COVID-19 wprowadza w życie zdalną wersję sądu podatkowego

Sąd Skarbowy będzie przychodził do Państwa zdalnie, do odwołania. Sąd będzie działał zdalnie w oparciu o procedury ujawnione 29 maja. Szczegóły - jak również skan przykładowych nakazów i zawiadomień - można znaleźć na stronie internetowej Sądu Podatkowego pod adresem https://www.ustaxcourt.gov.

Jeszcze w marcu, w związku z wybuchem epidemii koronawirusa w USA, Tax Court odwołał wszystkie swoje sesje sądowe. Następnie zamknął swoją siedzibę w stolicy kraju, ale nadal pozwalał podatnikom składać petycje i w inny sposób dotrzymywać terminów podatkowych. Jednak poczta dostarczona do Tax Court jest przetrzymywana do czasu ponownego otwarcia budynku.

Sign up for our FREE email newsletterDon

't miss out on our best content. Enter email address *Enteremail addressSign
up

Innymi słowy, "Notice Setting Case for Trial" obecnie bardzo przypomina zaproszenie Zoom, które możesz otrzymać od współpracowników biznesowych lub przyjaciół i rodziny. Zazwyczaj Sąd Skarbowy prowadzi sesje sądowe w 74 miastach w całym kraju i rozstrzyga spory pomiędzy podatnikami a IRS. Sąd działa niezależnie i nie jest w żaden sposób powiązany z krajowym urzędem skarbowym.

Pozostałe informacje dotyczące korzystania z Zoomgov - bo tak brzmi jego nazwa - znajdują się na stronie internetowej. Nie trzeba mieć osobistego konta w serwisie Zoom, a usługa jest całkowicie bezpłatna.

Ponadto można uzyskać najnowsze informacje na temat zdalnych obrad sądu, podłączając się do transmisji audio w czasie rzeczywistym. Informacje o numerze telefonu do każdej sesji są zamieszczane na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że strony uczestniczące w postępowaniu muszą nadal spełniać wymogi dotyczące zaplanowanych telekonferencji i rozmów przedprocesowych. W przeciwnym razie sprawa może zostać oddalona, a sędzia wyda nakaz przeciwko stronie, która tego nie uczyniła. Nowe procedury mają również wpływ na pewne terminy procesowe. Na przykład, notatka przedprocesowa jest teraz wymagana na 21 dni przed procesem, zamiast w ciągu 14 dni.

Świat się szybko zmienia i zarówno podatnicy, jak i praktycy podatkowi będą musieli się do tego dostosować. Oczekuje się, że procedury te pozostaną w mocy w najbliższej przyszłości.