Łatanie dziur w Nowym Ładzie: Podsumowanie konferencji, Twittów i stanowisk rządowych

Pamiętam jeszcze, jak byłem mały. Oszczędzaliśmy i naprawialiśmy wszystko, co się dało, bo sklepy były wtedy puste. Gerda, moja babcia, nie wyrzucała podartych skarpetek czy rajstop - starannie wybierała z magicznego kufra idealnie pasujące nici i pieczołowicie, wręcz artystycznie, naprawiała skarpetki i rajstopy. Bo nie jest to sztuka łatania, ale ona opanowała ją do perfekcji. Ważne jest, aby załatać i nie zrobić kolejnej dziury.
Polski porządek rozszerzony o dodatkowe rozwiązania
Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dotychczasowe mechanizmy polskiego ładu zostaną rozszerzone o dodatkowe rozwiązania podatkowe. Premier zlecił prace "w trybie pilnym". Obejmują one:

Rozszerzenie preferencji dla klasy średniej do 12,8 tys. zł dla dochodów z emerytur lub rent, umów zlecenia, opodatkowanego ZUS-u oraz świadczeń dla nauczycieli akademickich i innych zawodów, które mają inne koszty uzyskania przychodów
Rozszerzenie ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci - Osoby samotnie wychowujące dzieci, których miesięczne zarobki są niższe niż 12,8 tys. zł będą mogły skorzystać z ulgi lub reforma ich nie dotknie. Osoby, które zapłacą większy podatek niż kwota dodatku (1500 zł) będą mogły otrzymać zwrot niewykorzystanego dodatku.

Gwarantowane korzyści z polskiej ordynacji

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej ujawniono zupełnie nowy mechanizm o nazwie "Gwarancja Polish Deal Benefici". Będzie on dotyczył osób, które zarabiają średnio 12,8 tys. zł brutto miesięcznie. Jeśli rozliczenie roczne za 2022 r. okaże się korzystniejsze dla podatników do rozliczenia według zasad obowiązujących dla dochodów uzyskanych do końca 2021 r., wówczas Urząd Skarbowy zwróci różnicę w rozliczeniu za 2020 r.

 

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie

Premier zapowiedział dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Dodatkowe środki będą przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych firmom, które zatrudniają osoby niepełnosprawne i posiadają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ZFRON oraz ZFA.


Stanowisko Ministerstwa Finansów bez podpisu?

W dokumencie bez podpisu, sygnatury, logo czy autora, opublikowanym na jednej z rządowych stron internetowych, czytamy co następuje:

Niestosowanie tego rozporządzenia może naruszyć interesy pracowników, zleceniodawców i emerytów, natomiast rzeczywiście ważny interes podatników stał za decyzją o wydłużeniu terminów pobierania nadpłat zaliczek i przekazywania ich do urzędu skarbowego.


Jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia niektórym płatnikom terminów na pobranie i przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Pełny tekst (po ewentualnych poprawkach) można pobrać TUTAJ. W ocenie resortu rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. realizuje delegację ustawową. Nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

Noty podatkowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

Ministerstwo przygotowało "Objaśnienia podatkowe" z dnia 20 stycznia 2022 r. w celu wyjaśnienia zasad pobierania i odprowadzania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Podstawę prawną objaśnień stanowi art. 14a SS1 ust. 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:
1) Interpretując je z urzędu (lub na wniosek)
2) udzielając z urzędu ogólnych wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych), z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Art. 14a SS1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa Dz.U. 2021 poz. 1540 z późn. zm.
Tryb wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego
Dokument (brak sygnatury) zawiera praktyczne przykłady zastosowania mechanizmów podatkowych polskiej Ordynacji, a także omówienie.

Ten koszt jest czymś, z czym wszyscy musimy się pogodzić...

Lukrem na wierzchu" jest podsumowanie Polskiego Ładu przez wiceministra Henryka Kowalczyka. Podczas wywiadu telewizyjnego potwierdził on, że nowy system podatkowy, a w szczególności ulgi dla klasy średniej, są skomplikowane. Ustawa została podpisana przez prezydenta Obamę w połowie listopada. Wiceminister powiedział, że złożoność jest kosztem i trzeba się z nią pogodzić.

Minister rolnictwa pyta, dlaczego rewolucja podatkowa, w wyniku której do kieszeni Polaków trafi ponad 17 mld zł, jest porażką. Decyzja należy do czytelników mojego bloga.

Odpowiedzialność jest rozłożona na wiele czynników. Odpowiedzialność zaczyna się od niepełnej informacji z Ministerstwa Finansów. Prawdą jest też, że jednostki budżetowe i służby finansowe różnych przedsiębiorstw rezerwują pewne elementy na koniec. Tak właśnie dzieje się w naszym kraju. Zamiast planować na 2-3 miesiące do przodu i dokładnie wszystko przygotowywać, można to zrobić.

A przecież to nie jest koniec!

Dotarliśmy do treści interpelacji poselskiej nr 29738 w sprawie kosztów usług księgowych. W której podsekretarz stanu Piotr Patkowski poinformował, że w 2018 roku koszt usług księgowych wyniósł 29738 dolarów. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przeprowadził badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii społecznej na temat rynku usług księgowych w Polsce. W wyniku badania powstał dokument (resort nie podjął jeszcze decyzji, czy zostanie opublikowany), który zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym.

Należy zauważyć, że klienci biur rachunkowych są w stanie ocenić jakość świadczonych przez nie usług zgodnie ze standardami rynkowymi. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze biura rachunkowego porównać usługi różnych dostawców. Dotyczy to nie tylko kosztów usług, ale także ich doświadczenia, kwalifikacji oraz rekomendacji z wiarygodnych źródeł.

Interpelacja dotyczy zarówno wdrożenia polskiego rozporządzenia, jak i udziału Ministerstwa Finansów w tym procesie.

Ministerstwo Finansów podjęło szereg działań, aby Program Polskiego Ładu został wdrożony w jak najlepszej formie. (...) Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl webinariów, na których szczegółowo omawiano te zagadnienia. nowe ulgi dla małych i średnich przedsiębiorstw, ulgi dla sektora innowacyjnego, czy tzw. estoński CIT. Uczestnicy z ogromnym entuzjazmem przyjęli webinaria, które przyciągnęły tysiące widzów. (...) Ministerstwo Finansów zorganizowało szkolenia z części podatkowej Polish Deal dla doradców podatkowych i księgowych.