Avalara dodaje raporty o cenach transferowych dla księgowych

Avalara ogłosiła dostępność Avalara Transfer Pricing Reports for Accountants, zaprojektowanego do użytku przez ekspertów ds. cen transferowych i nieekspertów pracujących w firmach każdej wielkości.

Transfer Pricing Reports for Accountants automatyzuje proces dokumentacji cen transferowych dla każdej firmy, zapewniając kontrolę i widoczność, jednocześnie umożliwiając firmom z lub bez własnej ekspertyzy cen transferowych przygotowanie raportów cen transferowych dla swoich klientów w trzech prostych krokach: zbieranie danych, przegląd dokumentacji i generowanie raportu.

Rozwój firmy i rozszerzone usługi dla klientów

Nowa technologia Avalara tworzy szablonowe raporty poprzez połączenie z góry określonych, stałych wzorców z prowadzonym kwestionariuszem, zaprojektowanym w celu uproszczenia i usprawnienia procesu pracy. Dzięki raportom cen transferowych dla księgowych, firmy mogą zaoferować klientom usługę o wartości dodanej, zwiększyć ich satysfakcję i wzmocnić rolę zaufanego doradcy poprzez dostarczanie terminowych raportów zgodności dla międzynarodowych klientów.

Ceny Transferowe dla Księgowych to najnowszy dodatek do pakietu produktów i usług Avalara dla Księgowych, który daje firmom technologię do uproszczenia, usprawnienia i skalowania ich praktyki zgodności, i obejmuje przygotowanie deklaracji podatku od sprzedaży, zarządzanie licencjami biznesowymi i platformę badań podatkowych.

Kluczowe cechy i funkcjonalność:

  • Globalna zgodność. Wsparcie wymagań dokumentacyjnych przepisów amerykańskich i krajów, które przyjęły wytyczne OECD, obejmujące zarówno plik lokalny, jak i główny.
  • Wcześniej ustalone globalne wzorce. Wbudowane dane są stałe i obiektywne, oparte na najlepszych praktykach z publicznie dostępnych danych, obejmujących obie Ameryki, Europę i Azję.
  • Samodzielnie prowadzony kwestionariusz. Zawiera intuicyjny, dynamiczny, samodzielny przepływ pracy, który jest wstępnie wypełniany w oparciu o wybrane typy transakcji.
  • Raporty zgodne z wymogami. Zawierają wbudowane, nieedytowalne znaczniki daty i czasu, załączniki związane z benchmarkiem oraz analizę najlepszej metody.
  • Widoczność firmy i narzędzia do zarządzania. Dostęp do narzędzi zarządzania z wbudowaną widocznością i śledzeniem.

Znajdź więcej informacji na temat raportów cen transferowych Avalara dla księgowych tutaj.