Pomoc klientom w planowaniu maksymalnego wykorzystania zwolnień z podatku od przeniesienia własności

Nadal istnieją klienci, którzy mogą mieć problemy z faktycznym poniesieniem podatku od darowizn lub nieruchomości. Transfery do wnuków mogą również stanowić problem, ale nie skupiamy się tutaj na podatku GST. Jeśli podatki od przeniesienia własności są problemem, istnieje również koncepcja rocznego darowizny - korzystanie z wyłączenia z podatku od darowizn w wysokości $15,000 rocznie dla darowizn w postaci obecnych interesów.

Kwota $15,000 to kwota zindeksowana w 2020 roku. Jeżeli darowizny są chronione przez roczne wyłączenie z podatku od darowizn, nie zmniejszają one zunifikowanego kredytu dostępnego w odniesieniu do darowizn dokonywanych w ciągu całego życia (podatek od darowizn) i tych dokonywanych w chwili śmierci (podatek od spadku).

Zapisz się

na nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail *Wpisz adres e-mailZapisz się

Ustawa o cięciach podatkowych i pracy z 2017 roku podwoiła zwolnienie z podatku od transferów, ale tylko do 2025


roku.

Tak więc w planowaniu należy pamiętać, że systemy podatku od darowizn i podatku od nieruchomości pociągają za sobą ujednolicony kredyt lub równoważne zwolnienie, dostępne do kompensacji bieżących transferów, późniejszych transferów przed śmiercią i transferów w chwili śmierci.

Istnieje również pytanie dla planisty podatkowego - czy klient dokonał darowizn w przeszłości, tak że pełne zwolnienie nie jest faktycznie dostępne w 2020 roku? Dość powszechne jest niezłożenie deklaracji podatkowej od darowizn, mimo że pewien poziom darowizn w przeszłości mógł pochłonąć część zwolnienia.

Czy klient składał w przeszłości deklaracje podatkowe dotyczące darowizn? Czy klient dokonywał w przeszłości większych darowizn bez składania deklaracji podatkowych? Rozpoczynając dziś planowanie podatkowe, pierwszym pytaniem jest zazwyczaj to, ile pozostało nam zwolnienia z podatku?

Drugie pytanie może skupić się na perspektywach zwiększenia majątku. Czy istnieje realna perspektywa, że majątek klienta będzie podlegał podatkowi od transferu, który nie jest objęty jednolitym zwolnieniem?

Po pierwsze, oto krótka notatka na temat perspektyw zmian. Jak piszemy w sierpniu 2020 roku, do wyborów prezydenckich pozostało zaledwie kilka miesięcy. W przypadku wygranej pana Bidena, istnieją pewne sugestie, że zwolnienie z podatku od transferu zostanie ograniczone wcześniej niż w 2026 roku, a nawet w 2022 roku.

Propozycje związane z panem Bidenem obejmują również możliwość, że znane narzędzie planowania podatku dochodowego, jakim jest trzymanie cennego majątku do śmierci, może zniknąć lub zostać ograniczone. Istnieje perspektywa przeniesienia podstawy jako ogólnej zasady podatku dochodowego, co również sugeruje zachowanie starych rejestrów kosztów i deklaracji podatkowych, ponieważ mogą one być niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania.

Tak więc, jest planowana redukcja zwolnienia w 2026 roku, plus możliwość bliskiej redukcji zwolnienia. Ten autor nie czytał sugestii zwiększenia zwolnienia w obozie Trumpa ani impulsu w najbliższym czasie, aby nawet uchylić podatek od nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, w opinii i odczytach tego autora, nie należy w tym momencie planować, że podatek od darowizn i nieruchomości stanie się mniej istotnym zagadnieniem w planowaniu.

W 2020 r. ujednolicone zwolnienie osoby wynosi $11,580,000. Jest to w zasadzie "stare" zwolnienie w wysokości 5 milionów dolarów plus wzrost zwolnienia o 5 milionów dolarów, który powstał w 2018 r. z 2017 Tax Cuts and Jobs Act, plus indeksowanie.

