Celując w duże ulgi podatkowe dla pracowników celowych

W miarę jak firmy nabierają rozpędu, muszą zatrudniać pracowników na trudnym rynku pracy. Na szczęście, Work Opportunity Tax Credit (WOTC) może pomóc wybranym pracownikom.

WOTC wygasł i został przywrócony przez Kongres wiele razy w przeszłości. Jednak prawo podatkowe uchwalone pod koniec zeszłego roku - Consolidated Appropriations Act (CAA) - daje długie zwolnienie. Na mocy CAA, WOTC został przedłużony na pięć lat do 2026 roku (miał wygasnąć ponownie po 2021 roku).

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres email *Wpisz adres emailZapisz
się

Teraz, przejrzyjmy podstawy dla 2021. Ogólnie rzecz biorąc, kredyt wynosi 40% do $6,000 wynagrodzenia wykwalifikowanego pracownika w pierwszym roku, dla maksymalnego kredytu w wysokości $2,400 na pracownika. Ale WOTC jest wyższy dla niektórych kategorii.

Na przykład, można ubiegać się o ulgę od pierwszych $24,000 wynagrodzenia za zatrudnienie weterana z inwalidztwem związanym z pełnieniem służby, do maksymalnej wysokości $9,600 na wykwalifikowanego pracownika. Ulga ta nie jest ograniczona do konkretnej kwoty w dolarach, ale nie może przekroczyć kwoty twojego zobowiązania podatkowego z tytułu działalności gospodarczej lub należnego podatku Social Security.

Załóżmy, że Twój klient zatrudni 10 pracowników quailed w 2021 roku, maksymalny kredyt wynosi $24,000! Kredyt jest dostępny w przypadku zatrudniania pracowników z jednej z poniższych grup docelowych:

 • Kwalifikowani odbiorcy IV-A Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
 • Osoby te są częścią rodziny otrzymującej pomoc z planu stanowego zatwierdzonego zgodnie z częścią A tytułu IV Social Security Act odnoszącego się do TANF.
 • Kwalifikowani weterani (w tym weterani niepełnosprawni)
 • .Weteran musi być bezrobotny przez co najmniej cztery tygodnie, ale mniej niż sześć miesięcy w okresie jednego roku kończącym się w dniu zatrudnienia.
 • Byli wię
 • źniowie. Kwalifikowany były więzień to osoba zatrudniona w ciągu roku od skazania za przestępstwo lub zwolnienia z więzienia.
 • Wyznaczeni mieszkańcy społeczności (Designated Community Residents - DCR)
 • . Pracownik musi zamieszkiwać w strefie empowerment, enterprise community lub renewal community i kontynuować zamieszkiwanie w nich po zatrudnieniu.
 • Skierowania na rehabilitację zawodową
 • . Dotyczy to osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, które zostały skierowane do pracodawcy w trakcie lub po zakończeniu rehabilitacji w ramach określonych programów.
 • Odbiorcy programu pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP).
 • Dotyczy to członków rodziny, którzy otrzymywali zasiłki SNAP przez ostatnie sześć miesięcy lub przynajmniej trzy z ostatnich pięciu miesięcy.
 • Odbiorcy Supplemental Security Income (SSI).
 • Osoba jest kwalifikowanym odbiorcą SSI za każdy miesiąc, w którym otrzymała świadczenia SSI w ciągu 60 dni od daty zatrudnienia.
 • Odbiorcy długoterminowej pomocy rodzinnej.
 • Dotyczy to członków rodziny, którzy otrzymują pomoc w ramach programu Title IV-A.
 • Kwalifikowani
odbiorcy długotrwałego bezrobocia. Kwalifikowany długotrwale bezrobotny to osoba, która w momencie zatrudnienia była bezrobotna przez okres nie krótszy niż 27 kolejnych tygodni i w tym czasie otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych.

Na zakończenie warto wspomnieć, że Państwa klienci biznesowi mogą kwalifikować się do specjalnej ulgi za zatrudnianie młodzieży w wieku 16 lub 17 lat zamieszkującej w strefie empowerment lub społeczności przedsiębiorczej w okresie letnim. Ulga ta wynosi 40 procent od pierwszych $3,000 wynagrodzenia wypłaconego pomiędzy 1 maja a 15 września, do maksymalnej wysokości $1,200 dla każdego wykwalifikowanego pracownika.

Ostatnie słowa


: Pracodawcy muszą przestrzegać ścisłych wymogów certyfikacyjnych ustanowionych przez IRS. Jest to wyjątkowa okazja dla Państwa, aby zaoferować swoje profesjonalne doradztwo.