Najważniejsze wskazówki dotyczące oszczędzania na podatkach

Jeśli dochód do opodatkowania wynosi $40,125 jako osoba samotna, $80,250 jeśli jesteś w związku małżeńskim i $53,700 jeśli składasz zeznanie jako osoba prowadząca gospodarstwo domowe (HOH), możesz nie być winien żadnych podatków od sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, które sprzedajesz.

Powiedzmy, że klient będący w związku małżeńskim ma dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości $40,000 i $40,000 ze sprzedaży akcji, wtedy jego AGI wynosi $80,000. Jeśli są oni poniżej progu $80,250, mogą nie płacić żadnych podatków od sprzedaży papierów wartościowych. Teraz jest czas, aby naprawdę porozmawiać z klientami, którzy znajdują się w takiej sytuacji.

Ponadto, jeśli klienci nie są objęci zerowym podatkiem od zysków kapitałowych, nadal można z nimi współpracować, aby wykorzystać zyski i straty w 2020 roku. Załóżmy, że klient sprzedał papiery wartościowe o wartości 80 000 USD, ale następnie wykorzystał straty w wysokości 100 000 USD, wówczas miałby stratę kapitałową w wysokości 3 000 USD, a pozostała kwota zostałaby przeniesiona na rok następny. Zniwelowałoby to wszelkie ukryte zyski kapitałowe.

Każda kwota uzyskanych zysków kapitałowych jest opodatkowana jako zwykły dochód albo w wysokości 15 lub 20 procent, w zależności od dochodu ekonomicznego brutto (AGI). Obliczony dochód z zysków kapitałowych jest następnie dodawany do wszystkich innych dochodów, aby uzyskać AGI, a po odliczeniach uzyskuje się dochód do opodatkowania. Część dochodu podlegającego opodatkowaniu dotycząca zysków kapitałowych jest obliczana inaczej niż zwykły dochód podlegający opodatkowaniu. Jeśli dochód ten znajduje się poniżej 12-procentowego progu podatkowego, nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych.

Miałem klienta, którego jedynym dochodem było Social Security, a on i jego żona chcieli przekazać swoim wnukom po 30 000 dolarów. Miał dużo akcji Disneya, więc powiedziałem mu, żeby przekazał je w formie darowizny i podarował swoim dwóm wnukom.

Przy transferze rozpoznałby 15-procentowy podatek, ale jego dochód do opodatkowania był niższy od progu, więc nic mu się nie należało. Z kolei wnuki nie miały żadnych zobowiązań podatkowych, ponieważ ich dochód był tak niski w momencie sprzedaży.

Jak widać, istnieje wiele scenariuszy podatkowych, które można opracować wspólnie z klientami, ale planując dla nich podatki, warto rozważyć ten.