IRS publikuje wytyczne podatkowe dotyczące kredytów w ramach PPP

Ustawa CARES mówi, że pożyczki udzielone w ramach PPP mogą być umorzone bez żadnych konsekwencji podatkowych. Nowe orzeczenie i towarzysząca mu procedura podatkowa (Rev. Rul. 2020-27; Rev. Proc. 2020-51) stanowią kontynuację wcześniejszych wytycznych, zgodnie z którymi wydatki na pożyczki w ramach PPP nie mogą być odliczane (Notice 2020-32).

"Dzisiejsze wytyczne zapewniają podatnikom większą przejrzystość i elastyczność" - powiedział Sekretarz Skarbu Steven T. Mnuchin w komunikacie prasowym. "Przepisy te zapewniają, że wszystkie małe firmy otrzymujące pożyczki PPP są traktowane sprawiedliwie, a my nadal zachęcamy pożyczkobiorców do składania wniosków o umorzenie pożyczki tak szybko, jak to możliwe".

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Ale nie wszyscy są całkowicie


za.

Niektórzy interesariusze w środowisku podatkowym - w tym wpływowy Amerykański Instytut CPA (AICPA) - domagają się większej jasności. AICPA jest jedną z ponad 80 organizacji, które podpisały się pod listami wyrażającymi obawy dotyczące wymogu wypełnienia nowego formularza przez pożyczkobiorców PPP o wartości co najmniej 2 milionów dolarów oraz dostarczenia obszernej dokumentacji potwierdzającej ich prośbę o środki pomocowe.

Kontekst

: Zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie CARES, kredyty PPP mogą zostać umorzone, jeśli wpływy z kredytu zostaną wykorzystane w ciągu 24 tygodni na pokrycie kosztów płac lub innych kwalifikowanych wydatków, takich jak świadczenia pracownicze, odsetki od kredytu hipotecznego, czynsz i media. Aby zakwalifikować się do umorzenia, co najmniej 60 procent wpływów z kredytu musi być przeznaczone na pokrycie kosztów płac. Zazwyczaj umorzenie pożyczki powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu u dłużnika.

Kluczowy punkt

: Ustawa CARES wprowadza specjalny wyjątek dla kredytów w ramach PPP. Jednakże, takie traktowanie podatkowe nie jest automatyczne; firma musi złożyć wniosek o umorzenie pożyczki.

Ponieważ przychody z umorzonej pożyczki PPP nie są opodatkowane, poprzednie wytyczne stanowiły, że wydatki z tytułu pożyczki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W rezultacie, nie ma żadnej korzyści podatkowej, ani żadnej szkody podatkowej, ponieważ firma nie płaci nic z własnej kieszeni. Dla celów podatkowych jest to praktycznie zerowa kwota.

Najnowsze wytyczne dotyczą terminu umorzenia pożyczki. Jeśli firma ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że pożyczka PPP zostanie umorzona w przyszłości, wydatki związane z pożyczką nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, niezależnie od tego, czy firma złożyła wniosek o umorzenie pożyczki, czy też nie. W związku z tym, należy zachęcać klientów do jak najszybszego złożenia wniosku o umorzenie.

W przypadku, gdy pożyczka PPP miała zostać umorzona, ale tak się nie stało, nowa zasada "bezpiecznej przystani" przewiduje, że przedsiębiorca będzie mógł odliczyć te wydatki.

Nowe wytyczne nie są jednak na tyle daleko idące, by zadowolić niektórych ekspertów podatkowych. W szczególności nie uwzględniono w nich kolejności, w jakiej można odliczać wydatki, a także implikacji podatkowych związanych z innymi aspektami, takimi jak kwalifikowany dochód z działalności gospodarczej (QBI) dla podmiotów typu pass-through i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wreszcie, niektórzy ustawodawcy nadal protestują przeciwko temu, że intencją Kongresu było umożliwienie odliczania wydatków nawet w przypadku umorzenia kredytu w ramach PPP. AICPA konsekwentnie lobbowała na rzecz odliczeń wydatków, jak również domagała się większego uproszczenia procesów i większej jasności w kwestii opodatkowania.

Rezultat


: Prawdopodobnie nie usłyszeliśmy jeszcze ostatniego słowa na ten temat. Warto śledzić rozwój sytuacji w przyszłości.