Sezon składania zeznań podatkowych IRS 2021 rozpoczyna się z opóźnieniem

Data rozpoczęcia składania indywidualnych zeznań podatkowych przypadająca na 12 lutego była konieczna, aby dać IRS czas na dodatkowe programowanie i testowanie systemów po uchwaleniu 27 grudnia Consolidated Appropriations Act (CAA). Ustawa ta, oprócz innych zmian, autoryzowała drugą rundę płatności Economic Impact Payments (EIPs).

Prace programistyczne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego działania systemów IRS. Jeśli sezon składania wniosków zostałby otwarty bez odpowiedniego oprogramowania, zwroty byłyby opóźnione. Zmiany te gwarantują, że osoby uprawnione otrzymają wszelkie pozostałe pieniądze z EIP w formie ulgi na zwrot podatku po złożeniu zeznania podatkowego za rok 2020.

Aby przyspieszyć zwrot podatku w czasie pandemii, IRS wzywa podatników do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną z bezpośrednim wpłatą, jak tylko uzyskają potrzebne informacje. Osoby mogą rozpocząć składanie zeznań podatkowych od razu za pośrednictwem firm oferujących oprogramowanie podatkowe, w tym partnerów IRS Free File.

Grupy te już teraz zaczynają przyjmować zeznania podatkowe, które będą przekazywane do IRS od 12 lutego.
"Planowanie sezonu składania zeznań podatkowych jest ogromnym przedsięwzięciem, a zespoły IRS pracowały bez przerwy, aby się do tego przygotować, jak również dostarczyć płatności Economic Impact Payments w rekordowym czasie" - powiedział Komisarz IRS Chuck Rettig w komunikacie prasowym. "Biorąc pod uwagę pandemię, jest to jeden z najważniejszych sezonów składania zeznań w całym kraju. Ta data rozpoczęcia zapewni ludziom szybki zwrot podatku, a jednocześnie sprawi, że otrzymają oni możliwie jak najszybciej wszelkie pozostałe płatności stymulacyjne, do których są uprawnieni."

Tradycyjnie, IRS zatwierdza datę rozpoczęcia każdego nadchodzącego sezonu podatkowego pod koniec stycznia. Czasami jednak data ta przesuwa się na początek lutego, aby dostosować się do późno wprowadzonych przepisów podatkowych. Uważa się, że obecny rok jest jednym z najpóźniejszych terminów rozpoczęcia sezonu podatkowego dla zeznań składanych do 15 kwietnia, który został przyjęty kilkadziesiąt lat temu (Uwaga: termin 15 kwietnia może zostać przesunięty o dzień lub dwa, jeśli wypada w weekend lub w Dzień Emancypacji).

Może to spowodować, że zarówno podatnicy, jak i osoby zajmujące się przygotowaniem zeznań podatkowych, będą musieli się bardziej spieszyć, ponieważ termin składania zeznań ulegnie skróceniu. W związku z tym jeszcze ważniejsze jest, aby zachęcać klientów do terminowego zebrania wszystkich ważnych informacji podatkowych.

IRS ujawnił również, że średni zwrot podatku w ubiegłym roku przekroczył $2,500. Urząd spodziewa się, że w tym roku zostanie złożonych ponad 150 milionów zeznań podatkowych, z czego większość przed upływem terminu 15 kwietnia.