Poruszanie się po zawiłościach podatkowych związanych z komunikacją

Czy Twoi klienci biznesowi odkryli ostatnio, że są zobowiązani do zapłaty podatku komunikacyjnego? Jeśli tak, to nie są oni sami. Teraz pojawia się pytanie: Jak zachować zgodność z przepisami?

Odpowiedź może nie być tak prosta, jak mogłoby się wydawać na początku. Podatek komunikacyjny może się bardzo różnić od podatku od sprzedaży i użytkowania. A w zależności od liczby rynków geograficznych, które obsługują Twoi klienci, może to być bardzo skomplikowane.

 

Zawiłości podatku komunikacyjnego

 

Termin "podatek telekomunikacyjny" odnosi się do wielu podatków, opłat i wymogów nakładanych przez władze federalne, stanowe, lokalne i miejskie. Obejmuje on wszystko, od długotrwałych podatków telekomunikacyjnych do stosunkowo nowych podatków od transmisji strumieniowej, a także obejmuje szereg opłat regulacyjnych, opłat za usługi użyteczności publicznej, opłat za awarie i innych.

 

W zależności od rodzaju usług świadczonych przez Twoich klientów, mogą oni być zobowiązani do uiszczania opłat 911 i 988, opłat na rzecz federalnego funduszu usługi powszechnej (FUSF), opłat za usługi przekaźnika telekomunikacyjnego (TRS), podatków od użytkowników mediów (UUT) oraz podatku od usług komunikacyjnych (CST) - by wymienić tylko kilka z nich.

Wszystkie te opłaty i podatki muszą być zbudowane na już skomplikowanym fundamencie, jakim jest podatek od sprzedaży i użytkowania. Będziesz musiał pomóc klientom zorientować się, które jurysdykcje wymagają poszczególnych rodzajów podatku komunikacyjnego, w tym tych, które dotyczą całego ich łańcucha dostaw, a następnie przedstawić odpowiednią przejrzystość w rozliczeniach.

Ponieważ każdy stan i jurysdykcja lokalna ma swoje własne podejście do podatku komunikacyjnego, każda pozycja na pojedynczym rachunku może podlegać własnej unikalnej kombinacji podatków i opłat. I w przeciwieństwie do podatku od sprzedaży i użytkowania, nie ma sposobu, aby po prostu zsumować sumę, a następnie obliczyć podatek.

Są to rodzaje scenariuszy, z którymi firmy mogą się spotkać po dodaniu głosu, wideo lub łączności do produktu lub usługi. A zadaniem firmy jest prawidłowe określenie, które podatki komunikacyjne i opłaty regulacyjne mają zastosowanie.

Dla większej firmy o zasięgu ogólnokrajowym może to oznaczać konieczność śledzenia nawet 60 000 jurysdykcji podatkowych w całej Ameryce Północnej, aby być na bieżąco z setkami, a nawet tysiącami wymogów dotyczących zgodności. A ponieważ przepisy i stawki ulegają ciągłym zmianom, muszą być stale monitorowane pod kątem aktualizacji.

Jak więc dokonać tych ustaleń? Podczas gdy większość tych podatków i opłat została pierwotnie stworzona dla tradycyjnych usług głosowych, płatnej telewizji i usług sieciowych, wiele z nich jest obecnie stosowanych w odniesieniu do szerokiej gamy nowych technologii.

Platformy SaaS i UCaaS, dostawcy usług zarządzanych, platformy streamingowe i połączenia IoT są potencjalnie narażone na obciążenia, podobnie jak wiele firm hostingowych, SDN i firm świadczących usługi w chmurze. W miarę jak organy podatkowe ds. komunikacji starają się nadążyć za tempem innowacji technologicznych, pojawia się pewne zamieszanie.

Jeśli Twoi klienci sprzedają najnowsze i najwspanialsze produkty, mogą pojawić się kontrowersje dotyczące włączenia danego produktu do różnych podstaw opodatkowania. A jeśli nadal polegają wyłącznie na silniku podatku od sprzedaży, mogą być narażeni na ryzyko. Krótko mówiąc, bycie na bieżąco z wieloma zawiłościami związanymi z przestrzeganiem przepisów podatkowych w komunikacji będzie wymagało specjalistycznego oprogramowania podatkowego i rozwiązań rozliczeniowych.

Kiedy mechanizm obsługi podatku od sprzedaży nie jest już wystarczający

Gdy zaczniesz oceniać, które podatki komunikacyjne mają zastosowanie do produktów i usług Twoich klientów, szybko odkryjesz, że jest coś więcej niż tylko podatki i opłaty, o które musisz się martwić. W wielu przypadkach opodatkowanie będzie się różnić w zależności od modelu biznesowego klienta, strategii cenowych, metod sprzedaży i innych.

Na przykład:

Za każdym razem, gdy klient łączy produkty w pakiet, otwiera drzwi do wielu złożonych kalkulacji, które muszą być rozliczane i raportowane w dokładny sposób.

Usługi takie jak połączenia telefoniczne, SMS-y, wideokonferencje i click-to-call mogą podlegać odrębnemu zestawowi podatków komunikacyjnych w różnych jurysdykcjach. A w niektórych jurysdykcjach uwzględnienie tylko jednej pozycji podlegającej podatkowi komunikacyjnemu może spowodować, że cały pakiet będzie podlegał podatkowi komunikacyjnemu.

Dodając opłaty do rachunku, muszą być świadomi możliwości wystąpienia zawiłości podatkowych. Mogą one wchodzić w grę, gdy opłata regulacyjna jest dodawana jako dopłata, którą wiele stanów postrzega jako jeszcze jeden podlegający opodatkowaniu rachunek. Te dodatkowe kwoty podatku od komunikacji często muszą być obliczane co do grosza - i mogą stać się bardzo mylące, bardzo szybko.

Silniki podatkowe nie są przystosowane do obsługi tego poziomu złożoności. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się na samodzielne wypełnianie formularzy dotyczących podatku od sprzedaży i użytkowania, wzrasta ryzyko potencjalnego audytu w zakresie podatku komunikacyjnego, który może skutkować wysokimi grzywnami i karami.

Jak wyprzedzić konkurencję w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi?

Jeśli firma nadal obsługuje klientów tylko na kilku rynkach lokalnych, może być możliwe, aby zarządzać ryzykiem na własną rękę - przynajmniej przez jakiś czas. Jednakże, wiele systemów bilingowych i silników do obsługi podatku od sprzedaży nie jest przystosowanych do ciągłego tempa zmian w zakresie podatku komunikacyjnego.

Z tego powodu, wiele firm, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z podatkiem komunikacyjnym, korzysta z wyspecjalizowanego oprogramowania w celu automatyzacji obliczeń, usprawnienia rozliczeń i generowania dokładnych deklaracji. W wielu scenariuszach, systemy automatyzacji podatkowej, które ujednolicają zdolności do obliczania podatku od sprzedaży i użytkowania, jak również specjalistycznych podatków komunikacyjnych, stają się kluczowe.