Oznacza to, że łączne zwolnienia pary w 2020 roku wynoszą $23,160,000. Zwracamy uwagę, że transfery między małżonkami podlegają zasadniczo nieograniczonemu odliczeniu małżeńskiemu podatku od darowizn lub nieograniczonemu odliczeniu małżeńskiemu podatku od nieruchomości. Można ogólnie oczekiwać, że indeksacja będzie nieco zwiększać zwolnienie każdego roku, ale można jedynie projektować (zgadywać) miarę zwolnienia po 2020 roku.

Co się stanie, jeśli para dokona dożywotnich prezentów dla dzieci, które pochłoną ich obecny wysoki poziom zwolnień, a następnie nastąpi zwrot podatku od nieruchomości w, powiedzmy, 2026 roku? Jednym ze sposobów konceptualizacji naszego pytania byłoby wyróżnienie przyrostu 5 milionów dolarów zwolnienia powstałego w ustawie podatkowej z 2017 r. i zapytać, czy jego wykorzystanie w latach 2018-2025 "odwraca się", aby wywołać podatek od nieruchomości po 2025 r.? IRS przejął tutaj inicjatywę, rozstrzygając, że wykorzystanie wyższego zwolnienia w okresie przed 2026 r. nie jest dodawane z powrotem przy obliczaniu podatku od nieruchomości po 2025 r.

IRS wyjaśnia w następujący sposób w odniesieniu do podstawowej kwoty wykluczenia (BEA):

"Aby odpowiedzieć na obawy wyrażone przez wielu interesariuszy, proponowane regulacje wyjaśniają, że osoby korzystające z podwyższonej BEA poprzez dokonywanie darowizn w okresie od 2018 do 2025 roku nie będą poszkodowane po 2025 roku, kiedy to kwota ta ma spaść. Przepisy przewidują specjalną zasadę, która efektywnie pozwala spadkowi obliczyć jego ulgę podatkową w podatku od nieruchomości przy użyciu większej z wartości BEA mającej zastosowanie do darowizn dokonanych za życia lub BEA mającej zastosowanie w dniu śmierci. W rezultacie osoby planujące dokonanie dużych darowizn w latach 2018-2025 mogą to zrobić bez obaw, że stracą korzyści podatkowe wynikające z wyższego poziomu wykluczenia po jego obniżeniu."

Co jeśli jeden z małżonków odejdzie powiedzmy w 2020 roku, a osoba, która przeżyje, odejdzie w 2026 roku, biorąc pod uwagę planowane skalowanie wyłączenia? Zakładając, że nie ma dalszych zmian w prawie podatkowym, zwolnienie dla żyjącego małżonka odzwierciedlałoby $5 milionów zindeksowane w 2026 roku. Jednak przy założeniu możliwości przenoszenia i niewykorzystania zwolnienia przedwcześnie zmarłego małżonka w 2020 r. lub wcześniej, zwolnienie dostępne w ramach możliwości przenoszenia w majątku żyjącego małżonka zostałoby zwiększone o pełne $11,580,000.

Tak więc, istnieje szereg możliwych zwolnień dla naszej pary. Zamykamy, zwracając uwagę na komentarz IRS dotyczący wyboru przenośności. Kontekst wręcz sugeruje znaczenie przenośności:

"W celu wybrania przenośności niewykorzystanej kwoty wykluczenia zmarłego (deceased spousal unused exclusion (DSUE) amount) na rzecz żyjącego małżonka, przedstawiciel majątku musi złożyć zeznanie podatkowe od nieruchomości (Form 706), a zeznanie musi być złożone w terminie. Termin złożenia zeznania podatkowego dotyczącego nieruchomości wynosi dziewięć miesięcy od daty śmierci osoby zmarłej, jednak przedstawiciel spadku może wystąpić o przedłużenie czasu na złożenie zeznania o maksymalnie sześć miesięcy. Automatyczne sześciomiesięczne przedłużenie czasu na złożenie zeznania jest dostępne dla wszystkich spadków, w tym tych składających wniosek wyłącznie w celu wyboru przeniesienia, poprzez złożenie formularza 4768 w dniu lub przed terminem złożenia zeznania podatkowego dotyczącego nieruchomości."