Istnieją trzy nowe ulgi dla firm płacących swoim pracownikom

W poprzednich felietonach Ken Berry omawiał wpływ ustawy CARES na inwestycje w fundusze emerytalne, darowizny na cele charytatywne oraz straty operacyjne netto. Teraz sprawdzamy, jak ustawa CARES, TCJA i FFCRA wpływają na pracodawców, którzy nadal są w stanie płacić pracownikom.

W tym tygodniu badamy, co jest zawarte w ustawie i innych przepisach podatkowych dla klientów biznesowych, którzy nadal są w stanie płacić swoim pracownikom. Istnieją trzy specyficzne ulgi podatkowe, o których należy pamiętać, jak opisano poniżej.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień to, co najlepsze w AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Wpisz adres e-mailZapisz
się

1. Ulga na urlop rodzinny i medyczny

Pierwszy kredyt, ustanowiony przez Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) na lata 2018 i 2019, został niedawno przedłużony do 2020 roku przez Taxpayer Certainty and Disaster Relief Act. Ten kredyt jest dostępny dla pracodawców, którzy płacą pracownikom na urlopie rodzinnym i medycznym, z zastrzeżeniem pewnych warunków.

Aby zakwalifikować się do kredytu, pracodawca musi mieć pisemną politykę w miejscu, które zapewnia co najmniej dwa tygodnie płatnego urlopu rodzinnego i medycznego rocznie wykwalifikowanym pracownikom w pełnym wymiarze godzin (proporcjonalnie dla pracowników w niepełnym wymiarze godzin), a płatny urlop wynosi co najmniej 50 procent normalnego wynagrodzenia. Procent kredytu waha się od 12,5 procent do 25 procent, w zależności od poziomu wynagrodzenia.

Dla tych celów, "urlop rodzinny i medyczny" ma miejsce z jednego lub więcej z następujących powodów:

  • Narodziny dziecka pracownika i opieka nad noworodkiem
  • Umieszczenie dziecka u pracownika w celu adopcji lub opieki zastępczej
  • Opieka nad małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem pracownika, który cierpi na poważny stan zdrowia
  • Poważny stan zdrowia, który sprawia, że pracownik nie jest w stanie wykonywać funkcji na swoim stanowisku
  • Jakiekolwiek zdarzenie kwalifikacyjne spowodowane tym, że małżonek, dziecko lub rodzic pracownika jest na aktywnej służbie lub został wezwany do służby w siłach zbrojnych
  • Opieka nad członkiem służby, który jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub najbliższą rodziną pracownika.

Wreszcie, kredyt jest dostępny tylko dla wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, którzy pracowali dla pracodawcy co najmniej jeden rok i otrzymali wynagrodzenie nie większe niż $72,000 (indeksowane o inflację) w poprzednim roku.

2. Kredyt na urlop COVID-19

Zgodnie z Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), pracodawcy zatrudniający mniej niż 500 pracowników muszą zapewnić awaryjne płatne zwolnienie lekarskie w wysokości do $511 za dzień przez okres do 10 dni, do łącznej kwoty $5,110, uprawnionemu pracownikowi, który przechodzi kwarantannę COVID-19 lub szuka diagnozy koronawirusowej. Pracownik może również otrzymać awaryjne płatne zwolnienie lekarskie w wysokości do 200 dolarów dziennie przez maksymalnie dziesięć dni, do łącznej kwoty 2000 dolarów.

Ten FFCRA daje również pracownikom prawo do wzięcia do 12 tygodni urlopu rodzinnego na kwarantannę COVID-19. Pracodawca musi zapłacić co najmniej dwie trzecie zwykłego wynagrodzenia pracownika, do maksymalnej kwoty 200 dolarów za dzień, do łącznej kwoty 10 000 dolarów. W zamian za to pracodawcy mogą ubiegać się o ulgę podatkową równą pełnemu kosztowi płatności za nagłe zwolnienia lekarskie i urlopy rodzinne.

Ten nowy kredyt najpierw kompensuje składnik podatku Social Security w podatku od płac. Każda nadwyżka kredytu podlega zwrotowi i podobne zasady dotyczą osób samozatrudnionych. Jednakże, kredyt nie jest dostępny dla pracodawców już otrzymujących kredyt na urlop rodzinny ustanowiony przez TCJA.

3. Kredyt na utrzymanie pracodawcy (Employer Retention Credit)

Wreszcie, ustawa CARES zezwala na kredyt w wysokości 50 procent kwalifikowanych wynagrodzeń, które pracodawca wypłaca pracownikom po 12 marca 2020 r. i przed 1 stycznia 2021 r. Dla tych celów, "kwalifikowane płace" są ograniczone do pierwszych $10,000 płaconych każdemu pracownikowi w tym okresie czasu.

Pracodawca kwalifikuje się do zatrzymania pracowników, jeśli całkowicie lub częściowo zawiesza działalność w dowolnym kwartale kalendarzowym z powodu nakazów rządowych związanych z epidemią COVID-19 LUB doświadcza znacznego spadku wpływów brutto. "Znaczny spadek" ma miejsce, gdy wpływy brutto są równe mniej niż 50 procent wpływów brutto za ten sam kwartał kalendarzowy w 2019 roku.

Definicja kwalifikowanych wynagrodzeń zależy od tego, ilu pracowników pracowało dla pracodawcy w zeszłym roku.

  • Jeśli pracodawca uśrednił ponad 100 pełnoetatowych pracowników w 2019 r., kwalifikowane płace to generalnie płace, w tym niektóre koszty planu opieki zdrowotnej, (do 10 000 USD na pracownika) wypłacane pracownikom, którzy nie świadczą usług, ponieważ działalność została zawieszona lub z powodu spadku wpływów brutto.
  • Jeśli pracodawca średnio zatrudniał 100 lub mniej pracowników w pełnym wymiarze godzin w 2019 roku, kwalifikowane płace to płace, w tym koszty planu opieki zdrowotnej, (do $10,000 na pracownika) wypłacone każdemu pracownikowi w okresie zawieszenia działalności lub w okresie spadku wpływów brutto, niezależnie od tego, czy pracownicy świadczą usługi.

Nie można ubiegać się o ten kredyt na te same wynagrodzenia, na które pracodawca ubiegał się o jeden z dwóch kredytów na płatne urlopy rodzinne lub chorobowe.

Podsumowując

Przekaż tę ważną informację swoim klientom biznesowym. Mogą oni potrzebować twojej pomocy w związku z tymi nowymi kredytami.

Powiązane artykuły

Jakie ulgi podatkowe dla biznesu są w ustawie CARES?

Co CPA może zrobić dla klientów z sektora SMB?