Czy jesteś przygotowany na nowy Schemat H?

Rodziny zgłaszają podatki od zatrudnienia w gospodarstwie domowym na Schedule H, który jest dołączany do ich osobistych zeznań podatkowych. Jeśli twój klient wypłacał wynagrodzenie gotówkowe pracownikowi gospodarstwa domowego i wynagrodzenie to podlegało opodatkowaniu Social Security, Medicare i/lub podatkowi od bezrobocia, lub jeśli potrącał federalny podatek dochodowy, twój klient prawdopodobnie musi złożyć Schedule H.

Kontekst

: W 2020 r. pracodawcy prowadzący gospodarstwa domowe byli zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom płatnego urlopu rodzinnego z kwalifikowanych powodów związanych z pandemią. Mogą oni skorzystać z ulgi podatkowej, aby zrekompensować koszty płatnego urlopu rodzinnego. Jeśli nie odprowadzali oni podatku od niani co kwartał, możesz rozliczyć ulgę podatkową z Schedule H.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień najlepsze informacje z AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Wpisz adres e-mailZapisz
się

Filing Schedule H

Niektóre z informacji, które musisz wiedzieć, to m.in:

 • kwalifikowane wynagrodzenia za urlop chorobowy i rodzinny wypłacane pracownikowi klienta
 • udział twojego klienta w podatkach Social Security od tego kwalifikowanego płatnego urlopu
 • zwrotną i bezzwrotną część ulgi podatkowej dla pracodawców z tytułu płatnego urlopu.

W pierwszej części Wykazu H, gdzie wykazuje się podatki Social Security, Medicare i federalne podatki dochodowe, należy zaznaczyć:

 • Kwalifikowane wynagrodzenia za czas choroby i urlopu rodzinnego z Linii 1a na Linii 1b
 • Udział pracodawcy w podatku Social Security od kwalifikowanych wynagrodzeń za czas choroby i urlopu rodzinnego przez pomnożenie Linii 1b przez 6,2%.
 • Całkowity podatek Social Security przez odjęcie Linii 2b od Linii 2a
 • Suma podatku Social Security, Medicare i federalnych podatków dochodowych przez dodanie wierszy 2c, 4, 6 i 7.
 • Niepodlegająca odliczeniu część ulgi z tytułu wynagrodzenia za kwalifikowany urlop chorobowy i rodzinny z Arkusza 3 w Linii 8b
 • Suma składek na Social Security, Medicare i federalnych podatków dochodowych po odliczeniu kredytu niepodlegającego odliczeniu na Linii C przez odjęcie Linii 8b od Linii 8a
 • Maksymalna kwota udziału pracodawcy w podatku Social Security, która może być odroczona na Linii 8d
 • Część ulgi podlegająca refundacji z tytułu wynagrodzenia za kwalifikowany urlop chorobowy i urlop rodzinny z Arkusza 3 na Linii 8e
 • Kwalifikowane wynagrodzenia za urlop chorobowy na Linii 8f
 • Kwalifikowane wydatki na plan zdrowotny przypisane do wynagrodzeń z tytułu kwalifikowanego urlopu chorobowego na Linii 8g
 • Wynagrodzenia za kwalifikowany urlop rodzinny na Linii 8h
 • Kwalifikowane wydatki na plan zdrowotny przypisane do wynagrodzeń z tytułu kwalifikowanego urlopu rodzinnego na Linii 8i

Pracodawcy w gospodarstwach domowych mogą otrzymać ulgę podatkową w dolarach za zapewnienie swoim pracownikom płatnego urlopu z kwalifikowanych powodów związanych z pandemią. Rodziny mogą zatrzymać środki, które w przeciwnym razie zapłaciłyby do IRS w formie podatku od wynagrodzeń.

Do typowych pracowników gospodarstw domowych należą nianie, gosposie, opiekunowie osób starszych w domach oraz personel zajmujący się nieruchomościami.

W czasie pandemii wiele rodzin zawarło umowy o dzieleniu się nianią, w ramach których niania opiekuje się dziećmi z wielu rodzin w jednym z domów rodzinnych. Taka niania jest uważana za pracownika każdej rodziny, więc każda rodzina musi wypełnić Schedule H. Również nauczyciele lub korepetytorzy zatrudnieni do nadzorowania nauki online lub do prowadzenia zajęć w grupach, gdzie nauczyciel prowadzi zajęcia dla dzieci z wielu rodzin w jednym z domów rodzinnych, są uważani za pracowników gospodarstwa domowego.

Zapewnienie płatnego urlopu FFCRA

W pewnych okolicznościach związanych z COVID-19, pracownicy domowi byli uprawnieni do:

 • Do dwóch tygodni zwolnienia lekarskiego (pełne wynagrodzenie dla siebie, 2/3 wynagrodzenia dla rodziny) na wypadek choroby, kwarantanny lub zamknięcia szkoły
 • Do 12 tygodni urlopu na mocy ustawy o urlopie rodzinnym i medycznym (FMLA) z powodu zamknięcia szkoły (10 dni bezpłatnie, a następnie do 10 tygodni za 2/3 wynagrodzenia).

Istnieją oczywiście ograniczenia dotyczące wynagrodzenia pracowników otrzymywanego w ramach urlopu FFCRA. Obowiązkowe wymogi dotyczące płatnego urlopu FFCRA wygasły z końcem 2020 roku.

Do 31 marca 2021 roku pracodawcy mogą oferować płatne urlopy na zasadzie dobrowolności. W przypadku takiej oferty pracownicy mogą wykorzystać wszystkie dostępne im urlopy, których nie wykorzystali w 2020 roku.

Korzystanie z ulg podatkowych FFCRA

Pracodawcy prowadzący gospodarstwa domowe mogą skorzystać z ulg podatkowych oferowanych przez ustawę FFCRA. Ulga podatkowa będzie dotyczyła zarówno awaryjnego rozszerzenia zakresu FMLA, jak i awaryjnego zwolnienia lekarskiego. Ulga ta, równa dolarowi za zwolnienie lekarskie i płatne wynagrodzenie FMLA, może być odliczona od części pracodawcy (6.2 procent wynagrodzenia brutto) podatku Social Security.

Możliwe jest uzyskanie zwrotu kwot przekraczających wysokość kredytu. Jednakże, ulga dla pracodawcy jest ograniczona maksymalną kwotą wynagrodzenia, jaką pracownik może otrzymać na mocy ustawy FFCRA. Ulgi podatkowe są również dostępne w przypadku dobrowolnych płatnych urlopów udzielanych do 31 marca.

Wypełnianie formularza W-2

Pracodawcy byli zobowiązani do zgłoszenia kwoty wynagrodzeń z tytułu kwalifikowanego urlopu chorobowego i rodzinnego wypłaconych swoim pracownikom na mocy ustawy FFCRA na formularzu W-2 w polu 14 formularza W-2 lub w oświadczeniu dołączonym do formularza W-2. Pracownicy otrzymywali formularze W-2 1 lutego.