VAT a sprzedaż towarów cyfrowych konsumentom w UE

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) dla dostawców towarów i usług cyfrowych dla konsumentów w Unii Europejskiej (UE). Co się zmieniło? Podczas gdy niektóre zmiany dotyczą tylko dostawców z UE, wszyscy dostawcy z USA będą teraz musieli zarejestrować się i składać deklaracje VAT w nowym systemie Mini One-Stop-Shop (MOSS).

To jest łatwa część. Trudniejszym zadaniem jest to, że amerykańscy dostawcy towarów i usług cyfrowych muszą zmierzyć się z szerszą definicją w porównaniu do sprzedaży i dystrybucji towarów w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie, znacznie więcej dostawców będzie teraz miało obowiązki podatkowe.

Coś starego i coś nowego
Zmiany w UE składają się z dwóch części. Po pierwsze, dostawcy dóbr cyfrowych z siedzibą w UE muszą teraz naliczać i pobierać podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju zamieszkania ich konsumentów w UE. Wcześniej dostawcy po prostu naliczali swoją własną stawkę VAT od sprzedaży do innych państw UE i uwzględniali dochód w swoich krajowych deklaracjach VAT.

Tak było już w przypadku dostawców z USA (i innych krajów spoza UE), którzy weszli do UE po 2003 roku. Jednak obecnie obowiązują ścisłe zasady dotyczące tego, jakie dowody powinni zbierać i przechowywać amerykańscy dostawcy, aby udowodnić, że prawidłowo zidentyfikowali kraj zamieszkania swoich klientów z UE. Może to obejmować co najmniej dwa niekolidujące ze sobą dowody rezydencji, takie jak informacje o karcie kredytowej i adresie IP.

Po drugie, wszyscy dostawcy z USA muszą teraz zarejestrować się na nowym portalu sprawozdawczym MOSS, uruchomionym w każdym z 28 państw członkowskich UE, aby umożliwić dostawcom dokonywanie pojedynczych okresowych zgłoszeń, zgłaszając całą sprzedaż i VAT dla wszystkich krajów. Sprawozdania mają być składane kwartalnie, a pierwsze w ramach nowych zasad miało być złożone 20 kwietnia.

Dostawcy z USA mogą zasadniczo swobodnie wybrać portal MOSS dowolnego kraju UE. Jednakże, jeśli mają pracowników, operacje lub stały zakład (podobny do amerykańskiego nexus) w jakimkolwiek kraju, może to spowodować konieczność rejestracji we wszystkich krajach - więc uważaj!

Usługi cyfrowe w UE: To jest większe niż myślałeś
W Stanach Zjednoczonych dobra cyfrowe odnoszą się jedynie do pobierania muzyki, gier lub książek elektronicznych. Jednak w UE obowiązuje znacznie szersza definicja, która obejmuje usługi cyfrowe lub elektroniczne. Dostawcy niektórych z poniższych usług również zostaną objęci przepisami z 2015 roku:

  • Filmy i muzyka przesyłane strumieniowo
  • gry online
  • subskrypcje na strony internetowe lub internetowe serwisy randkowe
  • strony internetowe do e-learningu
  • hosting stron internetowych
  • Usługi księgowe SaaS i podobne usługi przetwarzania danych
  • Zakłady bukmacherskie online
  • Usługi telekomunikacyjne
  • Usługi nadawcze

Często nie ma jasnej definicji towarów i usług cyfrowych w krajowych przepisach wdrażających w państwach członkowskich, więc nadal istnieje wiele niejasności co do tego, co jest, a co nie jest objęte nowymi środkami.

Amerykańscy dostawcy powinni zwrócić uwagę, że Komisja Europejska - służba cywilna UE - ogłosiła niedawno, że będzie przyglądać się amerykańskim firmom w celu wykrycia niezgodności z nowymi wymogami. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że w Ameryce Północnej jest tak wielu dostawców usług cyfrowych, a więc poziom potencjalnych utraconych dochodów podatkowych jest wysoki. Mówi się również o tym, że organy podatkowe skupią się w pierwszej kolejności na serwisach randkowych i hazardowych.

Gdy UE nakłada podatki, reszta świata podąża za nią
Unia Europejska jest liderem w dziedzinie opodatkowania towarów i usług cyfrowych. RPA wprowadziła swój podatek od usług cyfrowych w zeszłym roku. Inne kraje podążają tym tropem - Japonia i Korea Południowa wprowadzą w tym roku podatki konsumpcyjne od sprzedaży zagranicznym dostawcom usług swoim konsumentom. Kanada i Australia również analizują swoje możliwości.

Zmiany w podatku VAT w UE z 2015 r. są istotną zmianą w uznaniu szybko rozwijającego się rynku cyfrowego, uznając zdolność dostawców z USA do sprzedaży konsumentom przez granice UE bez konieczności przebywania na miejscu. Zmiany w podatku VAT dodały nowe zawiłości VAT dla amerykańskich firm i rozszerzyły sieć podatkową na wiele usług cyfrowych.

W związku z tym, że organy podatkowe zwracają szczególną uwagę na plany amerykańskich dostawców w zakresie zgodności z przepisami, warto zająć się kwestią zgodności z przepisami, zanim unijny urzędnik skarbowy zamieni z Państwem słowo.