Indywidualne ulgi podatkowe w ramach Amerykańskiego Planu Ratunkowego

Po burzliwej debacie w Kongresie, 11 marca prezydent Biden ostatecznie podpisał Amerykański Plan Ratunkowy (American Rescue Plan - ARP) o wartości 1,9 biliona dolarów.

Ostateczna wersja Amerykańskiego Planu Ratunkowego zawiera wiele przepisów podatkowych dla osób fizycznych. Poniżej przedstawiamy sześć ulg podatkowych, które szczególnie zainteresują wielu podatników.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biu

letyn elektronicznyNie przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

1. Płatności gotówkowe

W ciągu ostatniego roku Kongres zatwierdził nie jedną, nie dwie, ale trzy wypłaty w ramach pakietu stymulującego gospodarkę. Ostatnia z nich jest z reguły "większa i lepsza" od pozostałych.

Obecna maksymalna kwota, zwolniona z federalnego podatku dochodowego, podobnie jak dwie pozostałe, wynosi 1400 dolarów na osobę, czyli o 200 dolarów więcej niż najwyższa poprzednia wypłata. Ponadto, klienci mogą liczyć na dodatkową zapomogę w wysokości 1400 dolarów na każdą osobę będącą na ich utrzymaniu - nawet dla studentów szkół wyższych i wykwalifikowanych starszych krewnych.

Jednak, podobnie jak w przypadku poprzednich dopłat, również ta podlega stopniowemu zmniejszeniu w zależności od dochodów. Co więcej, nowa dopłata znika jeszcze szybciej niż poprzednia. Nie jest już dostępna dla osób samotnie wychowujących dzieci, które zarabiają więcej niż 80 tys. dolarów i dla osób wychowujących dzieci wspólnie, które zarabiają więcej niż 160 tys. dolarów (w porównaniu z odpowiednio 100 tys. i 200 tys. dolarów w poprzednim planie stymulacyjnym).

Sekretarz prasowy Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że uprawnieni Amerykanie zaczną otrzymywać czeki stymulacyjne o wartości 1400 dolarów "już w ten weekend". Jeśli IRS nie wypłaci Twojemu klientowi wystarczającej kwoty lub pominie go przez pomyłkę, będzie on mógł ubiegać się o odpowiedni kredyt na swoim zeznaniu podatkowym za rok 2021.

2. Zasiłki dla bezrobotnych

Nie trać nadziei, jeśli pandemia zmusiła Twojego klienta do rezygnacji z pracy. Nowe prawo przedłuża cotygodniowy "kicker" w wysokości 300 dolarów na zasiłek dla bezrobotnych do 6 września, przynajmniej na razie. Kwestia ta może zostać ponownie rozpatrzona.

Co więcej, ARP zwalnia z podatku pierwsze 10 200 USD zasiłku dla bezrobotnych otrzymane w 2020 roku, jeśli dochód gospodarstwa domowego klienta nie przekracza 150 000 USD. Zazwyczaj takie świadczenia podlegają opodatkowaniu federalnym podatkiem dochodowym. Pozwala to niektórym podatnikom uniknąć niespodziewanej katastrofy podatkowej na zeznaniach za rok 2020.

3. Ulga podatkowa na dziecko

Nowa ustawa znacząco zwiększa wysokość ulgi podatkowej na dzieci (Child Tax Credit - CTC) i rozszerza ją na znacznie większą liczbę podatników. Zmiany te obowiązują jednak dopiero od roku podatkowego 2021.

Na początek, maksymalna wysokość ulgi została zwiększona z $2,000 na każde kwalifikujące się dziecko poniżej 17 roku życia do $3,600 dla dzieci poniżej 6 roku życia i $3,000 dla tych, które na koniec roku mają co najmniej 17 lat. Ponadto, kredyt na rok 2021 podlega pełnemu zwrotowi. W roku 2020 zwrotowi podlega tylko $1,400 z $2,000 kredytu.

