Intuit ProConnect i Karbon Ink Practice Management Partnership

Intuit ProConnect ogłasza Intuit Practice Management powered by Karbon, rozwiązanie do zarządzania praktyką oraz zaawansowaną platformę pracy i komunikacji zaprojektowaną, aby umożliwić firmom księgowym i profesjonalnym usługom miejsce do współpracy, aby zarządzać przepływem pracy, komunikować się z zespołami i dostarczać wyjątkową pracę dla klientów w dzisiejszym cyfrowym miejscu pracy.

Intuit Practice Management ma być dostępny w roku podatkowym 2020. Obowiązują dodatkowe warunki, zasady i opłaty. Profesjonaliści podatkowi będą musieli udostępnić informacje o klientach firmie Karbon.

Ze względu na nowe partnerstwo, ulepszone i rozszerzone możliwości z subskrypcją Intuit Practice Management obejmują:

  • Automatyzacja zadań: Jedna scentralizowana, przeszukiwalna i współdzielona lokalizacja w chmurze dla wszystkich działań związanych z klientami - z każdym członkiem zespołu - w tym wiadomości e-mail, notatki, śledzenie czasu, dokumenty, projekty i zadania.
  • Zoptymalizowane przepływy pracy: Użytkownicy mogą zarządzać wydajnością za pomocą wizualnych migawek wszystkich prac w toku, identyfikować wąskie gardła dzięki analityce wydajności i być na bieżąco z współdzielonymi liniami czasu wszystkich działań na projekt.
  • Zintegrowane szablony: Standaryzacja zadań specyficznych dla podatków dzięki szablonom dla popularnych deklaracji podatkowych, takich jak 1040 dla firm, nieruchomości lub trustów, umożliwiając użytkownikom rozpoczęcie i pracę nad deklaracją podatkową bezpośrednio z poziomu Intuit Practice Management.

Integracja pozwala również użytkownikom na dostęp do deklaracji podatkowej poprzez głębokie linki, śledzenie statusu deklaracji na podstawie działań i aktywności w ramach przepływu pracy podatkowej Lacerte i ProConnect Tax Online. Dodatkowo użytkownicy mogą standaryzować wspólne procesy dzięki szablonowym listom kontrolnym i łączyć się z CRM, oprogramowaniem do składania propozycji, śledzeniem czasu pracy, narzędziami branżowymi i innymi.

Po utworzeniu konta, specjaliści podatkowi mogą teraz płynnie przechodzić z Intuit Practice Management do Intuit ProConnect Tax Online i Lacerte, aby pewnie określić zakres prac, zautomatyzować zbieranie danych, zwiększyć liczbę klientów, przewidzieć wąskie gardła i zautomatyzować powtarzające się prace.

Powiązane artykuły

20 rzeczy, które powinny robić systemy zarządzania praktyką

Dlaczego przepływ pracy w firmie powinien być w chmurze