Kto jest prawnie odpowiedzialny podczas audytu?

W dwudziestu trzech poprzednich kolumnach, omówiłem moje wykorzystanie "ciekawostek podatkowych", aby ożywić rozmowy podczas rozmów z klientami na temat zeznań podatkowych lub przemawiając do grup takich jak właściciele firm, emeryci, inwestorzy i sprzedawcy domów. Te ciekawostki omawiają między innymi orzeczenia IRS i inne ogłoszenia, zmiany prawa, decyzje sądowe i taktyki, które pozwalają na obniżenie podatków w tym roku, a nawet w przyszłości.

Chciałbym podzielić się tutaj z Państwem większą ilością moich ulubionych.

"Deklaracje podatku dochodowego są najbardziej pomysłową fikcją pisaną dzisiaj."-Herman Wouk, którego powieści obejmują Marjorie Morningstar i The Caine Mutiny.

Profile odwagi: Kiedy Demokraci i Republikanie potrafią przejść ponad

podziałami. Niezależnie od tego, jak gorzko podzielony jest Kongres w kwestiach takich jak imigracja, rejestracja wyborców i aborcja, jest rzeczą oczywistą, że nasi prawodawcy zawsze jednoczą się w poparciu dla propozycji, aby znacznie ułatwić wypełnianie formularzy 1040 i uprościć nasz bizantyjski kodeks podatkowy. Jak można się spodziewać, prawie żadna z tych propozycji nie staje się prawem.

Te wysiłki kończą się zaplątaniem w politykę. Jeśli chodzi o te, które zostały uchwalone, większość z nich nie zmniejsza złożoności. Mają tendencję do zwiększania jej.

Planuj z wyprzedzeniem

. Otwórz teraz plik na ten rok i zacznij zapisywać informacje, które będą potrzebne w przyszłym roku w czasie 1040.

Ograniczony budżet i niedofinansowany IRS nie jest papierowym tygrysem

. Wiecznie czujne komputery agencji odbiły zwrot pomysłowej osoby, która domagała się odliczenia od straty kradzieży kosztów swoich niewykorzystanych lekcji tańca, gdy okazało się, że studio tańca nie pozwoliłoby swoim instruktorom na umawianie się z klientami. Nieprzychylny egzaminator nie chciał uwierzyć, że padł ofiarą studia i odrzucił całe odliczenie. Próbował więc przekonać sąd. Ale ten stanął po stronie IRS. Sam fakt, że studio miało ładne instruktorki nie oznaczał, że dziewczyny będą umawiać się z klientami.

Pytanie

. Zrobiłem sąsiadce przysługę i wypełniłem jej 1040 za darmo. Czy w przypadku jej kontroli podlegam tym twardym zasadom, które karzą przygotowujących, którzy niedbale lub celowo lekceważą zasady lub przepisy IRS?

Odpowiedź

. Nie obawiaj się. IRS stosuje te zasady tylko do osób, które przygotowują zeznania za wynagrodzeniem. Dla celów karnych, IRS nie uważa, że byłeś "wynagradzany", jeśli ona nalegała, aby zaprosić Cię na obiad lub skosić Twój trawnik w zamian.

Dołącz do naszej listy

mailingowejEnteryour email address to subscribe to our newsletter and receive the best of AccountingWEB every week.Enter email address *Enteremail addressSign
up

Losses on sales of year-round homes

. Podczas gdy rynki mieszkaniowe są prężne w wielu częściach kraju, w niektórych miejscach są przygnębione. Wiele osób staje przed perspektywą utraty pieniędzy, gdy pozbywają się swoich osobistych rezydencji.

Kodeks podatkowy nigdy nie pozwalał na odpisywanie takich strat. Traktuje je jako nie podlegające odliczeniu wydatki osobiste.

IRS i sądy są nieugięte w swojej odmowie, aby zrobić jakiekolwiek dodatki dla okoliczności łagodzących. Na przykład, orzeczenie IRS zakazało odliczenia straty spowodowanej zaleconą przez lekarza przeprowadzką z domu dwupiętrowego do jednopiętrowego, aby umożliwić dziecku maksymalne wykorzystanie jego wózka inwalidzkiego.

IRS jest niewzruszony trudną sytuacją właściciela domu, który jest z kieszeni, ponieważ przeniesienie pracy wywołane zwolnieniem, chorobą, śmiercią, rozwodem lub podobnym zmusiło do nagłej sprzedaży, zanim dom zyskał wystarczająco, aby zrównoważyć prowizje maklerskie, opłaty prawne i inne wydatki związane z kupnem i sprzedażą.

Podobnie, straty nie podlegają odliczeniu, gdy pracownicy przenoszą się do nowych miejsc pracy lub są przenoszeni do nowych lokalizacji. Czy jednak ulga podatkowa będzie dostępna, jeśli pracodawca zwróci im poniesione straty?

Również w tym przypadku nieugięty IRS twierdzi, że pracownicy nie mogą odliczyć strat, które w innym przypadku nie podlegałyby odliczeniu, od zwrotu kosztów, ponieważ są to odrębne transakcje. Straty pozostają nie do odliczenia.

Czy IRS pozwoli im włączyć zwroty jako część ceny sprzedaży ich domów i skorzystać z wyłączeń zysków aż do $500,000? Zwroty liczą się jako dochód, mówi IRS.

Więcej ciekawostek szukajcie w kolejnych felietonach.

Dodatkowe artykuły.


Przypomnienie dla księgowych, którzy chętnie skorzystają z porad, jak powiadomić klientów o taktykach, które ograniczają podatki w tym roku, a nawet dają przewagę w przyszłym roku: Zagłębić się w archiwum moich artykułów (ponad 300 i licząc).