstecz.

Zaskakująco, z perspektywy tego autora, obserwujemy dyskusję, że proponowane duże podwyżki podatku od długoterminowych zysków kapitałowych dla podatników o wysokich dochodach będą działały wstecz do 28 kwietnia 2021 r., kiedy to Prezydent Biden "ogłosił" to w przemówieniu do Kongresu. Nawet jeśli Kongres uchwali znaczne podwyżki podatku od zysków kapitałowych dla niektórych, to czy zatwierdzi podwyżkę podatku od zysków kapitałowych z mocą wsteczną, to już inna kwestia.

Prawodawstwo mające na celu odebranie GRAT-om ulg podatkowych w zakresie podatku od darowizn i spadków może zostać uchwalone, ale nie spodziewamy się, że ulgi dla GRAT-ów zostaną zniesione z mocą wsteczną.