Jakie ulgi podatkowe mogą spotkać osoby fizyczne w nowej ustawie CARES

Nowy pakiet stymulacyjny uchwalony przez Kongres w odpowiedzi na pandemię COVID-19 - Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act - robi o wiele więcej niż tylko zapewnia zwiększone zasiłki dla bezrobotnych i inne formy wsparcia finansowego. Nowe prawo zawiera szereg ulg podatkowych, które mają pomóc zarówno podatnikom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom.W tym artykule skupimy się przede wszystkim na tym, jaki wpływ ustawa ma na Państwa indywidualnych klientów.

Ustawa CARES zapewnia szeroki zakres ulg podatkowych dla indywidualnych podatników, począwszy od osobistych rabatów stymulacyjnych, poprzez odliczenia na cele charytatywne dla osób nie dokonujących zakupów, aż po ulgi dla uczestników programów 401(k) i IRA.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień to, co najlepsze w AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Podajadres e-mailZapisz
się

Oto kilka najważniejszych


informacji:

Stimulus rebates

: Do tej pory większość podatników jest świadoma, jeśli złożyli zeznania podatkowe za 2019 lub 2018 rok, automatycznie otrzymają płatność za wpływ ekonomiczny w wysokości do $1,200 dla osób fizycznych lub $2,400 dla małżeństw i do $500 dla każdego dziecka poniżej 17 roku życia. Uwaga: beneficjenci Social Security i emeryci kolejowi, którzy w inny sposób nie są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, również kwalifikują się i nie będą musieli składać zeznania.

Kwota płatności jest stopniowo zmniejszana w zależności od dochodu brutto podatnika (AGI). W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, redukcja następuje w przedziale od $75,000 skorygowanego dochodu brutto (AGI) do $99,000. W przypadku osób składających wniosek wspólnie, całkowite wycofanie następuje od $150,000 do $198,000 AGI.

Uwaga: Termin "rabat" jest trochę błędny. Płatności są w rzeczywistości zaliczkami zwrotnych kredytów, które są generalnie oparte na zeznaniu podatkowym podatnika za rok 2019, jeśli zostało ono złożone, lub na jego zeznaniu za rok 2018. Jeśli żadne zeznania nie zostały złożone (np. w przypadku niektórych emerytów), informacje zostaną dostarczone przez Social Security Administration (SSA).

Darowizny na cele charytatywne

: Gdy dochodzi do katastrof, podatnicy często są skłonni do przekazywania środków na cele charytatywne. Jednak ze względu na zmiany w Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), wielu podatników nie kwalifikuje się już do odliczeń na cele charytatywne, ponieważ ubiegają się o standardową ulgę, a nie o itemizing. Wśród innych zmian, TCJA zasadniczo podwoiła standardową dedukcję i zmniejszyła lub wyeliminowała korzyści z kilku odliczeń pozycyjnych.

Teraz ustawa CARES upoważnia do odliczenia do 300 dolarów dla osób nieuprawnionych do pozycji, które ubiegają się o standardową dedukcję. Ponadto prawo podatkowe generalnie ogranicza charytatywne odliczenia za darowizny pieniężne do 60 procent AGI podatnika, ale ten limit zostaje usunięty dla wpłat dokonanych w 2020 roku.

Wymagane minimalne wypłaty

: Ogólnie rzecz biorąc, osoby, które posiadają fundusze w kwalifikowanym planie emerytalnym, takim jak 401(k), lub IRA muszą rozpocząć dokonywanie wymaganych minimalnych wypłat (RMDs) po osiągnięciu określonego wieku. Niedawno uchwalona ustawa SECURE Act zmieniła wiek rozpoczęcia wypłaty z roku następującego po roku, w którym właściciel konta osiągnął wiek 70½ lat na wiek 72 lat, począwszy od 2020 roku.

Nowe prawo znosi ten wymóg dla wszystkich RMDs, w tym kont dziedziczonych, w 2020 roku. Nie ma znaczenia czy podatnik został dotknięty pandemią czy nie.

Rollovers IRA

: Zazwyczaj wypłaty z konta IRA podlegają opodatkowaniu, chyba że ta sama kwota zostanie rolowana na inne konto IRA w ciągu 60 dni. Takie rolowanie jest zwolnione z obowiązku podatkowego. Teraz nowe prawo zapewnia większą elastyczność dla właścicieli IRA.

Zgodnie z ustawą CARES, osoba fizyczna ma do trzech lat na dokonanie rollover dla wypłat związanych z komplikacjami COVID-19. Podobne zasady dotyczą wypłat z kwalifikowanych planów.

Wcześniejsze wypłaty

: Jeśli podatnik wypłaci fundusze z kwalifikowanego planu lub IRA przed ukończeniem 59½ roku życia, zostanie na niego nałożona 10-procentowa kara podatkowa, oprócz zwykłego podatku dochodowego, który jest należny. Jednakże, Internal Revenue Code zawiera kilka kluczowych wyjątków od tej ogólnej zasady (np. wypłaty dokonane z powodu niepełnosprawności). Teraz do tej listy można dodać kolejny wyjątek.

Nowe prawo pozwala właścicielowi konta na podjęcie wypłat związanych z COVID-19 w wysokości do $100,000 w 2020 roku bez ponoszenia kary podatkowej. Dozwolone są wypłaty z kwalifikowanych planów. Należy pamiętać, że może to dotyczyć dowolnej kombinacji kont planów kwalifikowanych lub IRA.

Pożyczki z planu emerytalnego

: Ustawa CARES liberalizuje obecne zasady podatkowe dotyczące pożyczek z planu emerytalnego udzielanych kwalifikowanym osobom, dokonanych między 27 marca 2020 r. a 23 września 2020 r. W szczególności, nowe prawo--

- Zwiększa maksymalną kwotę pożyczki z $50,000 do $100,000; oraz

- Pozwala uczestnikom na wzięcie pełnej kwoty ich nabytych świadczeń jako pożyczki. Normalnie, kwota pożyczki jest ograniczona do 50% nabytego salda.

Ustawa CARES przedłuża również o jeden rok termin spłaty pożyczek, które są wymagalne między 27 marca 2020 r. a 31 grudnia 2020 r., jak również przedłuża maksymalny okres spłaty do pięciu lat.

Kredyty studenckie

: Ustawa CARES łagodzi obciążenia dla osób, które są zobowiązane do spłaty kredytów studenckich. W 2020 roku pracodawcy mogą zapewnić do $5,250 w świadczeniach na spłatę pożyczek studenckich na zasadzie wolnej od podatku. Zatem pracodawca może pomóc w spłacie kredytu, a pracownik nie będzie odpowiedzialny za podatek od tych kwot.

Ponadto, kredytobiorcy mogą odroczyć spłatę kwalifikowanych pożyczek do 30 września 2020 roku. Kongres może później udzielić dodatkowego przedłużenia.

Co należy zrobić

Wiele osób domaga się informacji na temat ustawy CARES i chce wiedzieć, jak te przepisy odnoszą się do ich osobistej sytuacji. Zapewnij swoim klientom wskazówki, których potrzebują w tych trudnych czasach.

Powiązane artykuły

Jak właściwie rozmawiać z klientami o podatkach?

Strategie podatkowe w czasach COVID-19