Formularz 1099-K - Podstawy sprawozdawczości dla profesjonalistów podatkowych

Amerykański Plan Ratunkowy zasadniczo rozszerza próg sprawozdawczości na formularzu 1099-K dla organizacji rozliczeniowych osób trzecich, aby skupić się na 600 USD wartości transakcji rocznie bez względu na liczbę transakcji.

Stara zasada, która nadal obowiązuje w latach 2020 i 2021, koncentruje się na minimum 20 000 USD z dodatkowym ograniczeniem w postaci znalezienia 200 transakcji na odbiorcę płatności (Sec. 6050W(e')). Dotychczasowe zasady dotyczące transakcji dokonywanych kartami płatniczymi - debetowymi, kredytowymi lub o zmiennej wartości - nie uległy zmianie.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz się

Dla perspektywy, zwracamy uwagę na stronę IRS z obowiązującym prawem, która krótko podsumowuje zakres 1099-K. Strona IRS.gov, "Understanding Your 1099-K" (Zrozumieć 1099-K), podsumowuje, że przepisy dotyczą płatności z:

  • ".... transakcji kartami płatniczymi (np. karty debetowe, kredytowe lub karty o wartości przechowywanej), i/lub
  • w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez sieci płatnicze stron trzecich, które przekraczają minimalne progi sprawozdawcze płatności brutto przekraczających 20 000 USD oraz więcej niż 200 takich transakcji".

Na stronie omówiono również takie praktyczne tematy, jak kroki, które należy podjąć w przypadku otrzymania błędnego wyciągu. Wyjaśnia również, że "minimalne progi sprawozdawcze powyżej 20 000 USD i powyżej 200 transakcji dotyczą tylko płatności rozliczanych za pośrednictwem sieci stron trzecich; nie ma progu dla transakcji kartami płatniczymi."

IRS wspomina o takich problemach, jak problemy z odcięciem, kiedy 1099-K może obejmować transakcje po dacie sprzedaży firmy. Poniższa strona IRS, choć nieaktualna, może być również przydatna w rozwiązywaniu problemów: "General FAQs on Payment Card and Third Party Network Transactions", IRS.gov.

Pamiętając o tym, że przepisy pozostają w roku 2020 i 2021, zwracamy uwagę, że instrukcje do formularza 1099-K na rok 2020 rozpoczynają swoje wyjaśnienie zakresu formularza, potwierdzając, że obejmuje on płatności otrzymane z kart płatniczych i za pośrednictwem sieci stron trzecich.

"Centra autoryzacji kupców i organizacje rozliczeniowe stron trzecich, jako jednostki rozliczeniowe płatności (PSE), muszą zgłaszać wpływy z transakcji kartami płatniczymi i sieci stron trzecich...".

Sekcja 6050W mówi o dotarciu do każdego "podmiotu rozliczającego płatności", co w przypadku transakcji kartą płatniczą oznacza podmiot akceptujący, a w przypadku transakcji w sieci osób trzecich - organizację rozliczeniową osób trzecich. Podmiot akceptujący" jest zdefiniowany jako "bank lub inna organizacja, która ma umowne zobowiązania do dokonywania płatności na rzecz uczestniczących odbiorców w ramach rozliczenia transakcji kartą płatniczą".

Organizacja rozliczeniowa strony trzeciej", która jest przedmiotem przeglądu, jest zdefiniowana w statucie jako "organizacja centralna, która ma umowne zobowiązanie do dokonywania płatności na rzecz uczestniczących odbiorców transakcji w sieci strony trzeciej". Niekiedy pojawiały się pytania, czy raportowanie na formularzu 1099-K dla sieci osób trzecich obejmuje transakcje inne niż towary lub usługi.

Kolejną zmianą wprowadzoną w Amerykańskim Planie Ratunkowym jest wyjaśnienie, że formularz 1099-K dotyczący sieci płatniczych osób trzecich ma dotyczyć tylko transakcji za towary lub usługi. Płatności za czynsze i tantiemy, które nie są płatnościami za towary i usługi, zasadniczo podlegają zgłoszeniu na formularzu 1099-MISC, a nie na formularzu 1099-K. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 11 marca 2021 roku.

Rozszerzony zakres raportowania transakcji sieci płatniczych stron trzecich, obowiązujący po 2021 roku, ma na celu raportowanie dochodów uzyskanych przez niezależnych wykonawców. Firmy takie jak eBay i Amazon będą prawdopodobnie miały znaczny wpływ na ich sprawozdawczość do IRS.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy mogą chcieć zweryfikować swoje procedury uzyskiwania numerów identyfikacji podatkowej. Niektóre firmy mogły skupić się na progach dolarowych i starych procedurach, które mogą okazać się nieodpowiednie po 2021 roku.

Konsumenci nie otrzymują 1099-K, ale wielu właścicieli firm będzie otrzymywać więcej takich formularzy. Z praktycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, że sprzedawcy nie zawsze mogą odróżnić płatności osobiste od służbowych, generalnie dobrze jest nie przyjmować płatności za wydatki osobiste na te same konta, które służą do celów służbowych.

Należy również pamiętać, że stanowe kwestie sprawozdawcze niekoniecznie muszą być zgodne z zasadami federalnymi. Zgodność z podatkami stanowymi, o ile w ogóle nastąpi, może być w niektórych przypadkach opóźniona. Ogólnie rzecz biorąc, przewidujemy, że jakakolwiek stanowa zgodność podatkowa w odniesieniu do głównej zmiany sekcji 6050W zostanie osiągnięta do czasu wprowadzenia rozszerzonych przepisów federalnych po 2021 r.