Stany biorą w swoje ręce ulgi podatkowe dla dzieci

"Co teraz?" to pytanie, które zadaje sobie wiele rodzin, zwłaszcza tych, które zaczęły otrzymywać rozszerzone ulgi podatkowe na dzieci na poziomie federalnym tylko po to, aby zobaczyć, że nie zostały one odnowione przez Kongres pod koniec ubiegłego roku.

Krótkoterminowe korzyści ekonomiczne i społeczne płynące z rozszerzonej przez rząd federalny ustawy o ulgach podatkowych dla dzieci nie pozostały niezauważone przez stanowych ustawodawców. W rzeczywistości udany wpływ rozszerzonego przez rząd federalny kredytu podatkowego na dzieci w 2021 roku zmotywował wiele stanów do uchwalenia podobnych ulg podatkowych dla kwalifikujących się rodzin. Coraz dłuższa lista stanów wydaje się brać sprawy w swoje ręce, uchwalając (lub wzmacniając) przepisy mające na celu stworzenie oszczędności podatkowych dla rodzin, które najbardziej ich potrzebują.

Coraz więcej ustawodawców stanowych opowiada się za ulgami podatkowymi dla rodzin zamieszkałych w ich okręgu. Ulga podatkowa, dla większości uczestniczących stanów, przyjmuje formę stanowej ulgi podatkowej na dziecko, która uzupełnia wszelkie kwalifikujące się ulgi podatkowe na dziecko, do których rodzina kwalifikuje się w zeznaniu federalnym. Dlatego też, z punktu widzenia planowania, ważne jest, aby mieć świadomość:

  1. które stany wprowadzają przepisy dotyczące podatku na dzieci
  2. kto się kwalifikuje
  3. jak dużej ulgi podatkowej można się spodziewać

Rok podatkowy 2021 - przegląd rozszerzonego ulgi podatkowej na dzieci

Wiele rodzin złożyło już swoje zeznania podatkowe za rok 2021. Jednak rodziny, które jeszcze nie złożyły zeznań, mają czas do 15 października, aby skorzystać z federalnego planu American Rescue Plan z rozszerzonym kredytem podatkowym dla dzieci na rok podatkowy 2021. Poniżej znajduje się podsumowanie tych ulepszeń federalnego prawa podatkowego:

  • Podniesienie wieku kwalifikującego dzieci o jeden rok, aby objąć dzieci do 17 roku życia
  • Zwiększenie kwoty kredytu z $2,000 na dziecko do $3,000 na dziecko, dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat
  • Zwiększenie kredytu o $600 (do $3,600 na dziecko) dla dzieci poniżej 6 roku życia
  • Umożliwienie pełnego zwrotu ulgi podatkowej na dziecko

Przed rokiem 2021 bardzo ograniczona liczba stanów oferowała jakikolwiek rodzaj ulgi podatkowej dla rodzin. Sukces federalnych ulg podatkowych na dzieci w 2021 r. spowodował wzrost uwagi decydentów stanowych. W rezultacie lista stanów, które wprowadziły jakiś element ulgi podatkowej na dzieci, w ciągu ostatnich kilku lat stale się powiększała. Niektóre stany wprowadziły już zmiany w prawie podatkowym, które są kontynuacją federalnych zmian w uldze podatkowej na dzieci, podczas gdy inne zdecydowały się na wprowadzenie zmian w prawie podatkowym, które są mniej bezpośrednio związane z prawem federalnym.

Planowanie

Jak dotąd, następujące stany uchwaliły przepisy, które zapewniają pewien poziom ulgi podatkowej na dzieci w 2022 roku i/lub w kolejnych latach, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej stanowej ulgi podatkowej:

Kalifornia

Maine

Nowy Meksyk

Kolorado

Maryland

Nowy Jork

Connecticut

Massachusetts

Oklahoma

Idaho

New Jersey

Vermont

Wysokość ulgi podatkowej na dziecko, jak również to, kto kwalifikuje się do ulgi podatkowej, może się znacznie różnić w zależności od stanu. Przegląd uczestniczących w programie stanów ujawnia szerokie spektrum okoliczności, w których rodziny mogą uzyskać pomoc w postaci ulgi podatkowej na dziecko. W większości przypadków, stany skupiają się na poziomie dochodów, jednak progi dochodowe kwalifikujące do otrzymania ulgi są prawie tak różne jak wysokość samej ulgi.

Na przykład, Maryland ma limit zarobków (wśród innych wymagań) tak niski jak $6,000, podczas gdy Connecticut pozwala na poziom dochodów tak wysoki jak $200,000 dla małżeństw składających zeznania wspólne. Podobnie, kwota ulgi podatkowej na dziecko może się różnić w zależności od stanu. W niektórych przypadkach, ulga może być procentem federalnej ulgi podatkowej na dziecko i może być refundowana (np. Kolorado, Nowy Jork) lub nierefundowana (Oklahoma). Inne stany mogą zapewnić jedynie stałą ulgę podatkową na dziecko i pozwolić na jej zwrot (Vermont) lub brak zwrotu (Idaho).

Wyzwania związane ze zmianą prawa podatkowego

Wyzwaniem dla praktyków jest nie tylko znajomość stanów, które już uchwaliły przepisy dotyczące ulgi podatkowej na dziecko, ale również świadomość, że dodatkowe stany rozważają wprowadzenie takiej ulgi. Niektóre stany mogą uchwalić nowe przepisy jeszcze w tym roku, w sam raz na sezon składania wniosków podatkowych w 2022 roku. Stany, które obecnie rozważają wprowadzenie ulgi podatkowej na dziecko (lub odliczenia) to Illinois, Michigan, Karolina Północna i Rhode Island.

Nie trzeba dodawać, że ulga podatkowa na dziecko jest nadal rozwijającym się obszarem prawa podatkowego w wielu stanach. Wydaje się, że w tym kierunku zmierzają stany, mimo że przedłużenie przez rząd federalny rozszerzonej ulgi podatkowej na dzieci z 2021 roku nie wydaje się prawdopodobne w przewidywalnej przyszłości.