IRS odmawia odpisania straty za uprowadzenie córki

W dwudziestu jeden poprzednich kolumnach, omówiłem moje wykorzystanie "ciekawostek podatkowych", aby ożywić rozmowy podczas rozmów o podatkach z klientami lub przemawiając do grup takich jak właściciele firm, emeryci, inwestorzy i sprzedawcy domów. Te ciekawostki omawiają, między innymi, orzeczenia IRS i inne ogłoszenia, zmiany prawa, decyzje sądowe i taktyki, które pozwalają na obniżenie podatków w tym roku, a nawet w przyszłości.

Chciałbym podzielić się tutaj z Państwem większą ilością moich ulubionych.

Odpisy z tytułu strat poniesionych w wyniku kradzieży.

Sąd podatkowy stanął po stronie IRS i odmówił zgody na odliczenie straty kradzieżowej za koszty poniesione przez ojca próbującego odnaleźć córkę, która została uprowadzona przez byłą żonę. Odliczenie jest dopuszczalne tylko w przypadku utraty mienia. Ponadto skradziony przedmiot musi mieć skorygowaną podstawę kosztową i godziwą wartość rynkową w momencie kradzieży.

Sąd wykazał się zamiłowaniem do jednolinijkowców. Córka nie może być uznana za własność; "posiadanie, kupno i sprzedaż istot ludzkich, powszechnie znane jako niewolnictwo, zostało zakazane od czasu przyjęcia w 1865 roku Trzynastej Poprawki do Konstytucji."

Terminy audytów IRS i wniosków podatników o zwrot

pieniędzy. Przechowuj dokumentację potwierdzającą dochody, odliczenia i inne pozycje na deklaracjach federalnych i stanowych co najmniej do czasu upływu terminu przedawnienia dla audytów lub składania wniosków o refundację, jeśli znajdziesz błędy po złożeniu wniosku.

Ogólnie rzecz biorąc, okres przedawnienia dla audytów lub refundacji upływa trzy lata po terminie złożenia deklaracji. 15 kwietnia 2023 roku jest datą graniczną dla rządu, aby rozpocząć badania deklaracji za rok 2019, z terminem składania wniosków 15 kwietnia 2020 roku dla większości osób.

Zasada trzech lat podlega dwóm wyjątkom. Po pierwsze, termin audytu podwaja się z trzech do sześciu lat, jeśli kwota dochodu, którego nie zgłosiłeś, wynosi więcej niż 25 procent kwoty, którą wykazujesz na formularzu 1040. Dla zobrazowania, sześcioletni termin upływa w połowie kwietnia 2025 roku dla większości deklaracji za 2018 rok, które zostały złożone w 2019 roku.

Po drugie, brak limitów czasowych na rozpoczęcie badań osób, które nie złożą deklaracji lub złożą deklaracje, które zostaną uznane za fałszywe lub oszukańcze. Ustawa upoważnia IRS do rozpoczęcia tych audytów "w dowolnym momencie".

Dołącz do naszej listy

mailingowejEnteryour email address to subscribe to our newsletter and receive the best of AccountingWEB every week.Enter email address *Enteremail addressSign
up

The Firm, John Grisham's bestseller thriller, became a 1993 film that starred Tom Cruise as a young lawyer seduced into working for a snazzy law firm that launders money for the Mafia. W wersji filmowej rzecznik mafii opisuje prawo podatkowe jako "grę, w którą uczymy bogatych, jak grać, żeby mogli pozostać bogaci. IRS ciągle zmienia zasady, więc możemy się wzbogacić, ucząc ich".

Gdy George Herbert Walker Bush był wiceprezydentem, zaszył sobie nominację na prezydenta, gdy delegaci na konwencji republikańskiej w 1988 roku wiwatowali jego słynną obietnicę "Czytajcie mi z ust - żadnych nowych podatków!". Jednak jako prezydent starszy George Bush musiał radzić sobie z demokratycznym Kongresem i być bardziej ugodowy, w przeciwieństwie do swojego syna. Dlatego też, pomimo swojej przysięgi i ponieważ wiedział, że jest to pomocne dla gospodarki, prezydent Bush zawarł umowę z demokratami z Kongresu, aby podnieść nowe podatki w 1990 roku, co przyczyniło się do jego porażki w reelekcji w 1992 roku przez Williama Jeffersona Clintona.

Prezydent Clinton z łatwością wygrał ponownie w 1996 roku, nie zważając na podwyżki podatków w 1993 roku, stając się pierwszym Demokratą, który został ponownie wybrany od czasów Franklina Delano Roosevelta. Jak wspomina pan Clinton: "Istnieje wiele dowodów na to, że można przekonać ludzi do podwyżki podatków, jeśli myślą, że jest to inwestycja". Oczywiście, ogromny wzrost gospodarczy w latach 90. również ułatwił sprzedaż podwyżek.

Szukajcie więcej ciekawostek w kolejnych felietonach.

Dodatkowe artykuły.


Przypomnienie dla księgowych, którzy chętnie skorzystają z porad, jak powiadomić klientów o taktykach, które pozwolą im obniżyć podatki w tym roku, a nawet dać przewagę w przyszłym roku: Zagłębić się w archiwum moich artykułów (ponad 300 i licząc).