CCH Axcess Client Collaboration otrzymuje aktualizację

Nowe funkcje w programie CCH Client Collaboration zostały opracowane specjalnie po to, aby zaoszczędzić czas firm i klientów w pracowitym sezonie podatkowym oraz zmniejszyć ogólną kompresję w sezonie składania wniosków podatkowych. Obejmują one kilka nowych funkcji, które pomagają skrócić czas, jaki klienci poświęcają na gromadzenie i dostarczanie dokumentacji podatkowej do księgowego, płacenie faktur oraz kontaktowanie się z firmą w celu zebrania danych potrzebnych w napiętym sezonie.

Kluczowe ulepszenia i nowe funkcje w najnowszej wersji CCH Axcess Client Collaboration obejmują następujące elementy:

Organizery spersonalizowane

Nowe spersonalizowane organizery zawierają teraz nowe organizery Harmonogramu C i Harmonogramu E. Wyświetlane są firmy z poprzedniego roku, a klienci mogą kliknąć na każdą firmę, aby wyświetlić szczegóły z poprzedniego roku i podać kwoty z roku bieżącego. Można również dodawać nowe firmy lub nieruchomości do wynajęcia albo wskazać, kiedy firma lub nieruchomość została sprzedana.

Uproszczona lista zadań

Klienci mogą teraz łatwiej zobaczyć, jakie zadania muszą wykonać i w jakiej kolejności. Wskaźniki postępu są synchronizowane z pulpitem nawigacyjnym firmy, dzięki czemu zarówno klient, jak i firma mogą w czasie rzeczywistym obserwować postępy klienta. Nowa opcja brakujących i otwartych pozycji ułatwia klientom zorientowanie się, kiedy księgowy potrzebuje dodatkowej dokumentacji.

Nowy pulpit przeglądowy

Nowy pulpit przeglądowy firmy zapewnia kierownictwu firmy wizualny widok wniosków klientów na różnych etapach realizacji. Dzięki możliwości przechodzenia do dowolnego statusu w celu przeglądania lub interakcji ze zgłoszeniami klientów, menedżerowie mogą teraz łatwiej śledzić pracę w całym biurze lub firmie.