Wskazówki IRS dotyczące raportowania odroczeń podatku od wynagrodzeń

Zmiany w formularzach podatkowych są związane z rozporządzeniem wykonawczym wydanym przez prezydenta Trumpa w sierpniu. Rozporządzenie to upoważniało pracodawców do wyboru odroczenia pracowniczej części 6,2-procentowego podatku Social Security wymaganego za okres od 1 września do 31 grudnia dla uprawnionych pracowników zarabiających mniej niż $4,000 w każdym dwutygodniowym okresie rozliczeniowym (lub porównywalną kwotę w innym okresie rozliczeniowym).

Ulga ta jest jednak tylko tymczasowa. Pracodawcy są zobowiązani do potrącania odpowiedniego podatku Social Security z wypłat pracowników od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku. IRS opublikował wstępne wskazówki wkrótce po wydaniu nakazu (Notice 2020-65, 8/28/20). Teraz dostarcza więcej informacji na temat raportowania W-2.

Zgodnie z nowym komunikatem IRS, pracodawcy, którzy odroczyli pracowniczą część podatku Social Security, powinni umieścić na formularzu W-2 wszelkie wynagrodzenia, dla których odroczyli potrącanie i odprowadzanie podatku Social Security od pracowników w polu 3 (wynagrodzenia Social Security) i/lub polu 7 (napiwki Social Security). Nie powinny one jednak uwzględniać w polu 4 (potrącony podatek Social Security) żadnego odroczonego podatku Social Security, który nie został potrącony.

Jeśli podatek Social Security odroczony w 2020 r. zostanie potrącony w 2021 r. i nie zostanie wykazany na formularzu W-2 za 2020 r., należy go wykazać w polu 4 (potrącony podatek Social Security) na formularzu W-2c, Corrected Wage and Tax Statement.

Wreszcie, wszystkie formularze W-2c powinny zostać złożone w Social Security Administration (SSA) wraz z formularzem W-3c, Transmittal of Corrected Wage and Tax Statements (Przekazanie skorygowanego zestawienia płac i podatków), tak szybko, jak to możliwe, po tym jak pracownik zakończy potrącanie odroczonych kwot. Uwaga: IRS udostępnia również dalsze instrukcje dla pracodawców, jak zgłaszać odroczone potrącenia podatku od kolejowych świadczeń emerytalnych.

Co z pracownikami? IRS udostępnia szczegółowe instrukcje dotyczące tego, co należy zrobić, jeśli pracownicy pracowali dla wielu pracodawców w roku 2020 i otrzymali korektę w polu 4 lub 14 formularza W-2c, Corrected Wages and Tax Statement, za rok 2020.

Aby uzyskać więcej informacji: IRS utworzył stronę internetową, która zawiera bardziej szczegółowe wskazówki zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.