Czy nadszedł czas, aby klienci przeszli na fundusz Roth?

Przy konwersji z Tradycyjnego Konta IRA na Konto Roth IRA należy zapłacić podatek za pierwotne uniknięcie opodatkowania konta IRA. Jednak po zamianie na konto Roth nie trzeba płacić podatku przy wypłacie, pod warunkiem, że pieniądze były na koncie Roth przez pięć lat. Jeśli w momencie wypłaty masz mniej niż 59 ½ lat, zwykle pobierana jest kara w wysokości 10 procent. Jeśli jednak masz powyżej 59 ½ roku życia, nie ma kary.

Biorąc pod uwagę spadek dochodów w 2020 roku, podatki związane z konwersją powinny być w najlepszym wypadku symboliczne. Jednym z najlepszych aspektów konta Roth IRA jest brak wymogu minimalnych wypłat (RMD).

Back Door Roth

Jeśli ktoś jest objęty planem pracodawcy w pracy, lub jeśli przekroczył poziom skorygowanego dochodu brutto (AGI) uprawniający do wpłat na konto Roth, można dokonać wpłaty na tradycyjne konto IRA bez możliwości odliczenia, a następnie automatycznie zamienić je na konto Roth. Jedynym należnym podatkiem będzie podatek od zysków, które Tradycyjne Konto IRA zarobiło do momentu konwersji.

Jest rzeczą oczywistą, że żadne sprawy finansowe nie powinny opierać się wyłącznie na konsekwencjach podatkowych. Jeśli zlecasz klientom konwersję z tradycyjnego konta IRA na konto Roth, upewnij się, że przeanalizowałeś liczby.

Nowe przedziały podatkowe mogą być niskie, ale jeśli wszystkie pieniądze z konwersji trzeba będzie przeznaczyć na zapłacenie podatków, to konwersja nie będzie dobrym pomysłem. Pamiętaj, że możesz dokonać częściowej konwersji z tradycyjnej na Roth. Tak więc osoby posiadające klientów, którzy mają dużą sumę na koncie IRA, mogą strategicznie przekształcić ją w konto Roth w ciągu kilku lat.

Jeśli szukasz odliczenia podatkowego, a wskaźnik AGI podatnika jest zbyt wysoki na tradycyjne konto IRA lub jest on objęty planem pracodawcy w pracy, możesz rozważyć konto oszczędnościowe na cele zdrowotne (HSA). Aby móc dokonywać wpłat na HSA, należy posiadać kwalifikujący się plan z wysokim odliczeniem (HDHP).

W przypadku osób indywidualnych, plan HDHP to plan o wartości 1400 dolarów lub wyższej, z maksymalną kwotą wydatków do 6900 dolarów. W przypadku rodziny, plan HDHP to kwota $2,800 lub wyższa, przy czym maksymalna kwota wydatków wynosi $13,800. Wpłaty są odliczane od podatku, tak jak tradycyjne IRA, i nie ma żadnych wymagań odnośnie wskaźnika AGI.

Wpłaty mogą być inwestowane w fundusze inwestycyjne i inne papiery wartościowe. Ich wzrost jest wolny od podatku, a jeśli są pobierane na wydatki medyczne, są wolne od podatku. Najlepsze jest to, że jeśli nie wykorzystasz pieniędzy w roku, w którym dokonano wpłaty, niewykorzystana kwota przechodzi na następny rok.

W okresie emerytalnym 70 procent kosztów leczenia jest związanych z wydatkami medycznymi. Zamiast wyjmować pieniądze z konta IRA i płacić podatek dochodowy od wypłaty, podatnik może wyjąć koszty leczenia z konta HAS bez podatku.

Osoba samotna może wpłacić na konto HSA kwotę $3 550. Jeśli klient ma 55 lat lub więcej, może wpłacić dodatkowe $1,000. W przypadku małżeństwa, można wpłacić $7,100.