Jedna wada

: Wyższy kredyt zaczyna się stopniowo zmniejszać przy niższych dochodach. W przypadku zeznań za rok 2020, CTC zaczyna się wycofywać po osiągnięciu dochodów w wysokości $200,000 dla osób samotnie wychowujących dzieci i $400,000 dla osób wychowujących dzieci wspólnie. W przypadku zeznań za rok 2021, stopniowe wycofywanie zaczyna się od $75,000 dla osób samotnie wychowujących dzieci i $150,000 dla osób wychowujących dzieci wspólnie. Rodziny, których dotyczą nowe limity, mogą jednak ubiegać się o kredyt w wysokości $2,000 na dotychczasowych zasadach.

Wreszcie, podatnicy nie będą musieli długo czekać na korzyści płynące z podwyższonego CTC. IRS zacznie wysyłać zaliczki miesięczne w wysokości połowy dopuszczalnej kwoty 2021 CTC od lipca do grudnia.

4. Ulgi na opiekę nad osobami zależnymi (Dependent Care Credits)

Zgodnie z nową ustawą, ulga na opiekę nad osobami zależnymi zostaje zwiększona dla szerokiego segmentu społeczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, maksymalna wysokość obecnego kredytu na kwalifikowane wydatki związane z opieką nad dziećmi poniżej 13 roku życia wynosi 600 dolarów na jedno dziecko i 1200 dolarów na dwoje kolejnych dzieci.

W roku 2021 - i tylko w roku 2021 - program ARP zwiększa maksymalną wysokość ulgi do $4 000 na jedno dziecko i do $8 000 lub więcej na dwoje dzieci w rodzinie o AGI równym $125 000. Jednak w przypadku gospodarstw domowych o wyższych dochodach, których AGI wynosi ponad 400 000 dolarów, wysokość kredytu zostanie zmniejszona.

Ponadto, kredyt na opiekę nad dziećmi w roku 2021 podlega zwrotowi, jeśli rodzina przebywa w USA przez ponad połowę roku.

5. Umorzenie długów studenckich

W normalnym trybie umorzenie lub umorzenie pożyczki powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jednak poprzednie przepisy przewidywały zwolnienie z podatku od umorzenia długu (COD) w przypadku niektórych pożyczek studenckich.

Obecnie Ustawa o ARP rozszerza ulgę podatkową dotyczącą umorzenia kredytu. Ogólnie rzecz biorąc, zwolnienie dotyczy większości kredytów studenckich - w tym zarówno publicznych, jak i prywatnych kredytów studenckich zaciągniętych w latach 2021-2025. Jednakże, jeśli kredyt został umorzony w zamian za usługi świadczone przez dłużnika, ulga ta nie ma zastosowania.

6. Elastyczne konta oszczędnościowe

W ślad za innymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi kont FSA (Flexible Spending Accounts), ustawa ARP zwiększa kwotę, jaką można wpłacić na konto FSA przeznaczone na opiekę nad osobami zależnymi. W roku 2021 pracownik uczestniczący w programie może wpłacić na to konto do $12,500, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi obecnie obowiązujący limit $5,000.

Wpłaty są dokonywane na zasadzie przed opodatkowaniem, a wypłaty są zwolnione z podatku, jeśli zostaną wykorzystane na pokrycie kwalifikowanych wydatków. Zgodnie z wcześniejszymi zmianami, uczestnicy mogą również korzystać z ulepszonych zasad przenoszenia niewykorzystanych kwot na koniec roku planowego i dokonywania wyborów w połowie roku.

Podsumowanie

Czy to już wszystko? Na pewno nie. Nowa ustawa zawiera wiele innych ulg podatkowych dla osób fizycznych, w tym rozszerzenie ulgi EITC (Earned Income Tax Credit) oraz ulgi w składkach na ubezpieczenie zdrowotne i płatności COBRA dla byłych pracowników, a także inne korzyści dla sektora biznesowego. W ciągu roku będziemy nadal koncentrować się na przepisach nowej ustawy.